IslamGuidens
Ramadan webbtävling-2006

Obs! Svar önskas senast  2006-10-31

Här kommer IslamGuidens 2006 års Ramadan-webbtävling. Bland de som svarar rätt på alla frågor drar vi tre vinnare. Var och en belönas med ett exemplar av Koranens Budskap

Vinnarna publiceras på IslamGuiden och priserna skickas hem till dem per post.

Fråga 1:   Vad heter den profet under vars fötter rann Zamzam-källan ? ?
Yusuf
Mohammad
Ismail

Fråga 2:  Vilken kapitel (sura) i koranen börjar med namn på två frukter ?:
At-Tin (Fikon trädet)
Albaqara (kon)
Al-Ma'dah (Den himmelska måltiden)

Fråga 3:   Vilket är det första kapitlet (sura) i koranen som uppenbarades till profeten i Mecka ?:
Muhammad
Al-'Alaq (Grodden)
Maryam (Maria)


Fråga 4:   De sista tio dagarna i ramadan är mycket speciella, varför?
Ledtråd: svaret hittar du i Ramadansektionen på IslamGuiden.

Fråga 5:   I vilken veckodag skapade Allah (swt) Adam ?:
Måndag
Fredag
Torsdag

Fråga 6:   Nämn 5 saker som inte bryter fastan
Ledtråd: svaret hittar du i Ramadansektionen på IslamGuiden.

Fråga 7:   Under hur många år uppenbarades Koranen för profeten (saw):
23
25
27

Fråga 8:   Vad heter den ängel som kallas för helvetets vakt ?
Ridhwan
Malik
Jebrail

Fråga 9:   Vad heter den kortaste sura (kapitel) i koranen?:
Al-Ikhlas (Den rena tron)
Al-Kawthar (Det goda i överflöd)
An-Nas (Människornas herre)

Fråga 10:    Hur många år efter profetens utflykt till Madina blev Ramadan obligatorisk? :
5
10
2

* Vad tyckte du om frågorna ?  

Förnamn:

Gatuadress:

Ort / Stad / Land


Ålder:    år 
Kön:   
Efternamn:

Postnummer:

E-post:

Skriv ut artikeln Skriv ut