Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Några reflektioner kring Koranen


Av J.S

Koranen betyder ungefär "uppläsning/recitation". Koranen är Skaparens budskap till hela mänskligheten -oavsett ras, region och tid. Gud har sänt hundratusentals profeter till oss. Dessa profeter har haft till uppgift att sprida budskapet om Gud's existens. Gud säger i Koranen att det finns inget folk som inte blivit varnade, med andra ord: alla nationer har haft en profet bland sig. Bland dessa profeter utvaldes också några för att ta emot en "bok", däribland bl a Moses, Jesus och Muhammed (frid vare med dem). Dessa "böcker" var riktade till vissa folk innefattade kunskapen om Gud och en lag för en avsedd tid. Det viktigaste var att Gud existerade och som skapat allt, vilka vi måste vara tacksamma för, och att vi måste ansvara för våra handlingar. När tiden var mogen och även människorna var mogna, valde Gud ut Muhammed (frid vare med dem) år 610, för att ta emot den slutgiltiga uppenbarelsen - Koranen. Koranen är budskapet till hela mänskligheten och för alla tider.

Koranen innehåller beskrivningar om hur vi skall betrakta Gud och skapelsen. En vägledning för oss människor, så att vi kan nå harmoni i detta liv och få en plats i paradiset. Koranen har en väldigt logisk och problemlösande karaktär. De först uppenbarande verserna handlade om Guds existens, paradiset och helvetet. Senare kom de att handla om lagar och svar på problem som uppstod under profetens tid. Alla profeter har haft möjligheten att utföra mirakel. De mirakel som man utförde berodde på vad man blev imponerad av. Moses* bräckte sin tids magiker, Jesus* utförde medicinska mirakel och Muhammed* imponerade med Koranens vackra och visa ord. Det är och var allmänt känt att Muhammed* var analfabet och olärd. Man var förbluffad över hur en sådan man kunde komma med dessa ord. Koranen är det mest framstående verk på arabiska som någonsin funnits.

Allmänt känt är att arabiskan är ett av de rikaste språk som finns och att det är mycket svårt att översätta från arabiska, och Koranen är absolut den största utmaningen. Tittar man på översättningar till engelska, ser man att de varierar väldigt mycket, från översättning till översättning. Koranens språk är mycket avancerat och döljer mycket information i sin retorik och grammatik, så en översättning är omöjlig, däremot kan man kalla de översättningar vi har, som tolkningar. Trots detta så räknas översättningar av Koranen bland de mest förnämsta verken i väst av den litterära eliten. Koranens språk (på arabiska) är som musik som håller en viss rytm och struktur som kopplar ihop ord för ord, vilket gör den relativt lätt att memorera. Plockar man bort ett enstaka tecken, förloras synkroniseringen helt p.g.a. av Koranens struktur. Man brukar säga att det är omöjligt att imitera Koranen. I Koranen finns en stående utmaning från Gud själv (fritt översatt): "Om Ni tvekar över någon del som Vi (Gud referar til sig själv med Vi) sänt från ovan, steg för steg, till Vår tjänare (Muhammed), producera då en Surah med liknande värde" [2:23] Än idag är det ingen som lyckats av alla de som försökt.

För oss muslimer är Koranen ett mirakel. Vi anser att författaren inte kan vara någon annan en Gud. Koranen får en att känna att det är Gud som talar direkt till en. Koranen är antagligen den mest lästa boken (Bibeln är inte något undantag) på Jorden vilket framgår av att man även i sin bön reciterar Koranverser (som man lärt sig utantill). Gud uppmanar oss människor i Koranen att använda vårt förnuft och tänka över skapelsen - "I skapelsen finns sannerligen tecken för de som tänker". Koranens ord är inte från en grym Gud (som många vill påstå), utan från en barmhärtig och förbarmande Gud. Varje vers i Koranen börjar med "I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn" (utom en, men det är en annan historia). Gud är rättvis då han är belönaren och straffaren. Han säger själv att "Vi har inte belastat någon själ mer än den kan bära". Gud predikar kärlek mellan människor och till Gud. Han vill att vi skall leva ett lyckligt liv, men vi måste tänka på våra medmänniskor också. Gruppen går före individen. Koranen är fri från inkonsistens (inre motsägelser) och felaktigheter, som många andra uppenbarade böcker tilldragit sig under historiens lopp. Inte ett tecken har förändrats i Koranen sedan den uppenbarades och är idag identisk efter 1400 år (vilket kan intygas av oberoende forskare).

Något som också har dragit till sig många konvertiter, är alla vetenskapliga uttalanden i Koranen. Vetenskapsmän över hela världen förbryllas över de exakta påståenden som görs i Koranen. Koranen beskriver vetenskapliga fenomen som inte förrän idag kan bekräftas med avancerade mikroskop, teleskop och superdatorer. Koranen beskrev för 1400 år sedan t ex att människan kommer att erövra rymden, att universum expanderar mm. En rad kända vetenskapsmän i väst har erkänt islam efter sin undersökningar av Koranen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com