Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Magi

Magi kan definieras som tillsynes kontroll över förutsättningar av naturens krafter genom inoverande ritualer av övernaturliga agenter, liksom en tro att man kan förändra naturen genom att använda vissa riter, formula och handlingar. Studien av naturens fenomen, traditionellt kallad "vit" eller naturlig magi, utvecklades i västvärlden till vad som idag kallas för modern naturvetenskap. Skild från detta är "svart magi" eller trolldom som är ett försök att använda eller framkalla naturens mäktiga krafter för personliga eller lömska orsaker. Termen häxkonster, spådom och svartkonster är några av dom termer som vanligen används när man refererar till magi och dess praktiserade. Häxkonst var benämningen på trolldom som praktiserades av en kvinna som var besatt av en demon. Spådom refererade till försöken att få övernaturliga inblickar i framtiden medan svartkonster eller kommunikation med dom döda var ett sätt att spå.

I Arabiskan, skiljer man inte med termen "Sihr" (magi) dom olika formerna av magi. Så den inkluderar trollkonst, häxkonst, spådom och svartkonst. Sihr definieras i Arabiskan som det som orsakas av det som är dolt eller av subtila krafter. T.ex. så rapporterades Profeten (saw) i en Hadeeth ha sagt "Verkligen är en del former av tal magi."[1] En vältalig karismatisk talare kan få det som är rätt att verka fel och vise versa. Så Profeten (saw) syftade på en del aspekter av det som en form av magi.

Magins verklighet
Det har blivit populärt att i modern tid förneka att magi har någon verklig grund alls. Populära historier om effekter av magi förklaras bort som ett resultat av oordning som masshysteri osv, och det påpekas att magi bara påverkar dom som tror på det. Magins lätthet förklaras som humbug baserat på en serie av illusioner och trick.

Trots att Islam förkastar effekten av besvärjelser och amuletter för att förhindra det dåliga och framkalla det som är bra, så erkänner den att en del aspekter av magi är verklig. Det är sant att mycket av den magi som är runt omkring oss idag är en produkt av trick som involverar hjälpanordningar som är utformade för att lura publiken. Men precis som med spåkunniga så finns det en del människor runt om i världen som praktiserar riktig magi som ett resultat av deras kontakt med Shayaateen (dom onda Jinnerna). Före vi tittar på Jinnerna och vad dom är kapabla till, så låt oss titta på bevisen ifrån Koranen och Sunnah som används som stöd för Islams position att erkänna att det finns en sanning i en magi. Ett sådant närmande till ämnet är viktigt, eftersom den ultimata måttstocken för vad som är sant och falskt inom Isalm finns i dessa två källor av gudomliga uppenbarelser till människan.

Allah förklarar i Koranen den fundamentala Islamiska synen på magi i följande vers:

"Och (nu) när det har kommit ett sändebud till dem från Allah, som uppfyllelse av det, som är hos dem, har den del av folket, till vilket Boken gavs, kastat Allahs Bok bakom sig som om de icke visste (det)."

(Koranen 2:101 )

Efter att ha pekat ut hycklarna bland Judarna angående profetens 10 budskap, fortsätter Allah att ta sönder en lögn som dom har hittat på om Profeten Sulaymaan.

"Och de följer (den kurs) som de upproriska (männen) följde mot Salomons regering. Och Salomon förnekade icke, utan (det var) de upproriska (som) icke trodde. De lärde folket falskhet och bedrägeri. Och (de sade sig följa det), som uppenbarades för de två änglarna i Babylon, Harut och Marut. Men dessa två lärde icke ut något till någon förrän de sagt: Vi är bara en prövning från Allah, förkasta därför icke vad vi säger. Så av dem lärde sig människorna det med vilket de gjorde åtskillnad mellan en man och hans hustru, men de skadade ingen därmed, utom på Allahs befallning ( i motsats) lärde sig dessa människor (den Helige Profetens motståndare) det, som kunde skada dem och inte göra dem något gott. Och de har förvisso vetat att den, som köpslår med detta inte har någon andel i det goda i det Tillkommande, och att det, för vilket de sålt sina själar sannerligen är ont, om de blott vetat."

(Koranen 2:102)

Judarna brukade rättfärdiga deras användning av magi inom ett mystiskt system som kallades för Cabala genom att hävda att dom hade lärt det ifrån Profeten Sulaymaan själv. Allah förklarar att efter att ha kastat den gudomliga skriften bakom sina ryggar och efter att ha förkastat den sista Profeten, valde Judarna att följa magiska formula som dom hade lärt sig av djävlarna. Deras djävlar hade redan begått otro bara genom att lära sig det. Dom undervisade också en form av spådom kallad astrologi. Det hade lärts ut av två änglar vid namn Harut och Marut som sändes som en prövning för folket i Babylon. Änglarna brukade varna folket att inte begå otro genom att lära sig spådom före dom lärde dom något ut av dess användning, men folket lyssnade inte på deras varningar. Dom lärde sig ifrån astrologi hur som skulle skapa missämja mellan folk och förstöra äktenskap till den grad att dom trodde att dom kunde skada vem än dom ville. Men, det är Allah som bestämmer vem som kommer att bli påverkad och vem som inte kommer att bli påverkad av det. Eftersom akter av otro är viktiga i användandet av riktig magi, skadar dom sig själva genom att garantera sig en plats i helvetet.

Men dom brydde sig inte om dessa skrifter, låssades att dom inte var där. Det var också skrivet i Torah att vem som än deltog i en magisk handling skulle förevigt förgås i elden, helt avskärmad från belöningen i Paradiset. Men, Judarna tog bort dessa verser helt och hållet och fortsatte att praktisera dom magiska handlingarna.

Det visas tydligt att magi är Haraam (förbjudet) i frasen: "Och de har förvisso vetat att den, som köpslår med detta inte har någon andel i det goda i det Tillkommande" (sura 2:102). Att för evigt brinna i helvetet kan bara vara ett straff för en handling som är extremt Haraam. Versen visar också att både magikerna och den som lär sig eller lär ut magi är Kaafirs (otrogna). Den inkluderar vem som än vinner välstånd från att lära ut, vem som än betalar för att lära sig och vem som än har kunskap om det. Allah refererar också till magi som Kufr (otro) i frasen: "Vi är bara en prövning från Allah, förkasta därför icke vad vi säger", och "Och Salomon förnekade icke, utan (det var) de upproriska (som) icke trodde. De lärde folket falskhet och bedrägeri." (sura 2:102)

Det finns en Hadeeth i Saheeh al-Bukhaaree och andra böcker om Hadeether som nämner att Profeten (saw) själv ibland led av effekterna av magi. Zayd ibn Araqam rapporterade att en Jude vid namn Labeeb ibn A'sam, la en magisk förtrollning över Profeten (saw) och när han började att lida av den, kom Jabreel (Gabriel) och uppenbarade Mu'awwadhataan (sura al-Falaq och an-Naas) och sa till honom, "Det var verkligen en Jude som la sin förtrollning över dig och den magiska formeln är i en speciell källa." Profeten sände 'Alee ibn Abee Taalib för att hämta formeln. När han återvände med den, sa Profeten (saw) till honom att han skulle knyta upp knutarna på den, en efter en, och läsa en vers från suran för var och en. Det gjorde han och Profeten (saw) reste sig upp som om han hade blivit befriad efter att ha suttit bunden.[2]

Varje nation på jorden har förteckningar om folk som har praktiserat någon form av magi. Även om en del av det har varit falskt så är det högst osannolikt att hela mänskligheten skulle ha kommit på liknande historier om magi och övernaturliga fenomen om det inte fanns någon gnutta sanning i det. Var och en som på ett seriöst sätt studerar dom vida förekommande, nedtecknade övernaturliga fenomenen, kommer att komma fram till att det måste finnas nån gemensam nämnare. Hemsökta hus, seanser, voodo, tungotal, att sväva osv representerar ett mysterium för dom som inte känner till Jinnernas värld. Alla av dessa händelser har sin egen manifestation i olika delar av världen. Även i den Muslimska världen förekommer det, speciellt bland ledarna (shaik) av olika extrema Sufi ordnar. Många av den verkar sväva, resa över vida sträckor på ett ögonblick, få fram pengar och mat från tomma intet, osv. Deras okunniga anhängare tror att deras magiska konster är en form av gudomlighet och så ger dom villigt sina förmögenheter och lever för att tjäna sina ledare. Men bakom alla dessa fenomen ligger den dolda och illvilliga världen av Jinnerna.

Som nämndes i en tidigare lektion, är dom flesta Jinnerna osynliga förutom dom som har formen av hundar och ormar. Men det finns en del av dom som kan ta vilken form som dom vill, även en människoform. T.ex. sa Abu Hurayrah "Allahs budbärare gjorde mig ansvarig för att skydda välgörenheten (Zakaah) under Ramadan. Medan jag gjorde det, kom någon och började att gräva runt i maten så jag fick tag i honom. Jag sa 'Vid Allah, jag ska ta dig till Allahs budbärare!' Mannen bönade 'Jag är fattig och jag har dom som är beroende av mig. Jag är i stor nöd'. Så jag lät honom gå. Nästa morgon sa Profeten (saw), 'O Abu Hurayrah, vad gjorde din fånge i natt?' Jag sa, 'Han klagade att han är i stor nöd och att han hade en familj så jag lät honom gå.' Profeten (saw) svarade, 'Sannerligen ljög han för dig och han kommer att återvända.' Eftersom jag visste att han skulle återvända, låg jag och väntade på honom. När han återvände och började att gräva i maten, tog jag tag i honom och sa, 'Jag ska verkligen ta dig till Allahs budbärare.' Han bönade, 'Låt mig gå! Jag är fattig och har en familj. Jag ska inte återvända.' Så jag hade förbarmande över honom och lät honom gå. Nästa morgon sa Allahs budbärare (saw), 'O Abu Hurayrah, vad gjorde din fånge i natt?' Jag sa att han klagade på att han var i stort behov och hade en familj, så jag lät honom gå. Profeten (saw) svarade, 'Sannerligen ljög han för dig och han kommer att återvända.' Så jag väntade på honom och fångade honom när han började strö mat omkring. Jag sa, 'Vid Allah, jag ska ta dig till Allahs budbärare. Detta är tredje gången, och du lovade att du inte skulle återvända. Ändå kommer du tillbaka!' Han sa, 'Låt mig ge dig några ord som Allah kommer att belöna dig för.' Jag sa, 'Vilka är dom?' Han svarade, 'När helst du går och lägger dig recitera Aayatul-Kursee[3] från början till slut. Om du gör det, kommer en skyddsängel ifrån Allah alltid att vara med dig och Satan kommer inte nära dig förrän nästa morgon.' Då lät jag honom gå. Nästa morgon sa Allahs budbärare, 'Vad gjorde din fånge i går kväll?' Jag sa att han påstod att han skulle lära mig några ord som skulle göra att Allah belönade mig för att jag lät honom gå. När Profeten (saw) frågade vilka dom var, sa jag till honom att det var att säga Aayatul-Kursee före sänggående. Jag sa också till honom att han sa att en skyddsängel från Allah skulle förbli vid min sida och att Satan inte skulle komma nära mig förrän jag vaknade nästa morgon. Profeten (saw) sa, 'Sannerligen har han sagt dig sanningen fast han är en inbiten lögnare. O Abu Hurayrah! Vet du vad du har pratat med dessa tre nätter?' Jag svarade, 'Nej'. Och han sa, 'Det var en djävul."[4]

Dom kan också resa över stora distanser på ett ögonblick och gå in i mänskliga kroppar som är förberedda på deras intrång. Allah har sett det som lämpligt att ge dom dessa extrema förmågor, på samma sätt som han har gett andra varelser andra förmågor som inte människan har. Ändå har han valt människan att vara stå över alla skapelser.

Om man kommer ihåg dessa grundläggande fakta om Jinnerna, så kan alla övernaturliga och magiska händelser som inte är humbug lätt få sin förklaring. T.ex. i fallet av hemsökta hus, där ljuset tänder och släcker sig själva, tavlor ramlar ner från väggarna, saker flyger genom luften, golven spricker osv så är det Jinnerna som får det att hända medan dom förblir i sin osynliga form. Detta är också sanningen med sienser där andar ifrån döda personer verkar kommunicera med dom levande. Folk som känner igen sina döda släktingars röster, hör dem tala till dom om händelser från deras liv. Detta sker genom att mediet kallar på den Jinn som var tilldelad den döda personen. Det är Jinnen som imiterar den döda personens röst och relaterar till händelser från personens förslutna. På liknande sätt är det med anden i glaset som verkar svara på frågor. Det som Jinnerna gör när dom är osynliga kan lätt ge häpnadsväckande resultat om det är den rätta atmosfären. I fallet när folk verkar kunna lyfta upp objekt utan att röra dem så blir dom helt enkelt upplyfta av Jinnernas osynliga händer.

Dom som kan röra sig över stora distanser och kan vara nästan samtidigt på två olika platser blir transporterade av deras osynliga följeslagare eller ibland blir Jinnen synlig i deras form. På samma sätt får dom som kan få fram mat och pengar ifrån luften hjälp av en osynlig och snabb Jinn. Även den mest otroliga formen av reikarnation, som den sju år gamla flickan Shanti Devi i Indien som kunde berätta om händelser i ett tidigare liv med inlevelse och detaljrikedom. Hon beskrev sitt tidigare hem i en stad i Muttra som är en provins långt bort från var hon bodde. När folk reste dit för att kontrollera, bekräftade lokalbefolkningen att ett sådant hus hade stått där hon hade beskrivit det. Dom bekräftade också en del av detaljerna från hennes liv som hon hade berättat. Helt klart hade denna information satts in i hennes undermedvetna av en Jinn. Profeten (saw) bekräftade detta fenomen när han sa, "Sannerligen är den dröm som en man ser under sömnen av tre typer: En dröm från ar-Rahmaan (Allah), en sorglig dröm från Satan och undermedvetna drömmar."[5] Det finns inga tvivel på att Jinnerna kan gå in i människokroppen på samma sätt som dom kan gå in i hjärnan. Fallen av dom som är besatta är för många för att man ska kunna räkna dom. Det kan vara tillfälligt som det är för många Kristna och hedniska sekter där folk arbetar sig upp till ett fysiskt och spirituellt tillstånd och faller i trans och börjar tala i tungor. I detta försvagade tillstånd kan Jinnerna lätt ta sig in i deras kroppar och ta över deras läppar. Detta fenomen har också noterats bland en del Sufi ordnar under deras Dhikr[6] sessioner. Eller så är det ett långtgående fenomen vari en stor peronlighetsförändring sker. Den besatta uppträder ofta irrationellt, har superstyrka eller så talar Jinnen helt enkelt genom honom på en regelbunden basis.

Exorcism[7] blev vida spridd i Europa under medeltiden. Dom Kristnas sätt att praktisera exorcism är baserad på ett antal tillfällen då Jesus fördrev andar ifrån besatta människor som beskrivits i Nya Testamentet. Vid ett tillfälle kom Jesus och hans lärjungar till Gadaras område och mötte två män som var besatta. När Jesus bad demonerna att lämna deras kroppar, lämnade dom männen och for in i en svinhjord som betade i närheten. Hjorden rusade sedan utför en brant ner i en sjö och dunknade.[8] Besatthet har också varit ämnet i en rad filmer (bla Exorcism och Rosmarys baby). Den generella attityden i det materialistiska väst är att förneka allting som är övernaturligt. Så i Väst har inte exorcism någon rationell grund och ses som ett resultat av vidskepelse. Men inom Islam är användandet av exorcism erkänd som ett botemedel mot äkta fall av besatthet och andra element som ett resultat av det, om metoden stämmer överens med Koranen och Sunnah.

Det finns i huvudsak tre metoder att fördriva en Jinn ifrån en besatt människa:
- Med först metoden kan Jinnen avlägsnas genom att man kallar på en annan Jinn. Denna metod är förbjuden i Islam eftersom kallandet på Jinnen ofta involverar vanhelgande metoder. Islams grundsats skulle troligen bli utlämnad åt Jinnen. Detta är fallet med en trollkarl eller en häxa som bryter en besvärjelse med en annan.

- Med den andra kan Jinnen bli flyttad genom att man bekräftar Shirk i dess närvaro. När Jinnen är nöjd med exorcistens Kufr kommer han också att ge sig av. Genom att göra så, försäkrar han exorcisten att hans metoder och tro är den rätta. Detta är fallet när Kristna präster som utför exorcism mot en Jinn genom att kalla på Jesus och genom att använda korset, och när en otrogen hög präst utför exorcim i deras falska gudars namn.

- Med tredje metoden kan Jinnen också förvisas med hjälp av att recitera Koranen och be för att söka skydd hos Allah. Dessa gudomliga ord och formuleringar hjälper till att ändra atmosfären runt den besatta. Jinnen kan sedan drivas ut från kroppen genom kommendering och ibland följt av att man blåser. Men dessa handlingar är i sig själva värdelösa om inte den som utför dom har en stark Eemaan (tro) och en bra kontakt med Allah baserat på ens goda gärningar.

Ya'laa ibn Marrah sa, "En gång reste jag med profeten (saw) och vi kom förbi en kvinna som satt med henne barn på vägen. Hon sa, 'O Allahs budbärare, denna pojke har blivit hemsökt och har gett oss mycket prövningar. Jag vet inte hur många gånger per dag som han drabbas av besatthet!" Profeten (saw) sa, 'Ge honom till mig'. Så hon sträckte upp pojken till honom och Profeten (saw) satte pojken framför sig mitt på sin sadeln. Sedan öppnade han pojkens mun och blåste[9] in tre gånger och sa, 'Bismillaah! Jag är en tjänare till Allah, så ge dig iväg, o Allahs fiende!" Sedan vände han pojken mot kvinnan, och sa, 'Möt oss här när vi återvänder och berätta för oss vad som har hänt.' Sedan fortsatte vi och när vi återvände fann vi henne på platsen. Hon hade med sig tre får så Profeten (saw) frågade, 'Hur mår din pojke?' Hon svarade, 'Vid Den som har sänt dig med sanningen, vi har inte märkt något fel på honom sedan dess, så jag har hämtat dig dessa får.' Profeten (saw) sa till mig, 'Stig av och ta en. Återlämna sedan resten till henne.'[10]

Umm Abaan bint al-Waazi' rapporterade att när hennes farfar Zaari' gick med en delegation från deras stam för att träffa Allahs budbärare, förde han med sig en av sina söner som var tokig. När han nådde Allahs budbärare sa han, "Jag har en son med mig som är tokig, så jag har hämtat honom till dig för att du ska be för honom." Profeten (saw) sa till honom att föra fram sonen. Så han tog av sin sons reskläder och satte på nya kläder, sedan bar han honom till Profeten (saw). Profeten (saw) sa, ' För honom närmare mig och vänd hans rygg mot mig." Sedan tog Profeten (saw) tag i pojkens kläder och slog honom hårt i baken. Medan han slog honom sa han, "Ge dig iväg, Allahs fiende! Fiende av Allah, ge dig iväg!" Pojken började då att se sig omkring som om han var helt okej. Profeten (saw) satte ner honom framför sig och bad om vatten. Han skvätte det på pojkens ansikte och bad en bön för honom. Efter det att Profeten (saw) hade bett, var det ingen i församlingen som var bättre än pojken."[11]

Khaarijah ibn as-Salt rapporterade att hans farbror sa, "En gång, när vi lämnade Allahs budbärares sällskap, kom vi förbi en beduinstam. Några av dom sa, 'Vi har fått veta att ni har kommit med en del bra saker från den mannen (Profeten Muhammed). Har ni någon medicin eller någon besvärjelse för en besatt man?' Vi svarade ja, så dom förde fram en galen man som var satt under en förtrollning. Jag reciterade Faathihah över honom varje morgon och kväll i tre dagar. Varje gång som jag hade blivit klar med reciteringen, samlade jag mitt saliv och spottade. Slutligen steg han upp som om han kommit loss efter att ha varit bunden. Beduinerna gav mig då en gåva som betalning, så jag sa till dem, 'Jag kan inte acceptera den förrän jag har frågat Allahs budbärare.' När jag frågade Profeten sa han, 'Ta den. För, vid mitt liv, vem som än äter sin väg genom falska besvärjelse kommer att bära bördan av hans synd, Men du har förtjänat den tyngden med en sanningens besvärjelse.'[12]

Islams regler för Magi
Eftersom både användandet av och lärandet av magi är klassificerat som Kufr i Isalm, har Sharee'ah (lagen) en väldigt sträng dom för den som upptäcks använda det. Straffet för någon som upptäcks använda det, som inte ångrar sig och slutar, är döden. Denna lag baseras på följande Hadeeth rapporterad av Junub inb Ka'b: Profeten (saw) sa, "Det föreskrivna straffet för en magiker är att han avrättas med ett svärd."[13]

Denna lag tillämpades flitigt av dom rättrogna kaliferna som ledde den Muslimska nationen efter Profetens (saw) död. Bajaalah ibn 'Abdah rapporterade att Kalifen 'Umar ibn al-Khattaab sände ett brev till en Muslimsk styrka som gjorde en offensiv mot Rom och Persien, som beordrade dom att informera alla Zoroaster som var gifta med deras mammor, döttrar och systrar att upplösa dessa äktenskap. Dom fick veta att dom skulle äta Zoroasternas mat för att inkludera dem i kategorin "ahlul-Kitaab"[14]. Slutligen beordrades dom att döda varje spåkunnig och magiker som dom fann. Bajaalah sa att på grund av ordern så dödade han personligen tre stycken magiker.[15]

Efter en tid med rättrogna Kalifer blev lagen slapp. Ummayyad kungarna tillät inte bara magiker och spåkunniga att praktisera sina förbjudna konster utan dom introducerade dem också vid det kungliga hovet. Sedan staten slutade att tillämpa lagen, började en del av Sahaabah (Profetens följeslagare) att själva genomföra den. Abu 'Uthmaan an-Nahdee rapporterade att Kalifen al-Waleed ibn 'abdil-Malik (regerade 705-715 e.Kr.) hade en man vid sitt hov som brukade uppträda med magi. En gång separerade han en mans huvud helt ifrån kroppen. När chocken av hans handling elektrifierade publiken, fortsatte han att förvåna dom genom att återföra huvudet till kroppen. Och mannen uppträdde som om hans huvud aldrig hade huggits av. Folket i publiken utbrast, 'Subhaanaallah! Han kan ge liv åt det döda!" Sahaabee, Jundub al-Azdee, märkte uppståndelsen i al-Waleeds hov så han kom för att se magikern uppträda. Följande dag kom han tillbaka med sitt svärd fastsatt på ryggen. När magikern steg fram för att börja sin show, rusade Jundub fram genom folkmassan med sitt dragna svärd och högg huvudet av magiker. Han vände sig sedan om till publiken och sa, "Om han verkligen kan ge liv åt det döda, låt honom återföra sig själv till livet". Al-Waleed lär arrestera honom och kastade honom i fängelset. [16] Orsaken till att reglerna för magiker är så stränga är för att skydda dom svagare elementen i samhället från att falla in i Shirk i Tawheed al-Asmaa was-Sifaat genom att ge magikerna gudomliga attribut som endast tillhör Allah.


 1. Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud och at-Tirmidhee
 2. Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
 3. Sura 2:255
 4. Sahih Al-Bukhari
 5. Sunan Abu Dawud
 6. Guds namn upprepas hela tiden och oftast musikaliskt medan man svänger med kroppen eller till och med dansar
 7. Att fördriva onda andar eller demoner ifrån besatta människor eller platser
 8. Matteus 8:28-34 Markus 5:1-20 och Lukas 8:26-39
 9. Det arabiska ordet som används är nafatha som betyder att man sätter tippen på tungan mellan läpparna och blåser. Det är en blandning av att blåsa och spotta (nafakha) och att spotta lätt (tafala)
 10. Samlat av Ahmad
 11. Samlat av Ahmad och Abu Daawood at-Tayaalasee från Matar ibn 'Abd ar-Rahmaan.
 12. Sunan Abu Dawud
 13. Samlat av at-Tirmidhee.
 14. Dom som följer en uppenbarad skrift som Judarna och dom Kristna. Denna del av berättelsen var samlat av al-Bukhaaree, at Tirmidhee och an-Nasaa'ee
 15. Samlat av Ahmad. Abu Daawood och al-Bayhaqee
 16. Samlat av al-Bukhaaree i hans historiebok

Litteraturförteckning:
"Thr Fundamentals of TAWHEED"av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 7)
"Den Heliga Qur'anen" översatt av Dr Qanita Sadiqa

Översatt av Maria Hedman


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa