Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen och modern vetenskap


Allmänna slutsatser

På slutet av denna studie har det tydligt kommit fram att den rådande åsikten i väst om de heliga skrifterna knappast är realistisk. Vi har sett att förhållanden, tiderna och sätten på hur fakta som utgör det Gamla Testamentet, evangelierna och Koranen samlades och skrevs ner; omständigheterna är annorlunda för alla tre uppenbarelserna, ett faktum som har stor betydelse för äktheten hos texterna.

Det Gamla Testamentet representerar ett stort antal litterära verk som skrevs under en period av ungefär 900 år. Vissa delar lades till vad som redan fanns och det är ibland svårt att identifiera källorna.

Genom en berättelse om Jesus ord och handlingar var evangelierna avsedda att överföra det som han lämnade efter sig till människorna sedan han hade fullgjort sin mission på jorden. Men författarna av evangelierna var inte ögonvittnen till det som skrevs. De rapporterade vad som hade berättats av det judeo-kristna samhället om Jesus liv.

Det är oundvikligt att det finns ett stort antal motsättningar och en hel del motstånd; många instanser har framförts om denna studie. Motsättningar, osannolikheter och oförenligheter med modern vetenskapliga data överraskar många kristna eftersom många kommentatorer har lyckats med dialektisk akrobatik dölja de uppenbara resultaten av moderna studier.

Den koranska uppenbarelsen har en historia som är totalt annorlunda mot de andra två. Den omfattar 20 år, och så fort den gavs till Muhammed av Gabriel, började troende lära den utantill. Den antecknades också under Muhammeds tid. De sista recensionerna gjordes av Kalif Uthman som började 12 år efter Profetens död och avslutades 12 år senare. Sålunda kunde recensionerna kontrolleras av de som redan kunde texten utantill. Sedan dess har Koranens text strängt bevarats. Den är inte föremål för spekulationer om autenticitet.

Koranen kom efter de andra skrifterna och är inte bara fri från motsättningar i sina berättelser utan har också en egenskap som tål undersökningar från en vetenskaplig synpunkt dvs innehållet överensstämmer med modern vetenskap.Det är otänkbart att en människa på Muhammeds tid kan har varit författaren. Modern vetenskap tillåter oss att begripa vissa av Koranens verser, som hittills varit omöjliga att tolka.

Jämförelser av några bibliska och koranska berättelser om samma händelse visar grundläggande skillnader mellan påståenden i Bibeln som är vetenskapligt oacceptabla och deklarationer i Koranen som är i fullständig överenskommelse med modern vetenskap. Så var fallet när det gällde skapelsen och floden t.ex. Ett viktigt komplement till Bibeln hittades i Koranens text vad gäller uttåget om vilket de två texterna för det mesta var överensstämmande med arkeologiska upptäckter, tiden när Moses levde osv. Det finns också viktiga skillnader mellan Bibeln och Koranen som vederlägger vad som har sagts om att Muhammed hade kopierat Bibeln för att producera Koranens text.

När en jämförelse görs mellan å ena sidan påståenden med anknytning till vetenskap, som finns i Haditer som tillskrevs Muhammed men ofta är av tvivelaktig autenticitet, och å andra sidan data om samma händelser i Koranen, är skillnaden så stor att en gemensam källa kan uteslutas.Med tanke på kunskapsnivån på Muhammeds tid är det svårt att förstå att många av de påståenden i Koranen som har anknytning till vetenskap producerades av en människa. Dessutom är det välgrundat inte bara att betrakta Koranen som ett uttryck av uppenbarelsen utan också ge den värdighet på grund av vetenskapliga påstående som visar sig vara en utmaning för mänsklig förklaring när de studeras idag.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com