Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Relationen mellan makar

Översättning: www.tuffsystrar.babyblogg.se
Källa: http://sisters.islamway.com

Att gifta sig är inte bara att skaffa sig en fru, du skaffar dig hela din värld. Från och med nu och i hela ditt liv kommer din fru vara din partner, din kompanjon och din bästa vän. Hon kommer att dela dina stunder, dina dagar och dina år. Hon kommer att dela din sorg, din lycka, din framgång, dina drömmar och din rädsla.

När du mår dåligt kommer hon ta hand om dig på bästa sätt, när du behöver hjälp kommer hon göra allt hon kan för dig. När du har en hemlighet kommer hon hålla den hemlig. När du behöver råd, kommer hon ge dig de bästa råden. Hon kommer alltid vara med dig: när du vaknar på morgonen, det första dina ögon kommer att se är hennes, under dagen kommer hon vara med dig. Om det finns en stund då hon inte är där med den fysiska kroppen så kommer hon att tänka på dig, be för dig från hela hennes hjärta, sinne och själ. När du går och lägger dig på kvällen kommer hon vara det sista du ser och när du sover kommer hon att finnas i dina drömmar och du i hennes. Inom kort kommer hon vara hela din värld och du kommer vara hela hennes värld.

Den bästa beskrivningen som jag personligen någonsin läst som beskriver närheten mellan ett par är en vers i Koranen:

Allah säger:

"De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem."

(Koranen 2:187)

Sannerligen så är makarna som klädnad för varandra eftersom de skyddar varandra, ger välbefinnande, skyddar precis så som kläder gör för människan. Tänk dig bara en resa under vintern till Alaska utan kläder! Våra makar ger oss samma nivå av välbefinnande, skydd och stöd i resan under vårt liv på denna jord såsom kläder skulle ha gjort i Alaska resan.

Relationen mellan makarna är den mest fantastiska relation av alla mänskliga relationer; mängden av kärlek och ömhet, intimitet och närhet, barmhärtighet och medkänsla, frid och lugn som fyller parets hjärtan är helt enkelt oförklarligt.

Den enda rationella förklaringen för dessa mest fantastiska känslor är att: det är ett verk utav Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Allah säger:

"Och Gud har skapat åt er hustrur av samma natur som ni själva..."

(Koranen 16:72)

Bara den Allsmäktige Allah Subhanahu wa Ta'ala med Hans gränslösa makt, obegränsade barmhärtighet, väldiga visdom kan skapa och fästa dessa fantastiska och välsignade känslor i makarnas hjärtan.

Faktum är att Allah Subhanahu wa Ta'ala påminner dem som söker efter hans tecken i detta universum att dessa känslor i makarnas hjärtan är ett av hans tecken som kan leda människor till Hans existens när Han säger i Koranen:

Allah säger:

"Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker."

(Koranen 30:21)

Men Allah Subhanahu wa Ta'ala vet att det mänskliga hjärtat inte är en oföränderlig enhet, den är ibland svag och rörlig. Känslor kan ändras med tiden. Kärlek kan vissna och tyna bort. De materiella banden kan bli försvagade om man inte tar hand om den. Lycka i ett äktenskap kan inte bli tagen för givet; oavbruten lycka kräver oavbrutet givande från båda sidor. För att trädet av den materiella kärleken skall fortsätta leva och fortsätta växa, måste jorden under trädet underhållas, få vatten och näring.

Kom ihåg att vår Profet Muhammad (sallAllahu aleyhi wa sallam) tog sig tid att gå ut i öknen för att tävla med hans fru Aishah. Hon vann över honom men efter en tid då hon hade gått upp i vikt så vann han. Han (sallAllahu aleyhi wa sallam) tog med sin fru för att kolla på de unga etiopierna som lekte och dansade deras folkdans.

Att visa sina känslor är nödvändigt för att hålla det materiella bandet från att rosta.

Glöm även inte att man blir belönad av Allah Subhanahu wa Ta'ala för varje känsla du visar din fru så som Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) sa att man får belöning om man matar sin fru. Tänk på hur vår Profet (sallAllahu aleyhi wa sallam) brukade sträcka ut sitt knä för att hjälpa sin fru upp på kamelen.

Försök även alltid att finna tid för er båda att be tillsammans. Att stärka banden mellan er och Allah Subhanahu wa Ta'ala är det bästa för att stärka de materiella banden mellan er, för att detta band skall vara starkt. Att det är frid mellan dig och Allah Subhanahu wa Ta'ala kommer alltid att resultera i att det är mer frid i hemmet.

Kom ihåg att profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) gav glada nyheter för de par som vaknade upp mitt i natten för att be tillsammans. Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) sa även att makarna skulle skynda sig att vakna först och sedan väcka den andra, och om det behövdes kunde man även lägga kallt vatten på den andras ansikte.

Försök alltid vara bra mot din fru både genom ord och handling. Prata med henne, le mot henne, sök hennes råd, fråga efter hennes åsikt, spendera kvalitets tid med henne och kom alltid ihåg att Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) sa: "Den bästa av er är den som är bäst mot sin fru".

Slutligen, det är vanligt att makar lovar varandra kärlek och att hedra varandra tills döden skiljer dem åt. Jag tror att dessa löften är bra, eller även mycket betydelsefulla, men inte tillräckliga! Det är inte tillräckligt att du älskar din fru. Du skall älska det hon älskar också. Hennes familj, hennes nära och kära skall även vara dina nära och kära. Var inte som min kollega som var ledsen för att hans frus föräldrar kom för att hälsa på i några veckor. Han sa rakt ut "jag gillar inte dina föräldrar" och naturligtvis blev hon arg och kollade på honom rakt i ögonen och sa "jag gillar inte dina heller"...

Men det är även inte tillräckligt att du älskar henne tills döden skiljer er åt. Kärleken skall aldrig sluta eller upphöra och vi tror på ett liv efter detta, där de som var rättfärdiga i denna värld kommer att vara tillsammans med deras makar och barn.

Det bästa exemplet i detta ämne är Profetens (sallAllahu aleyhi wa sallam) kärlek för Khadijah, hans fru i 25 år. Där även efter hennes död så fortsatte han att älska de som hon hade älskat. Efter många år efter hennes död så glömde han aldrig henne, och varje gång man slaktade ett får så sände han portioner till Khadijahs familj och vänner, varje gång han kände att besökaren som knackade på dörren kunde ha varit Khadjiahs syster Hala bad han till Allah "O Allah låt det vara Hala..."


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa