Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Ädla människors tålamod kontra skamliga människors tålamod

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: Patience and Gratitude - en förkortad översättning av:
`Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin
© 1977 Ta-Ha Publishers

Alla människor måste utöva tålamod för att kunna möta svårigheter, vare sig de gör detta villigt eller ovilligt. Den ädla människan utövar tålamod villigt, eftersom han inser tålamodets fördelar, och han vet att han kommer att bli belönad för sitt tålamod och han kommer att bli kritiserad om han får panik. Han är medveten att om han inte har tålamod, kommer paniken och otåligheten inte att hjälpa honom att få tillbaka de missade tillfällena, och de kommer heller inte att ta bort de saker han ogillar. Det som är bestämt och är qada' wa qadr kan inte hindras från att inträffa, och det som bestämts att det inte ska hända kan inte fås att hända. Så i själva verket kan en otålig och panisk attityd orsaka skada.

En vis man sade: "Så fort en motgång inträffar, gör en man med visdom det som en dum man gör efter en månad" (dvs utövar tålamod). Den skamliga människan utövar tålamod bara när han inser at han inte har något val. Efter att ha slösat mycket tid och energi och mycket kämpande och panik, inser han att hans otålighet inte kommer att hjälpa honom. Sedan utövar han tålamod på samma sätt som en person, som blivit bunden för att piskas, utövar tålamod.

Den ädla människan utövar tålamod i att lyda Allah, medan den skamliga personen utövar tålamod i att lyda Shaytan. Så den skamliga människan har störst tålamod när det gäller att följa sitt egna nycker och begär, och de har minst tålamod i att lyda sin Herre. De har störst tålamodet i att spendera på Shaytans väg och inget tålamod när det kommer till att spendera några mynt i Allahs väg. De uthärdar många svårigheter för att följa sina egna nycker och begär, men kan inte utstå de minsta svårigheter för att behaga sin Herre. De utstår förtal för den onda handlingens skull, men kan inte stå ut med förtal för Allahs skull. Sådana människor kommer att undvika att påbjuda det som är gott och förbjuda det som är ont, i fruktan för vad människor kommer att säga om dem för att de gör detta, men de kommer att exponera sin ära för slander och bära det med stort tålamod för sina nycker och begär. På samma sätt är de inte beredda att utöva tålamod i sin hängivelse till Allah, men när det gäller att hänge sig åt shaytan och sina egna nycker och begär, kommer de att utöva ett förvånansvärt tålamod. Sådana människor kommer, i Allahs syn, aldrig att bli ädla, och på återuppståndelsens dag kommer de inte att återuppstå med de ädla och ärbara människorna.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa