Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Råd och förmaningar från profeten, följeslagare och Salaf ussalih

Shaqiq al-Balkhi (rh) berättade att Ibrahim al-Adham (rh) var i Basra, och folk samlades omkring honom och frågade:

-Varför ber vi till Allah, och Han inte ger oss något svar, trots att Han säger i Koranen: "Be till Mig så skall Jag besvara er bön!" Surat ul-Ghâfir "40:60"

Han sade till dem:
-Era hjärtan dog på grund av tio orsaker. Hur skall ni då bli bönhörda?
-Vad menar du? frågade de.

Han sade:

 • Ni har lärt känna Allah, men gör ni de plikter Han befallt er att göra?
 • Ni läser Koranen, men ni handlar inte i enlighet med den.
 • Ni påstår att ni älskar Profeten , fast ni har lämnat hans sunna.
 • Ni påstår att ni tagit Shaytan som fiende, fast ni lyder honom.
 • Ni påstår att ni strävar att träda in i Paradiset, fast ni gör ingenting för det målet.
 • Ni påstår att ni strävar att bli räddade från helvetet, fast ni gör allt som leder till att ni kastas i det.
 • Ni säger att döden är sann, men ni förbereder er inte för den.
 • Ni ägnar er att rota i andras brister, men ni glömmer och försummar era egna fel.
 • Ni begraver de döda, men ni tar ingen lärdom av det.
 • Ni tar del av Allahs alla gåvor, men ni tackar honom inte för det.Ibn Hadjar al-Asqalâni (rh) sade:

Fyra saker är bra:

Blygsamhet hos män är bra, men finns det hos kvinnor är det bättre. Rättvisa bland vanliga människor är bra, men finns det hos ledare och härskare är det bättre. Ånger hos äldre männsikor är bra, men finns det hos unga är det ännu bättre. Generositet hos en rik person är bra, men finns det hos en fattig är det ännu bättre.

Fyra saker är dåliga:

Att en ung person syndar är dåligt, men att en äldre syndar är ännu sämre. Att vara helt upptagen med det världsilga när det gäller en okunnig person är dåligt, men när det gäller en religiöst lärd är det ännu sämre. Lathet när det gäller gudsdyrkan hos vanliga människor är dåligt, men hos de religiöst lärde och hos kunskapens studenter är det ännu sämre. Stolthet och arrogans hos de rika är dåligt, men hos de fattiga är det ännu sämre.Det berättas att 'Uthmân ibn Affan , den tredje kalifen, sade:

Det finns fyra saker som är dygdiga och bra, men en aspekt av dem gör dem till nödvändiga plikter.

 1. Att vara i de rättfärdigas och dygdigas sällskap är bra, men att följa deras exempel är en plikt.
 2. Att recitera Koranen är bra och dygdigt, men att följa och rätta sig efter den är en plikt.
 3. Att besöka gravar är bra och dygdigt, men att förbereda sig för graven är en plikt.
 4. Att besöka de sjuka är bra och dygdigt, men att lära av deras exempel, dvs få en tankeställare är en plikt.'Alî ibn Abi Tâlib , den fjärde kalifen, sade: Den som längat efter att träda in i paradiset, han skyndar sig att utföra goda gärningar. Den som fruktar att kastas i Elden, han slutar omedelbart med att fullfölja och jaga sina lustar och begär.
Den som är helt säker på att döden kommer drabba honom, han finner ingen verklig glädje eller nöje i dunya, det världsliga. Den som vet och känner till denna världs sanna natur, dvs vad dunya verkligen är, för honom blir olyckor och tragedier lätta att hantera.Abdallâh ibn al-Mas'ûd , en av de mest lärde av Profetens följeslagare, sade: Fyra säker gör hjärtat mörkt:
 1. En mage som är full, när det inte finns någon behov att äta.
 2. Att vara i sällskap med människor med dålig karaktär.
 3. Att glömma sina egna tidigare synder och överträdelser.
 4. Att hoppas väldigt mycket på denna värld. (dvs tänka att jag lever länge, så jag kan vänta tills jag är gammal innan jag kommer leva ett rättfärdigt liv. Jag kan vänta tills nästa vecka med att ångra och botgöra en synd, eller kompensera någon jag gjort illa.)

Fyra saker skänker ljus åt ens hjärta:
 1. En mage som är tom, därför att man fruktar att vara girig.
 2. Att vara i sällskap med de rättfärdiga och dygdiga människorna.
 3. Att komma ihåg ens egna synder och överträdelser.
 4. Att inte hoppas för mycket på denna världen.Hatim al-Asamm (rh) sade:
Den som påstår fyra saker utan att åtfölja dem med fyra andra saker,hans påstående är en lögn.
 1. Den som påstår att han älskar Allah, men inte slutar göra sådant Allah har förbjudit, hans påstående är en lögn.
 2. Den som påstår att han älskar Allahs Profets , men ogillar fattiga människor och de som har det svårt, hans påstående är en lögn.
 3. Den som påstår att han älskar Paradiset och som vill träda in där, men inte ger allmosor, välgörenhet, hans påstående är en lögn.
 4. Den som påstår att han fruktar helveteselden och fruktar att bli kastad in i den, men som inte upphör med synder och överträdelser, hans påstående är en lögn.Profeten Muhammed (sas)sade:

Tecknen på en person som är på väg mot helveteselden är fyra:
 1. Han glömmer sina tidigare synder, fast att han vet att Allah kommer ihåg dem.
 2. Han kommer ihåg sina tidigare goda gärningar, fast han inte vet om Allah ta'ala har accepterat dem eller ej (för att han kanske brister i ikhlas, eller kanske gjort dem för att imponera på andra).
 3. Han ser upp till dem som har högre världslig status än honom.
 4. Han ser upp till dem som är lägre än honom när det gäller religion och gudsfruktan, eller de korrupta och dåliga.

Tecknen på den som är på väg mot Paradiset är fyra:
 1. Han kommer ihåg sina tidigare synder.
 2. Han glömmer sina tidigare goda gärningar.
 3. Han ser upp till dem som är lägre än honom i världslig status, dvs de fattiga.
 4. Han ser upp till dem som är högre än honom i gudsfruktan och religiositet.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa