Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Stora tecken före Domedagen

Översättning: En syster i Islam
Översatt från: (”The signs before the day of judgement, Ibn Kathir")

Det är bara Allah som vet när den sista timmen ska komma men man vet att den ska komma plötsligt. Men innan den kommer så ska det hända olika saker här på jorden. Mehdi är det första stora tecknet som kommer att komma; sen är det Dajjaal, den falska Messiah; därefter den riktiga Messiah alltså Isa; Ya´juj och Ma´juj (Gog och Magog) och sen andra tecken som man inte riktigt vet i vilken ordning de kommer.

Mehdi
Mehdi kommer att vara en god khalif som kommer att få makten och fylla jorden med rättvisa och dela ut rikedomar gratis. Han kommer att heta Muhammed och hans pappa Abdullah. Mehdi kommer att likna Profeten Muhammed i sättet men inte till utseendet. Han kommer att styra i sju år med det som står i Koran och sunnah. När han kommer så måste alla muslimer gå och hjälpa honom och kämpa med honom. Under de sju åren som Mehdi kommer att härska så kommer det att vara fred och muslimerna kommer att ha det bra. Det kommer att finnas rikliga skördar, rikedomar, starka ledare och Islam kommer att vara väletablerat. Men efter de sju åren så kommer Mehdi att dö.

Nästa stora tecken är Dajjaal
Han är den falska Messiah, en stor lögnare som kommer att ljuga om Allah och Profeten Muhammed. Han kommer säga att han är Allah´s Budbärare. Allah kommer att testa alla troende genom Dajjaal, ifall man tror på Allah eller Dajjaal. Varenda stad kommer att frukta Dajjaal utom Medina, han kan inte komma in där för två änglar står vid varje port och skyddar staden från honom. Profeten Muhammed har sagt att Dajjaal kommer att vara ung, stor, ha ett öga och vara blind på det högra ögat. Det kommer att stå kaafir skrivet på hans panna. Alla troende muslimer kommer att veta att det är Dajjaal. Dajjaal kommer att locka människor till synder och det får muslimerna att förstå att han är den falska Messiah. På fyrtio nätter kommer Dajjaal att passera alla städer utom Mekka och Medina för där är han förbjuden att komma in. Dajjaal kommer att försöka gå in men varje gång han försöker finns det en ängel som kommer att stoppa honom. En av de här fyrtio dagarna kommer att vara lång som ett år, nästa dag lång som en månad, nästa dag lång som en vecka och sen är dagarna lika långa som vanliga dagar. Dajjaal finns fastkedjad på en ö någonstans österut har Profeten Muhammed sagt. Han kommer att dyka upp på en väg mellan Syrien och Irak. Dajjaal kommer att rida på en jättestor åsna och säga till människor att han är en profet och sen att han är Allah. Han kommer att kalla på människor och människor kommer att tro på och följa honom. Allah kommer att låta Dajjaal göra olika mirakel. Han kommer att säga till skyn att falla regn, få jorden att ge skördar och andra mirakel. Dajjaal kommer att sprida den värsta fitnah på jorden sen Adam skapades. Till slut så kommer Isa för att döda Dajjaal.

Isa (Jesus)
Isa kommer att nedstiga i Damaskus hållande sina händer på två änglars vingar. Man kommer att känna igen honom för han kommer att vara medium lång, rödlätt, bära två klädesplagg färgade med saffran och hans hår ser blött ut. Alla troende och tjänare kommer att samlas för att hjälpa honom. Isa kommer att leda människorna mot Dajjaal. Dajjaal kommer att vara på väg till Jerusalem när Isa hinner ifatt honom vid Aqbah Afiq. Dajjaal försöker fly från Isa men Isa hinner ifatt honom vid en port som heter Ludd och precis när Dajjaal går igenom porten så dödar Isa honom med sitt spjut.

Efter det lever människorna i fred i sju år utan fiendeskap mellan två personer. Alla djur kommer att vara snälla även den som är farlig idag. Ett barn kommer att kunna leka med en räv utan att skada sig. En varg kommer att beta med får, ett lejon med boskap utan att göra dem ont. Barnen kommer till och med kunna leka med ormar utan någon som helst fara.

Isa kommer att döda alla grisar, förstöra alla kors, slopa zakaat, det kommer finnas så mycket rikedomar att ingen bryr sig om dem. En enda sujuud kommer då att vara bättre än hela världen och allt vad som finns på den. Isa kommer att kalla människor till Islam och Allah kommer att förstöra alla andra religioner och sekter utom Islam. Isa kommer att vara på jorden i fyrtio år och sedan dö. Men innan han dör så kommer Ya´juj och Ma´juj.

Ya´juj och Ma´juj
Ya´juj och Ma´juj är två grupper som kommer fram för att sprida korruption, dra upp växter och döda människor. Isa kommer att få en uppenbarelse från Allah. Allah kommer att säga: "Jag har bringat fram några av mina tjänare som ingen kommer att kunna slåss emot. Ta mina tjänare i säkerhet till Tur ", som är ett berg.

När Profeten Ibrahim levde för länge sedan fanns det en mycket snäll och god kung som hette Dhu´l Qarnayn. Allah gav den här kungen mycket makt och han styrde över öst och väst. En gång reste han österut tills han kom till ett bergspass mellan två berg varifrån det kom ut människor som inte förstod någonting. Varför de inte förstod någonting var för att de varit från ett folk som levt isolerat väldigt länge. Det folket hette Ya´juj och Ma´juj. De spred korruption på jorden och skadade människor så människorna sökte hjälp hos kung Dhu´l Qarnayn mot Ya´juj och Ma´juj. De frågade kungen om han kunde bygga en barriär eller ett hinder mellan dem och Ya´juj och Ma´juj. Kungen bad om hjälp från människorna att bygga ett högt hinder. Tillsammans byggde de det av en blandning av järn, koppar och tjära. Ya´juj och Ma´juj försökte sen att bryta sig igenom och klättra över hindret men de klarade inte det för hindret var så högt och för slätt så de blev kvar bakom. De började då gräva för att ta sig ut och de håller fortfarande på att gräva ända tills Allah vill att de ska få komma ut. De gräver och gräver och varje gång de har grävt så mycket att de börjar se solljuset tränga igenom så säger ledaren: " Gå tillbaka, ni kan fortsätta att gräva i morgon". När de kommer tillbaka nästa dag för att fortsätta gräva så har hindret blivit ännu starkare än vad det var innan. De fortsätter så ända tills ledaren säger: " Gå tillbaka, ni kan fortsätta att gräva i morgon, insha-Allah". Nästa dag när de kommer tillbaka för att fortsätta att gräva hittar de hålet precis som de lämnade det dagen innan och bara för att de sagt insha-Allah. Då kommer de att gräva ända tills de kommer att komma ut i massor mot människorna. Ya´juj och Ma´juj kommer att äta och dricka allt vad de hittar och skjuta sina pilar mot skyn. Pilarna kommer att komma ner på jorden med något som ser ut som blod på sig. Människor kommer att förskanska sig i sina fort. Ya´juj och Ma´juj kommer att sprida korruption, döda människor och säga att: "Vi har besegrat jordens människor". Då kommer Isa att be till Allah om hjälp. Allah kommer då att skicka en slags mask som kommer att bita dem i nacken och de kommer alla att dö av det här bara under en enda natt. Så när Isa och hans kompanjoner kommer ner från berget Tur igen så kommer de inte att hitta en enda plats på jorden som är fri från deras ruttna stank. Isa kommer igen att be Allah om hjälp och Allah kommer då att skicka fåglar som kommer att ta tag i Ya´jujs och Ma´jujs kroppar och kasta dem dit Allah vill Allah kommer sen att skicka regn så att jorden blir ren, så ren att den nästan kommer att se ut som en spegel. Allt kommer att vara bra igen. Jorden kommer att bära frukt, kameler, kor och får kommer att ge jätte mycket mjölk. Frid kommer att råda ännu ett tag. När Isa dör så kommer han att bli begraven i Medina där också Profeten Muhammed ligger begraven.

Förstörelsen av Ka´bah
Vid slutet av tiden kommer det att komma någon som heter Dhu´l- Suwayqatayn från Abyssinien och förstöra Ka´bah för att stjäla dess skatter och även Kiswah, som är tyget som täcker Ka´bah. Han kommer att vara en färgad skakig man med en förvriden vrist. Han kommer att slå på Ka´bah med sin spade och hackyxa och förstöra Ka´bah sten för sten.

Odjuret
Ett annat tecken innan domedagen är odjuret. Odjuret kommer att dyka upp från en ökenplats utanför Mekka har Profeten Muhammed sagt. Den kommer att komma upp ur jorden, vara enormt stor och skaka av sig dammet från sitt huvud. Den kommer att se mycket konstig ut. Människor kommer att vara livrädda och försöka att springa sin väg men de kommer inte att kunna fly. Odjuret kommer att ha med sig Suleymans ring och Mosas käpp. Den kommer att prata med människor och med Mosas käpp kommer den att förstöra alla kaafirs näsor och skriva kaafir på deras pannor. Medan den kommer att skriva mu´min på alla troendes pannor. Då kommer man att veta vem som är kaafir och vem som är muslim.

Solens uppgång i väst
Varje dag när solen går upp så går den upp i öst och varje kväll när den går ner så går den ner i väst under Allah´s tron och gör sujuud, för att sedan fråga om Allah´s tillåtelse för att få stiga upp igen. Det kommer att komma en tid då solen kommer att fråga Allah tre gånger om tillåtelse för att få stiga upp. Men varje gång solen frågar så kommer den inte att få något svar. Eftersom en del av natten har gått så kommer solen att förstår att även om den fick tillåtelse att gå upp så skulle den inte kunna gå upp i tid. Då kommer solen att säga: "O min Herre, vad långt bort min plats för soluppgång är! Vad kan jag göra för människorna nu?" Sen kommer solen att fråga om lov för att få gå tillbaka och det kommer att bli sagt till den: "Stig upp från där du är nu" och då kommer solen att gå upp i väst. Alla människor kommer när de ser det här att tro på Allah men då kommer det att vara för sent för dem som inte trodde på Allah innan solen steg upp från väst.

Andra tecken före sista timmen
Den sista timmen kommer inte att komma förrän det kommer att komma en dag då jorden ska täckas av rök och blixtrar kommer att öka så mycket att en man kommer till ett folk och frågar: "Vem blev träffad av blixten den här morgonen?" Människorna kommer att svara: "Den och den och den och den blev träffad." Regn kommer att falla i massor så att alla hus kommer att bli förstörda, utom tält. Människor kommer att tävla i att bygga höga byggnader. Jordbävningar kommer att öka och tiden kommer att gå fort. Det kommer att vara vanligt att dricka vin och mord kommer att öka. Det kommer att bli mindre och mindre män och fler och fler kvinnor. Vilda djur kommer att kunna prata med människor, kunskap kommer att minska och okunskap kommer att råda. Den sista timmen kommer inte att komma förrän Allah kommer att skicka en vind som kommer att ta bort alla troende från jorden så att bara de mest hemskaste människorna finns kvar. Det är när bara de människorna finns kvar på jorden som det inte är långt kvar till den sista timmen här på jorden.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa