Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tolv bevis på att Muhammad är en Sann Profet

Översatt av: Mustafa Ali
Från: www.islaam.com


Mina bröder och systrar överallt! Denna uppsats skriver jag inte till anhängare av Islam, som det kanske låter, utan snarare till varje man och kvinna på hela jorden. Jag ber Allah att Han underlättar att denna uppsats når varje öra, faller ner under varjes ögon, och blir förstådd av varje hjärta… Muhammad, sonen till Abdullah, är Allah's Profet och den sista Budbärare skickad av Allah till Jordens invånare. Mina bröder och systrar överallt! Ni ska veta att Budbäraren Muhammad (frid vare med honom), sonen till Abdullah, är Allah's Budbärare på riktigt. Bevisen till att han är profet är överflödande. Bara en hedning, som anser sig själv som högmodig, kan förneka dessa tecken.

Bland dessa bevis:

 1. Muhammad (frid vare med honom) var illitererat uppvuxen, kunde varken läsa eller skriva, och förblev sådan till sin död. Bland sitt folk var han känd som uppriktig och trovärdig. Innan han började ta emot uppenbarelser hade han varken kunskap om religion eller andra tidigare budskap. Så här levde han sina första fyrtio år. Uppenbarelse kom sedan till Muhammad med Koranen som vi nu håller i våra händer. Den här Koranen nämnde de flesta berättelser som fanns i de förra skrifterna, och beskrev dessa händelser med yppersta detalj som om han bevittnade dem. Dessa berättelser var precis samma som de som då fanns i Tora, nerskickade till Moses, och i Evangelierna, nerskickade till Jesus. Varken Judar eller Kristna kunde tro på något av det han sade.


 2. Muhammad (frid vare med honom) förutsade också allting som skulle inträffa honom och hans samhälle efter honom, gällande segern, avlägsnandet av Chosroes (den kungliga titeln för de Zoroasterska kungarna av Persien) tyranniska rike och Caesar, och att religionen Islam skulle upprättas över hela jorden. Dessa händelser inträffade exakt som Muhammad förutsade, som han läste framtiden ur en öppen bok.


 3. Muhammad (frid vare med honom) kom också med en Arabisk Koran som är spetsen för vältalighet och klarhet. Koranen utmanade dessa vältalande och flytande Araber på denna tid, som i början trodde honom, att ta fram en enda kapitel som Koranen. Dessa Araber hade inte en chans. Ända fram till idag har ingen vågat påstå att ha lyckats sätta ihop ord som eller ens i närheten är i ordning, elegans, skönhet och glans som den Lysande Koranen.


 4. Den Ädla Profetens liv var ett utmärkt exempel på hur man ska vara uppriktig, barmhärtig, medlidsam, sannfärdig, modig, generös, avlägsen från all ondska, och asketisk i alla världsliga saker, medan man strävar efter belöningen i livet efter detta. Dessutom var han, i alla dessa handlingar, alltid uppmärksam och rädd för Allah.


 5. Allah ingöt stark kärlek för Muhammad (fred vare med honom) i hjärtan av de troende och de som träffade honom. Denna kärlek nådde en så hög grad att hans kamrater villigt skulle offra sig själva eller deras mamma eller pappa, för honom. De som tror på Muhammad idag, hedrar och ärar honom. Alla de som tror på honom skulle ge bort sina familjer och sina rikedomar bara för att se honom, även om det bara skulle vara en gång.


 6. Historien har inte bevarat någon persons biografi på samma vis som biografin om profeten Muhammads, som är den mest inflytelserika personen i hela historien. Innan visste man inte om någon i hela världen som på varje morgon och kväll, och många gånger under hela dagen, finns i hjärnor på dem som tror på honom. Genom att komma ihåg honom kommer människor att hälsa på honom och be Allah att välsigna honom. De gör detta av hela sitt hjärta och sann kärlek till honom.


 7. Det har heller inte funnits någonsin någon man som fortfarande följs av de som tror på honom. De som tror på Muhammad (frid vare med honom) renar sig själva (genom tvagning och rituell tvättning) på det sätt som han renade sig själv, och man håller troget fast vid hans vanor av hur man äter, dricker och klär sig.

  I alla livets aspekter, håller de troende stenhårt på det som Muhammad lärde dem och på den bana som han reste under sitt liv.

  Under alla generationer, från hans till idag, har de troende hållit ett starkt band till den Ädla Profetens lära. Somliga har kommit till en så hög grad att de önskar att följa Profetens väg i alla sina personliga ting angående det som Allah inte har sökt i dyrkan. Några kommer till exempel bara att äta den mat eller bära de specifika kläder som Profeten tyckte om.

  Alla de som tror på Muhammad repeterar de lovord av Allah, speciella böner, och åkallan som han sa under alla sina handlingar om dagen och natten, som: vad han sa när han hälsade på folk, när han steg in och ut ur huset, när han gick in och ut ur moskén, när han steg in och ut ur badrummet, när han lade sig för att sova och när han vaknade, när han iakttog fullmånen, när han observerade nya frukter på träd, att äta, att dricka, att klä sig, att rida, att resa och komma tillbaks, osv.

  Alla de som tror på Muhammad utför böner, fastar, ger allmosor, och gör pilgrimsfärd så som Profeten Muhammad (frid vare med honom) lärde ut och själv gjorde.

  Allt detta tillåter de troende att leva varje aspekt av sina liv med Profeten som exempel, som om han stod framför dem så att de kunde följa allt han gjorde. 8. Det har aldrig varit och kommer aldrig att finnas någon man som har fått så mycket kärlek, respekt, ära och lydnad, i både stora som små saker, som den Nobla Profeten.


 9. Sedan honom har alla individer från olika raser, färger och folk följt honom. Många av hans följeslagare var innan Kristna, Judar, hedningar, avgudadyrkare eller utan religion. Bland de som valde att följa honom fanns de som var kända sitt goda omdöme, visdom, reflektering och förutseende. De valde att följa den Nobla Profeten efter att ha bevittnat tecken av hans sannfärdighet och tecken av hans mirakel. De valde inte att följa Muhammad genom tvång eller att följa sin mammas och pappas vägar.

  Tvärtemot, de som valde att följa Profeten (frid vare med honom) valde att följa honom under tiden då Islam var svag, då det fanns få muslimer och då de förföljdes. De flesta av anhängarna följde inte Profeten (frid vare med honom) för att skaffa sig materiella förmåner. Dessa anhängare har istället lidit enorma skador och plågor till följd av deras religion. Trots dessa skador och plågor vände de inte ryggen till religionen.

  Mina bröder! Allt detta antyder klart till vem som helst med något besittande sinne, att denna Profet var sann och verkligen Allahs budbärare och att han inte bara påstod att han var profet eller talade om Allah utan kunskap. 10. Med allt detta kom Muhammad med en underbar religion i sin trovärdiga och legala mask. Muhammad beskriver Allah med kvaliteter av fullständig perfektion. Varken filosofer eller de visa kunde någonsin beskriva Allah så. Det är faktiskt otroligt att föreställa sig att vilken mänsklig hjärna som helst kan tänka ut en existerande varelse som innehar så perfekta förmågor som kunskap och storlek; Vem har tagit fram hela skapelsen; Vem har omgett allting i universumet, stort som litet; och Vem har den allra högsta graden av barmhärtighet.

  Människan har inte heller förmågan att grunda ett perfekt lag grundad på rättvisa, likhet, nåd och objektivitet för att mänsklig aktivitet på jorden som lagarna vilka Muhammad (fred vare med honom) kom med till alla tänkbara aktiviteter som t ex: köpande och säljande, äktenskap och skilsmässa, hyrande, vittnesmål, vård och alla andra överenskommelser som är nödvändiga för att upprätthålla liv och civilisation på jorden. 11. Det är omöjligt att någon person tänker ut visdomar, moraler, bra beteende och adlighet till karaktär såsom denna ärofulla Profet (frid vare med honom) kom med.

  Genom ett fullt och komplett beteende spred Muhammad en undervisning beträffande karaktär och beteende gentemot ens föräldrar, släktingar, vänner, familj, mänskligheten, djur, växter och livlösa objekt. Det är omöjligt för en människa att själv få en uppfattning av hela denna lära eller att komma med en liknande. 12. Allt detta antyder tydligt att denna Budbärare inte kom med en religion som han hittade på, utan det är en lära och inspiration som han tog emot från Honom som skapade jorden och de höga himlarna ovan och som skapade denna universum i sitt mirakulösa arkitektur och fullkomlighet.


 13. Den legala och trovärdiga masken av religionen som Profeten Muhammad (fred vare med honom) kom med påminner om ingenjörskonst av himlarna och jorden. Allt pekar tydligt på att Han som har skapat himlarna och jorden är Han som har sänt ner denna stora lag hederliga religionen. Den grad av denna oefterhärmliga Gudomliga Lag som var nerskickad till Muhammad är samma som graden av det gudomliga skapandet av himlarna och jorden. Så som mänskligheten inte kan skapa det här universumet, på samma sätt kan mänskligheten inte komma med en lag som Allahs lag som Han sände ner till Hans tjänare och budbärare Muhammad (fred vare med honom).Ladda hem artikeln:
"Tolv bevis på att Muhammad är en Sann Profet" [worddokument]
"Tolv bevis på att Muhammad är en Sann Profet" [RTF]
"Tolv bevis på att Muhammad är en Sann Profet" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa