Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att spå

Som nämndes i den föregående lektionen, finns det folk bland människorna som påstår sig ha kunskap om det osedda och framtiden. Dom är kända under olika namn, bland dom: spåkvinnor/män, siare, medium, teckentydare, magiker, astrologer osv. Spåkvinnor/män använder olika metoder och medium från vilka dom påstår sig hämta sin information, bland dom: tyda teblad, rita linjer, skriva siffror, tyda händer, lägga horoskop, titta i kristallkula osv. Denna lektion kommer att ta upp olika konster av att spå, med undantag av magi, som kommer att tas upp i nästa lektion.

Dom som praktiserar det okulta och som påstår sig uppenbara det osedda och förutse framtiden kan delas in i två delar:

 1. Dom som inte har någon riktig kunskap eller hemlighet utan berättar för sina kunder om allmänna saker som händer dom flesta människor. Dom genomgår oftast ett antal meningslösa ritualer, och sedan gör dom kalkylerade gissningar. Några av deras gissningar blir sanna på grund av att dom är så vanligt förekommande. Dom flesta människor har en tendens att komma ihåg dom få saker som blir sanna och glömmer snabbt alla dom som inte blev sanna. Denna tendens är ett resultat av att det faktum att efter ett tag blir alla förutsägelser till hälften bort glömda i det undermedvetna tills någonting händer som får dom att komma tillbaka. T.ex. har det blivit vanligt förekommande i Väst att man i början av året publicerar ett antal spådomar av flera berömda medium. När en undersökning gjordes angående olika spådomar i Amerika 1980, visade det sig att det medium som lyckades bäst hade bara 24 % rätt!
 2. Den andra gruppen är dom som har fått kontakt med Jinnerna (andarna). Denna grupp är väldigt viktig eftersom den involverar den grövsta formen av Shirk, och dom som är inblandade brukar ha mycket rätt i sina informationer och dom representerar en riktig Fitnah (frestelse) för både Muslimer och ickemuslimer.

Jinnernas värld

En del människor har försökt att förneka existensen av Jinnerna om vilka det har ägnats ett helt kapitel i Koranen, Sura al-Jinn (72). Genom att lita på den litterära meningen av orden Jinn som kommer ifrån verbet Janna, Yajunnu: "att täcka, dölja eller gömma", hävdar dom att ordet Jinn i verkligheten refererar till "smarta främlingar". Andra har även statuerat att en Jinn är en människa som inte har en sann tanke i sitt huvud utan han har en arg natur. Men, sanningen är att Jinnerna representerar en annan skapelse av Allah som samexisterar med människan på jorden. Allah skapade Jinnerna före Han skapade människan, och Han använde också ett annat sorts element än det som Han använde för människan. Allah sa:

"Och Vi skapade förvisso (den helt vanliga) människan av torr klingande lera, av svart dy pressad till en skapelse. Och Djinnen (den stora människan) hade Vi skapat förut av eld och het vind."

(Koranen 15:26-27)

Dom kallades för Jinner eftersom dom var dolda för människans ögon. Iblis (Satan) är ifrån Jinnernas världen, även om han var bland änglarna när dom beordrades av Allah att buga inför Adam. När han vägrade att buga och frågades varför, sa Allah:

"Han sa: Jag är bättre än Hon. Du har skapat mig av eld och henne har Du skapat av lera"

(Koranen 38:76)

'Aa'esha rapporterade att Profeten (saw) sa, "Änglarna skapades av ljus och Jinnerna av rökfri eld." [1] Allah sa också,
"Och (kom ihåg) den tid när vi sade till änglarna: Underkasta er Adam, och de underkastade sig alla, men Iblis (gjorde det icke.) Han var (en) av djinnerna."

(Koranen 18:50)

Därför är det felaktigt att se honom som en fallen ängel eller liknande.

Jinnerna bör delas in i tre breda kategorier i förhållande till deras form av existens. Profeten (saw) sa: "Det finns tre typer av Jinner: En sort flyger i luften hela tiden, en annan sort existerar som ormar och hundar, och en jordbunden sort som bor på en plats eller vandrar runt." [2]

Jinnerna kan också delas in i ytterligare två grupper i förhållande till deras tro: Muslimer (troende) och Kaafir (otrogna). Allah refererar till dom troende Jinnerna i Sura al-Jinn som följer:

"Säg: Det har uppenbarats för mig att ett sällskap av djinner lyssnade till (Qur'anen) och de sade: Vi har sannerligen hört en underbar Qur'an, den vägleder till den rätta vägen; så har vi trott på den, och vi skall icke förbinda någon med vår Herre. (Sanningen är att-) upphöjd vare vår Herres Majestät - Han har tagit Sig varken hustru eller son, och att de dåraktiga bland oss brukade yttra orimliga lögner om Allah."

(Koranen 72:1-4)


"och många har avvikit från den rätta vägen, och några av oss underkastar (sig Gud) - och de som underkastar sig Gud, det är de som söker den rätta kursen, och de som avviker (från den rätta kursen,) de är Helvetets bränsle."

(Koranen 72:14-15)


Dom som inte tror bland Jinnerna refereras till med olika namn både på Arabiska och svenska: 'Ifeet, Shaytaan, Qareen, demoner, djävlar, andar, spöken osv. Dom försöker att missleda människan på olika sätt. Vem som än lyssnar på dom och som arbetar för dom refereras till som en mänsklig Shaytaan (djävul). Allah säger:

"Och på liknande sätt har Vi för varje Profet gjort en fiende, de onda från de helt vanliga och de stora människorna (Djinner)."

(Koranen 6:112)


Varje människa har en individuell Jinn som följer henne och som refereras till som en Qareen (dvs följeslagare). Detta är en del av människans test i detta liv. Denna Jinn uppmuntrar hennes lägre behov och försöker hela tiden leda bort henne från det rätta. Profeten (saw) refererade till detta förhållande som följer, "Var och en av er har fått en följeslagare ifrån Jinnerna." Sahaabah frågade, "Även du, o Allahs budbärare?" Och Profeten (saw) svarade, "Även jag, bortsett ifrån att Allah har hjälpt mig mot honom och han har underkastat sig. Nu säger han till mig att bara göra gott."[3]

Profeten Sulaymaan (Salomon) gavs mirakulös kontroll över Jinnerna, som ett tecken på att han var profet. Allah sa:

"Och till Salomon samlades hans härar de stora och de helt vanliga människorna och fåglar ihop, och de ordnades i särskilda avdelningar," (Koranen 27:17)

Men denna förmåga gavs inte till någon annan. Ingen annan har tillåtits att kontrollera Jinnerna och ingen kan. Profeten (saw) sa, "Verkligen, en 'Ifreet från Jinnerna spottade på mig i natt och försökte att bryta min Salaah (bön). Dock lät Allah mig att övermanna honom och jag ville binda honom vid en av pelarna i huset så att ni alla kunde se honom på morgonen. Då, kom jag ihåg min broder Sulaymaans böner: 'O min Herre, tillgiv mig och ge mig ett kungarike som icke kan (ärvas) av någon efter mig.' (sura 38:35) [4]

Människan kan inte få kontroll över Jinnerna eftersom detta var ett speciellt mirakel som gavs endast till Profeten Sulaymaan. Faktum är att kontakter med Jinnerna under andra omständigheter än genom besittning eller olyckshändelse är oftast gjord genom vanhelgande akter som är föraktade och förbjudna i religionen. [5] Dom onda Jinnerna som sammankallas på detta vis ökar deras partners synd och misstro på Gud. Deras mål är att dra så många andra som dom kan in i den grövsta synd, att dyrka andra istället för eller vid sidan av Gud.

En kontakt med Jinnerna görs av dom som spår, Jinnerna kan informera dem om vissa händelser i framtiden. Profeten (saw) beskrev hur Jinnerna samlar information om framtiden. Han berättade att Jinnerna kan resa till dom nedre delarna av himlen och hörs en del av informationen om framtiden som änglarna berättar sinsemellan. Sedan återvänder dom till jorden och ger informationen till deras kontakter bland människorna. [6]Detta brukade hända ofta före Muhammed (saw) blev Profet och dom som spådde var väldigt korrekta med deras informationer. Dom kunde bli väl ansedda vid dom kungliga hoven och i vissa religioner runt om i världen blev dom t.o.m. dyrkade.

Efter det att Profeten Muhammed (saw) började sin mission ändrades situationen. Allah fick änglarna att vakta dom nedre delarna av himlen noga, och dom flesta Jinnerna jagades iväg med meteorer och skjutande stjärnor. Allah beskrev detta fenomen i följande uttalande i Koranen som gjordes av Jinnerna.

"Och vi sökte nå himlen, men vi fann den full av starka vakter och skjutande stjärnor, och vi brukade sitta i några av dess säten och lyssna. Men den som lyssnar finner nu en skjutande stjärna i bakhåll för sig."

(Koranen 72:8-9)


Allah sa också:
"Och Vi har skyddat den mot varje förkastad Satans (intrång). Men om någon förstulet hör (någonting av uppenbarelse, och förvränger det,) då förföljer en klar flamma honom."

(Koranen 15:17-18)


Ibn 'Abbas sa, "När Profeten (saw) och en grupp av hans följeslagare begav sig iväg till Ukaadh marknad, blockerades djävlarna från att höra information från himlen. Meteoriter släpptes lös mot dom, så dom återvände till sitt folk. När folket frågade vad som hände, berättade dom det för dom. En del föreslog att någonting måste ha hänt, så dom spred ut sig över landet för att hitta orsaken. En del av dom mötte Profeten (saw) och hans följeslagare medan dom gjorde Salaah och dom hörde Koranen. Dom sa till sig själva att detta måste ha varit vad som blockerade dom från att höra. När dom återvände till sitt folk berättade dom, 'Vi har i sanning hört en underbar Koran, den vägleder till den rätta vägen; så vi har trott på den, och vi skall icke förbinda någon med vår Herre." (sura 72:1-2) [7]. Så Jinnerna kunde inte längre samla information om framtiden lika lätt som dom kunde innan Profetens (saw) mission. På grund av det blandar dom nu deras information med många lögner. Profeten (saw) sa: "Dom (Jinnerna) förmedlade informationen vidare tillbaka ner tills den nådde en magiker eller en spåkunning. Ibland kunde en meteorit ta dem innan dom kunde föra informationen vidare. Om dom hann föra den vidare innan dom träffades hade dom lagt till över hundra lögnenr." [8] 'Aa'eshah rapporterade att när hon frågade Allahs budbärare (saw) om dom som kan spå, svarade han att dom var ingenting. Hon nämnde då att ibland berättade dom som kunde spå saker som var sant. Profeten (saw) sa: "Det är en bit av sanningen som Jinnen stjäl och kacklar i örat på sin vän; men han blandar den med hundra lögner." [9]

En gång när 'Umar ibn al-Khattaab satt, passerade en stilig man honom (Sawad ibn Qaarib). 'Umar sa: "Om jag inte har fel, följer den här personen fortfarande sin religion av för-Islamsik tid eller kanhända är han en av dess spåmän." Han beordrade att mannen skulle föras till honom och frågade om det som han misstänkte. Mannen svarade, "Jag har aldrig varit med om en sådan dag när en Muslim möter sådana anklagelser." 'Umar sa, "Sannerligen är jag beslutsam att du ska informera mig." Mannen sa då, "Jag var deras spåman under okunnighetens tid." 'Umar frågade, "Berätta för mig om det märkligaste som din kvinnliga Jinn berättade för dig." Mannen sa då, "En dag, när jag var på marknaden, kom hon till mig, mycket bekymrad och sa, ' Har du inte sett Jinnernas förtvivlan efter deras skam? Och deras förföljelse av honkameler och deras ryttare." [10] 'Umar anmärkte, "Detta är sant."[11]

Jinnerna kan också informera sina mänskliga kontakter om den planerade framtiden. T.ex. när någon kommer till ett medium, så får mediets Jinn information från mannens Qareen (den Jinn som varje människa har) om vilka planer som han har gjort före han kom dit. Så mediet kan tala om för honom att han kommer att göra det eller det, eller gå hit eller dit. Med denna metod kan ett riktigt medium lära sig detaljerad information om främlingens förflutna. Hon/Han kan berätta för främlingen föräldrarnas namn, var han föddes, hur hans barndom var osv. Kunskapen att kunna berätta om det förflutna är ett av kännetecknen på ett riktigt medium som har fått kontakt med Jinnerna. Eftersom Jinnerna kan resa och se över stora områden samtidigt, kan dom också samla ihop stora mängder information om dolda saker, förlorade saker och omärkta händelser. Bevis på denna kunskap kan hittas i Koranen, i historien om Profeten Sulaymaan och Bilqees, drottningen av Sheba. När drottning Bilqees kom för att träffa honom, bad han Jinnerna att hämta hennes tro ifrån hennes land. "En kraftfull anförare bland fjällens invånare sade: jag skall hämta den åt dig innan du slår läger; och jag äger sannerligen styrka nog till det (och jag är) trovärdig." (Koranen 27:39-40)

Islams regler om spådomar

På grund av det vanhelgande och hörsägen som är inblandad i spådomar, har Islam tagit en väldigt stark ståndpunkt emot det. Islam är emot all form av umgänge med dom som praktiserar att spå, förutom för att råda dom att ge upp deras förbjudna vanor.

Att besöka ett medium

Profeten (saw) lade fram principer som klart förbjöd någon form av besök hos ett medium. Sofia rapporterade från Hafsah (fru till Profeten) att Profeten (saw) sa, "Bönen från den som närmar sig ett medium och frågar denne om någonting kommer inte att accepteras under 40 dagar och nätter." [12] Straffet i Hadithen är för en så enkel sak som att närma sig ett medium och fråga denne om någonting utav nyfikenhet. Detta förbud stödjs dessutom av Mu'aawiyah Ibn al-Hakam as-Salamee i en Hadithen i vilken han sa, "O Allahs Budbärare (saw), sannerligen finns det folk bland oss som går och besöker orakel." Profeten (saw) svarade, "Gå inte till dom."[13] Ett sådant strängt straff har givits endast för att besöka en spåkvinnna/man eftersom ett besök är första steget mot att tro på spådomar. Om man gick dit och tvivlade på dess sanning, och någon av spådomarna faller in, skulle man börja tro på dom och bli riktigt hängiven. Den som går och blir spådd är fortfarande skyldig att be under dessa 40 dagar, även om han inte får någon belöning ut av det. Om han överger bönen helt och hållet, har han begått en annan grov synd.

Att tro på medium

Islamisk lag angående någon som går till en spåkvinna/man och tror att denne vet det osedda och framtiden är en Kufr (otrogen). Abu Hurayrah och al-Hasan rapporterade båda att Profeten (saw) har sagt, "Vem som än närmar sig ett medium och tro på vad denne säger, har tvivlat på det som uppenbarade sig för Muhammed."[14] En sådan tro ger skapelsen en del av dom attribut som tillhör Allah angående möjligheten att se det osedda och framtiden. Konsekvensen blir att det förstör Tawheed al-Asmaa was-Sifaat, och representerar en form av Shirk i denna aspekt av Tawheed.

Reglerna för Kufr inkluderar, dom som läser böcker om eller skrivna av medier, lyssnar på dom på radion eller tittar på dom på TV, eftersom dessa är de mest vanliga sätt som medier idag sprider sina förutsägningar.

Allah gör det klart i Koranen att ingen annan vet det osedda förutom Han. Inte ens Profeten Muhammed (saw). Allah sa:

"Och hos Honom är det oseddas nycklar. Ingen känner dem utom Han." (sura 6:59)

Sedan sa Han till Profeten Muhammed (saw):

"Säg: Jag har ingen styrka att göra något gott eller ont mot mig själv utom det som Allah behagar. Och om jag hade kunskap om det osedda, skulle jag ha tillförsäkrat mig ett överflöd av gott, och det onda skulle icke ha vidrört mig."

(Koranen 7:188)


Och Han sa också:

"Säg: Ingen i himlen och på jorden känner det osedda utom Allah"

(Koranen 27:65)


Därför är alla dom olika metoder som används runt om i världen av orakel, medier och deras likar förbjudna för Muslimer.

Handens livslinje, teblad, spådomskort liksom astrologiska tecken påstås alla informera dom som tror på dom om deras framtid. Men Allah har statuerat utan tvivel att det är endast Han allena som vet framtiden:

"Hos Allah ensam finns i sanningen kännedom om Timmen. Och Han sänder ned regnet och Han vet vad som göms i moderliven. Och ingen själ vet vad den kommer att förtjäna i morgon, och ingen själ vet i vilket land den kommer att dö. Allah är förvisso All-Vetande, All-Underkunnig."

(Koranen 31:34)


Därför måste Muslimer vara ytterst försiktiga när dom handskas med böcker, tidningar, dagspress liksom med individer som, på ena eller andra sättet, påstår sig ha kunskap om framtiden eller det osedda. T.ex. när en Muslimsk metreolog förutsäger regn, snö, eller andra klimat för i morgon ska han tillägga frasen, "In Shaa Allah (om Allah så önskar)". På samma sätt är det om en Muslims doktor informerar sin patient att hon kommer att föda sitt barn om 9 månader eller på den och den dagen, ska denne lägga till frasen "In Shaa Allah", eftersom sådana uttalande är bara en beräkning baserad på statistisk information. 1. Sahih Muslim
 2. Samlat av at-Tabaree och al-Haakim
 3. Sahih Muslim
 4. Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
 5. Abu Ameenah Bilal Philips, Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn (Riyadh: Tawheed Publication, 1989) s 21
 6. al-Bukhaaree och Sahih Muslim
 7. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, at-Tirmidhee och Ahmad
 8. Sahih Al-Bukhari och at-Tirmidhee
 9. Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
 10. När Jinnerna hindrades från att tjuvlyssna på änglarna, var dom tvungna att följa efter Araberna för att ta reda på varför dom förhindrades.
 11. Sahih Al-Bukhari
 12. Sahih Muslim
 13. Ibid., vol 4 s 1209, no 5532
 14. Sunan Abu Dawud och al-Bayhaqee

Litteraturförteckning:
"The Fundamentals of TAWHEED"av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 5)
"Den Heliga Qur'anen" översatt av Dr Qanita SadiqaÖversatt av Maria Hedman


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa