Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

De sista tio nätterna under Ramadan - Försumma dem inte!

Källa: www.missionislam.com
Översatt av: Fatim Abuani-Muslim


De sista tio nätterna under ramadan är väldigt speciella. Den första av dem inträffar den 21:a kvällen i ramadan. Med andra ord, den börjar kvällen efter att man avslutat den 20:e fastan. Ibland är det bara nio nätter, när ramadanmånaden varar i 29 dagar. Trots det brukar man ändå traditionellt sätt kalla dem för "De tio sista nätterna".

De sista tio nätterna under ramadan är mycket speciella. Dessa är de nätter som Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade tillbringa under ständig dyrkan. Bland dessa nätter finns Laylah al-Qadr - en natt som är mer välsignad än tusen månader.

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade välja ut dessa nätter för att kunna dyrka och utföra goda handlingar. Han brukade anstränga sig i sin dyrkan under dessa tio nätter mer än under någon annan natt under året.

A'ishah rapporterar: "Under dessa tio nätter i ramadan, brukade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) spendera nätterna i dyrkan. Han brukade också väcka sin familj." [Sahih al-Bukhari(1920)].

A'ishah rapporterar också: Jag känner inte till att Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) någonsin brukade läsa hela koranen under en enda natt, eller tillbringa hela natten i bön ända tills morgonen, eller tillbringa hela månaden i fasta - förutom under ramadan." [Sunan al-Nasa'i (1641) och Sunan ibn Majah (1348)]

När vi säger att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) tillbringade hela natten i dyrkan, måste vi kvalificera detta påstående. Det är för att han brukade tillbringa lite tid med att äta middag, delta i den tidiga gryningsmåltiden (Suhur), och andra liknande aktiviteter. Hursomhelst brukade han tillbringa större delen av natten i dyrkan.

Att väcka familjen
A'ishah informerade oss att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade hålla sin familj vaken under de sista tio nätterna under Ramadan. Visserligen väckte han sina fruar för bön året runt, men då var det för att de skulle be en liten del av natten.

Detta vet vi därför att Umm Salamah rapporterade att: "En natt vaknade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) och sade, 'Lov och Pris tillkommer Allah! Hur många plågor har inte avslöjats inatt och hur många skatter har inte avslöjats! Gå och väck kvinnorna i rummen! Många människor som är klädda i denna värld kommer att vara nakna i nästa. [Sahih al-Bukhari (1074)]

Under de sista tio nätterna i ramadan, brukade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) väcka sina fruar för att be under en längre del av natten än under resten av året.

Att anstränga sig i sin dyrkan
A'ishah (ra) rapporterar: "Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade anstränga sig i sin dyrkan de sista tio nätterna mer än någon annan tid på året." [Sahih Muslim (1175)]

Den store rättslärde al-Shafi'i förklarar: "Det är sunnah att utöva större ansträngning i dyrkan under de sista tio dagarna i ramadan." [al-Majmu (6/397)]

När A'ishah rapporterar att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade "dra åt sitt midjebälte" talar hon metaforiskt. Frasen betyder att man går in för att hänge sig fullt och helhjärtat åt uppgiften man har framför sig.

Att söka efter Laylah al-Qadr
En av de största utmärkelserna av dessa tio speciella nätter är den av dem som kallas Laylah al-Qadr - Allmaktens natt. Detta är den största natten under året - bättre än tusen månader. Detta menas att en muslim kan tjäna mer belöningar under Laylah al-Qadr än han skulle om han - förutom denna natt - dyrkade sin Herre åttiofyra år i rad. Detta är en av de enormt stora förmånerna Allah har skänkt det muslimska samfundet.

Ibrahim al-Nakha'i säger: "Goda gärningar utförda under denna natt är bättre än dem som utförs regelbundet under tusen månader."

Abu Hurairah rapporterar att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade. "Den som tillbringar Laylah al-Qadr i bön, och som dessutom tror på Allah och söker Hans belöningar, kommer att få sina tidigare synder förlåtna." [Sahih al-Bukhari (1802) och Sahih Muslim (760)]

"Att tro på Allah" i denna hadith betyder inte bara att tro på Allah utan också på de belöningar vi har blivit lovade för att ha utfört bön under denna natt.

Laylah al-Qadr är en av de udda nätterna. A'ishah (ra) rapporterar att Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: "Sök Laylah al-Qadr under de udda nätterna under de sista tio dagarna i Ramadan." [Sahih al-Bukhari (1913) och Sahih Muslim (1169)]

Det är mest sannolikt att det är en av de sju sista, udda, nätterna. Ibn Umar rapporterar att Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: "Sök efter den under de sista tio nätterna. Om någon av er blir för svag eller inte kan göra det, så ska han åtminstone försöka under de sista sju återstående nätterna." [Sahih Muslim (1165)]

Den mest sannolika kandidaten för Laylah al-Qadr är den 27:e ramadannatten. Detta ges uttryck åt i ett uttalande av Ubayy b. Ka'b: "Jag svär vid Allah att jag vet vilken natt det är. Det är den natten som Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) befallde oss att tillbringa i dyrkan. Det är natten efter den 27:e kvällen i ramadan. Dess tecken är att solen när den går upp den morgonen kommer att vara vit utan att ge ifrån sig några strålar." [Sahih Muslim (762)]

En muslim ska söka efter denna speciella natt genom att tillbringa de sista tio nätterna i ramadan med att ägna sig åt olika slags dyrkan. Detta inkluderar att åminna sig Allah (dhikr), läsa koranen och att be om Allahs förlåtelse.

Det bästa för oss är att sträva hårt under alla dessa tio nätter, för att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: "Vi ska söka efter Laylah al-Qadr genom att ägna oss åt extra dyrkan.

När Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: "Sök efter den under de sista tio nätterna" menade han inte att vi bokstavligt ska "leta efter" tecken och indikationer som utmärker Laylah al-Qadr från andra nätter. De saker som utmärker Laylah al-Qadr från andra nätter är en del av det fördolda.

Allah säger: "Sannerligen uppenbarade vi den under en välsignad natt - vi har aldrig upphört att varna [människorna] - [En natt då] varje fråga formulerades med fasthet och precision." [Surah al-Dukhan (3-4)]

Allah säger: " Laylah al-Qadr är mera värd än tusen månader. Då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [natten andas] fred till dess dagen gryr!" [Surah al-Qadr (3-5)]

Detta är anledningen till att Laylah al-Qadr är speciell. Dessa är inte saker som vi kan se med våra ögon. Ingen efter Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) kan se änglarna.

Att dra sig tillbaka till moskén (I'tikaf)
Att dra sig tillbaka till moskén är en av de bästa sakerna vi kan göra under de sista tio dagarna av ramadan. A'ishah rapporterar: " Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade dra sig tillbaka till moskén de sista tio dagarna av ramadan ända tills han dog. Hans fruar fortsatte att utföra denna handling efter hans död. [Sahih al-Bukhari (1922) och Sahih Muslim (1172)]

Iakttagandet av i'tikaf är en starkt rekommenderad handling. Den fastställs genom att man drar sig tillbaka till moskén för det bestämda syftet att kunna ägna sig åt dyrkan . Syftet att göra det är för att kunna hänge sitt hjärta bara till Allah. Den som utför i'tikaf håller denna avsikt i minnet och söker Allahs välsignelser. Han ska inte glömma anledningen till att han dragit sig tillbaka.

Den som utför i'tikaf lämnar inte moskén annat än om det absolut är nödvändigt (som att gå till badrummet). När han är i moskén ska han ägna sig åt att åminna sig Allah. Han ska se till att åminna sig morgon och kväll och de föreskrivna åminnelserna efter de fem dagliga bönerna. Han ska utföra alla de rekommenderade (sunnah) bönerna och alla de andra frivilliga bönerna, som förmiddagsbönen (duha). Han ska läsa så mycket Koran som möjligt.

Han ska tillbringa så lite tid som möjligt med att äta och sova så lite som möjligt. Han ska undvika onödigt tal. Han ska emellertid ägna sig åt att råda sina medmuslimer och uppmana dem till sanning och tålamod.

Generositet
Det är uppmuntrat för oss att vara extra generösa under de sista tio nätterna i ramadan utan att vara slösaktiga eller skrytsamma när vi ger. Ibn 'Abbas (Allah vara nöjd med honom) rapporterar att: Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) var den mest generösa av alla människor i att göra gott. Och som mest generös var han under ramadanmånaden. Gabriel brukade träffa honom dagligen under ramadan varje år så att Profeten kunde läsa koranen för honom. Varje gång Gabriel träffade honom blev han mer generös än den välgörande vinden." [Sahih al-Bukhari (1902) och Sahih Muslim (2308)]

Al Nawawi anför [al-Majmu (6/398)]:
Att vara generös och frikostig är starkt uppmuntrat under ramadan, speciellt under de sista tio nätterna. Genom att vara det följer vi Allahs Sändebuds (Allahs frid och välsignelser vare över honom) och våra rättfärdiga föregångares exempel. Denna månad är också värdig och goda handlingar som utförs under månaden är mer välsignade än under någon annan tid. Under denna månad är också människor upptagna av att fasta och dyrka och detta avleder dem från sitt livsuppehälle , så de kan under denna tid behöva (extra) hjälp.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa