Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Du föddes utan synd, skulle Gud då klandra dig för någon annans misstag!!!

Källa: www.islamhouse.com

Du måste ha hört det sägas att vi föddes i synd - och kanske tror du också på det. Men låt oss tänka på det för ett ögonblick. Skulle den Rättvise Gud klandra dig för en synd du aldrig begått? Skulle Han hålla dig ansvarig för det som någon annan gjort? Självklart inte! Guds bok lär oss att du bara är ansvarig för dina egna handlingar. Du kan inte synda förrän du gör något fel. Och du kan sannerligen inte ha gjort något fel innan du ens blivit född.

Trots det möter vi ofta människor som säger att vi på något sätt är födda i synd. Kan det möjligen vara sant? De säger att den första människan, Adam, syndade och genom honom inträdde synd i världen; och nu fördärvar synd allting, även ett nyfött barn. Kan du tro på att människor fördöms innan de gjort någonting? Vilken domare skulle döma människor för brott de aldrig begått? En rättvis domare kan inte göra detta förutom av misstag.

Men vad säger du då om Gud? Skulle Han göra något sådant misstag? Vi kan inte föreställa oss sådana falska idéer om Gud. Han är Rättvis. Han håller dig ansvarig för det du gör, och Han klandrar dig inte för det som den första människan gjorde. Men även efter att du gör fel, är Gud alltid villig att förlåta. Han är full av kärleksfull godhet, och Han älskar att förlåta. Han är villig att förlåta vem som helst som vänder sig till Honom och söker förlåtelse.

Detta betyder att om du gör något fel kan du ändå vända tillbaka till Gud och Han kommer at förlåta dig, om du uppriktigt beslutar att ge upp denna synd. Är detta inte uppfriskande att veta? Är det inte underbart att veta att även om vi levde ett helt liv i synd men beslutade nu att ändra våra liv och lyda Gud skulle Han förlåta oss denna minut? Och detta är bara mellan oss och Gud. Vi behöver ingen bikt låda, och vi behöver ingen som lider för våra synder. Kan vi motstå den kärleksfulla godheten Gud erbjuder oss? Gud vill att vi ska känna till om Hans Kärlek. Han vill att vi ska veta att Han är Rättvis. Han vill att vi ska veta sanningen om Honom så att när vi vänder oss till Honom vet vi vem vi vänder oss till.

Men det finns så mycket felaktig information om Gud. Var kan vi få korrekt information om Honom? Gud har berättat för oss om Sig själv i Sin bok. Vi är skyldiga oss själva att se vad Gud har att säga om Sig själv. Borde du inte läsa Guds bok? Här är Guds budskap till dig i Hans bok - Koranen:

"Människor! Ni har tagit emot bevis [för sanningen] från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus [som skall lysa er]. De som tror på Gud och söker skydd hos Honom skall Han innesluta i Sin nåd och Sin barmhärtighet; ja Han skall leda dem till Sig på en rak väg."

(Koranen 4:174-175)

Koranen är Guds Slutliga bok, som Han uppenbarade som vägledning för hela mänskligheten.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa