Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Därför är räntan förbjuden i Islam

"Riba är Haram i Islam" Vad innebär detta ? Låt oss börja med att definiera några begrepp. I Islam skiljer man mellan ”Halal” och ”Haram”. Ordet Halal betyder på arabiska ”det som Gud har tillåtit”, detta innebär att ingen annan kan förbjuda det. Haram, däremot, betyder ”det som Gud har förbjudit”, och då kan alltså ingen annan tillåta det. Ordet ”Riba” betyder ”ökning” och används bl. a för att beteckna räntan på lån. Således kan vi kort säga att Riba är Haram i Islam”. Det betyder att ”Gud har förbjudit räntan i Islam”. Men kan man beteckna varje ökning som Riba ? Koranen svarar på detta:

"Gud tillåter Köpenskapen och förbjuder Räntan"

(Koranen 2:275)

Det vill säga att vinsten från handel är inte Riba trots att den, i för sig, är en ökning. Hur särskiljer man då detta ?

  1. Ökning i Riba är en ökning i pengar som resultat av tiden, medan vinsten från handel är en ökning som motsvarar de ansträngningar som gjorts antingen genom att man tillverkat den själv eller genom att andra har gjort det, alltså en ökning som uppmuntrar den som tillverkar varan att fortsätta att göra den bättre och den som säljer den att ge bättre service.


  2. Riba är en ökning av samma sort, dvs. en ersättning av pengar på pengar, pengar är ingen vara som säljs, pengar är bara medel, medan ökningen genom en handelsprocess är en ersättning av pengar för en vara, dvs. två olika ting. Det är praktiskt omöjligt att mäta upp exakt hur mycket en vara kommer att kosta.


  3. Vinsten får man en gång på varan som säljs. Varan förutsätts göra nytta en längre tid. Lånar man pengar med Riba däremot, kan lånet ta slut medan Riban fortsätter att öka i evighet.


  4. En handelsprocess innehåller ett risktagande på två sätt. För det första kan priserna gå ned eller det kan hända att varorna inte alls blir sålda. För det andra kan varorna skadas, förstöras eller bli odugliga under tiden. För lånade pengar förutsätts det däremot att de skall betalas tillbaka och det finns alltid en säkerhet för att garantera detta. De som lever på räntan behöver inte anstränga sig! Man kan sitta hemma och roa sig, inkomsten är garanterad.


Regeln i Islam är att pengar inte ger några pengar medan pengar genom arbete kan ge ökade pengar, men de kan likaväl ge en minskning, dvs. förlust. Den som är beredd att acceptera förlust har rätt att vara delaktig i en eventuell vinst.

Den som har pengar men saknar kompetens att starta ett projekt, kan låta andra göra det, ett kontrakt reglerar deras förhållande, men villkoret är att den som satsar pengar delar lika mycket på vinst och förlust, han är inte en passiv investerare utan en delägare som tar ansvar om det går snett. Ett sådant förhållande uppmuntrar och engagerar frivilligt kapital och ger de unga som är rika på idéer men som har begränsade medel en möjlighet att förverkliga sina idéer.

- Men om det är bara vinst och förlust det hänger på, kan man då i så fall betrakta spel och lotto som Halal ?

Nej det kan man inte. Skillnaden är faktiskt stor eftersom det ena är ett risktagande i produktion och en verksam process som gör nytta, medan det andra är ett passivt risktagande som beror av slump och som inte för någon nytta med sig utom för ett begränsad antal människor i bekostnad av andra.

En av de viktigaste uppgifterna för islamiska banker är just detta, att finansiera projekt på samma basis, dvs. att vara delägare och dela på vinst och förlust. Om allting fungerar bra överlämnar banken gradvis sina andelar till projektets initiativtagare.

Islam kräver inte ett bestämt pris på varor. Genom att förbjuda monopol och uppmuntra fri konkurrens, så är det den fria marknadens pris som gäller. Den islamiska moralen reglerar också indirekt köpenskapen så att den sker på basis av förtroende och ärlighet.

Inom Islam finns det bara en form av lån, det är ”Godhetslån” som ges villkorslöst och utan att man väntar sig någonting i gengäld. Det betyder inte att ett ”ömsesidigt lån” där folk lånar varandra är uteslutet utan så länge som ingen utnyttjar det andra, ingen ränta är inblandat och det råder ett rättvist förhållande så kan man göra det.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa