Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Resans krav

Av: Imam Ibn Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

En av de bästa vägarna till ömsesidigt stöd (i rättfärdighet och gudsfruktan) är att hjälpa varandra på migrationsvägen till Allah och Sändebudet, Muhammad (Frid vare över honom) med händer, tungor och hjärta, och genom att lära, undervisa och bry sig. En person som har en inställning mot al-`Ibaad (dyrkandet) av Allah, kommer han att se framgång rusa mot honom från alla håll. Allah kommer att förflytta Sina tjänares hjärtan mot honom, öppna kunskapens grindar för hans hjärta och Han kommer att göra lyckans väg smidig för honom. Och omvänt, en människa med motsatt attityd kommer att få motsatta konsekvenser.

Om någon frågar, "Du har beskrivit en väldig stor resa och en mycket viktig fråga; men vilka medel ska man ta med sig? Vilken väg är det man ska följa? Och vilka medel ska man använda för denna färd?" Svaret skulle bli följande:

Provisionen
Provisionen för denna resa är kunskap som ärvts av profeternas sigill, profeten Muhammad (frid vare över honom). Det finns inga andra provisioner. Låt den som inte är beredd med dessa provisioner stanna i sitt hem och sitta med dem som ligger efter. Han kommer att finna en mängd andra, som ligger efter, som kommer att följa efter. Låt honom följa deras exempel, men låt honom veta att deras sällskap inte kommer att vara till nytta för honom på den dag som kommer att vara fylld av ångest. Allah Ta`ala säger:

"Men det kommer inte att vara er till nytta [och inte heller till tröst] att ni, liksom ni har gjort orätt tillsammans, skall lida straffet tillsammans." [Koranen 43:39]

Således försäkrar Allah Ta`ala oss att associering av syndarna i straff inte kommer att hjälpa dem. Det är sant att människor känner sig tröstade när de delar sina olyckor med varandra i detta liv. Al-Khansaa`, en arabisk poet som levde i islams tidigare dagar, sade: "Om det inte vore för det stora antalet av människor runtomkring mig, som jämrar sig över förlusten av deras bröder, skulle jag ha tagit livet av mig. Och även om ingen av dem som de jämrar sig över påminner mig om min bror, så tröstar jag mig med att vi alla delar liknande olyckor."

Hur som helst - kommer denna typ av tröst inte att existera bland dem som delar straffet på uppståndelsens dag.

Vägen
Sättet att åstadkomma denna resa är genom att använda sig av sin fulla kapacitet och genom att försöka till det yttersta. Vägen kan aldrig uppnås genom önskningar, eller genom att gå långsamt. Det är bara som en arabisk poet en gång sade: "Dyk ner i dödens mörker och stig upp i berömmelse. Således kommer du att tjäna en framstående och bestående ära. Inget gott finns det i en själ som fruktar döden, inte heller i en viljestyrka som irriterar sig över kritiken av dem som gillar att hitta fel."

Faktum är att det inte är möjligt att följa denna väg förutom genom två sätt: För det första, att aldrig vara rädd för kritiken av dem som gillar att hitta fel, så länge du har rätt. Vissa former av kritik kan träffa även den starkaste riddaren, så hårt att det kan orsaka att han faller ned död, till marken.

För det andra, ens ego ska vara så värdelös för en, för Allahs skull, att man skulle kunna rusa fram, utan någon som helst fruktan för fara. I samma ögonblick som en själ blir rädd, drar den sig tillbaka och vänder om från att möta fara, den föredrar jordens ringhet.

Dessa två saker kan inte vidare uppfyllas utan tålamod. Den som utövar tålmodighet, kommer inom kort att finna att farorna omvandlas till en stilla bris, som kan bära honom dit han önskar. Således kommer faran som han fruktade plötsligt att ändras till att bli hans bästa hjälpare och assistent. Detta är något som inte kan begripas väl förutom för dem som har prövat det.

Färdmedel
Och färdmedlet för denna resa är sann tillit till Allah, att vända sitt hela jag mot Honom, göra Honom nöjd och söka Hans hjälp. Det är genom att lägga sig ner framför Honom, som en undergiven och beslagen person som inte äger något, som en person som ser upp till sin Herre för (att få) värdighet och säkerhet och för att förvärva några av Hans gåvor, i hopp om att Han ska ge honom skydd. Sådan är den som, det finns hopp om, ska få vägledning av Allah och som Han kommer att visa, det som varit dolt från andra, vad beträffar denna Hijrahs (migrationens) väg.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa