Antal skickade protester hittills 2007-09-02 kl. 19.41: 95 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-02 kl. 21.33: 114 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-02 kl. 23.28: 166 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-03 kl. 21.21: 312 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-04 kl. 21.39: 386 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-05 kl. 21.57: 451 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-06 kl. 19.05: 487 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-07 kl. 22.15: 545 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-09 kl. 20:58: 598 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-10 kl. 22:34: 652 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-13 kl. 21:58: 865 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-16 kl. 15:25: 940 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-23 kl. 11:23: 1140 st.
Antal skickade protester hittills 2007-09-28 kl. 10:08: 1220 st.
Antal skickade protester hittills 2007-10-06 kl. 13:41: 1303 st.
Antal skickade protester hittills 2007-10-19 kl. 23:29: 1425 st.
Antal skickade protester hittills 2007-11-02 kl. 20:29: 1519 st.
Antal skickade protester hittills 2007-11-18 kl. 13:24: 1596 st.
Antal skickade protester hittills 2007-11-28 kl. 12:24: 1638 st.
  Protestera mot Nerikes Allehanda och UNT (Upsala Nya Tidning) för deras publicering av konstnären Lars Vilks nidbild av Profeten Mohammed.!!
Kära muslimer !

Assalamu alaikum warahmatullah!

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} - التوبة: 61

Allah (swt) säger i Koranen: "Men på dem som talar illa om Guds sändebud [väntar] ett plågsamt straff" [Koranen 9: 61]

في حديث أنس – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) البخاري - 1/9

Profeten (saw) säger i en hadith: "Du kommer inte att vara riktig troende förrän du älskar mig mer än din fader, din son och hela mänskligheten" [Al-Bukhari - 9/1]

Vi uppmanar alla muslimer i Sverige att ta sitt förnuft till fånga och inte gripa till våld, det är precis det som media och andra som försöker provocera muslimer är ute efter, de vill ha stora nyhetsrubriker nästa dag om hur "vilda" muslimerna är. Låt oss använda de fredliga medel vi har till hands men gör mycket Du’a i varje bön och be Allah (swt) - Den Mäktige - att Han ska hämnas för sin profet.

Det man kan göra för att försvara vår älskade profet är:
1. Att göra mycket Du'a, framför allt nu under Ramadan, som snart kommer.
2. Att praktisera vår kära profets sunnah i alla våra handlingar.
3. Att skriva upp dig på protestlistor.
4. Att sprida artiklar om Honom (saw) överallt, bl.a:

Du måste känna denne man:
http://www.islamguiden.com/knowthisman.shtml

Who was he:
http://www.islamguiden.com/profeten/who_was_he.pps

Profetens uppförande:
http://www.islamguiden.com/profeten/messenger.swf

Profetens liv
http://www.islamguiden.com/profetensliv.shtml

Ett urval av Profetens hadither
http://www.islamguiden.com/hadith.shtml

5. Att delta i demonstrationer.
6. Att vi muslimer i Sverige väljer nästa fredag 7/9 till försvar för vår kära profet (saw) genom att alla moskéer i Sverige ägnar hela fredags khutba för att berätta om profetens egenskapar, vad han gjorde för mänskligheten och hur älskad och helig han är för alla muslimer.

Må Allah (swt) välsigna vår kära profet, ameen.

IslamGuiden
www.islamguiden.com

Skriv upp dig på protestlistan !

När du klickar på knappen "Skicka" nedan så skickas mailet direkt till redaktionen på Nerikes Allehanda med följande innehåll:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till redaktionen på Nerikes Allehanda och UNT (Upsala Nya Tidning)
Turerna kring Lars Vilks konstverk upprör och sårar många. Andra oroas om yttrandefriheten och tryckfrihetens fundament och att vi muslimer vill inskränka denna lag. Konstverket i sig är en riktad kränkning mot oss muslimer men även Sverige och det svenska samhället.

Vi muslimer vill protestera mot er publicering av konstnären Lars Vilks nidbild av Profeten Mohammed, frid vare med honom. Tidningar i Sverige borde se det som under deras värdighet att förolämpa människors religiösa tro. Provokationer av detta slag hjälper främlingsfientliga krafter genom en förstärkning av vi-dom känslan. Vi behöver ett klimat av respekt och tolerans som är ömsesidigt. En sekulär stat med yttrandefrihet innebär inte att medborgare ska trampa på det andra håller som heligt. Vi efterlyser moral och medmänsklighet i Sveriges media och accepterar inte att islamofobi och populism förkläds i "konst" och "slag för yttrandefriheten".

Lars Vilks konstverk är just att provocera, skapa debatt och motsättningar. Att attackera vår Profet Muhammed (saw) är som att attackera kärnan i vår tro och var muslims moraliska förebild. Islam uppmanar oss muslimer till tolerans, men vi kan inte kontrollera andras känslor och detta är Lars Vilks väl medveten om. Hans vilja verkar vara att skapa en nationell, kanske internationell kris likt den som ägde rum i Danmark 2006.

Vi muslimer blir kränkta i dubbel bemärkelse eftersom många av oss strävar i att bli en del av det svenska samhället och vill bygga upp våra liv tillsammans med det svenska folket. Det verkar så enkelt idag för en enskild individ att riva sönder det som har tagit åratal i att bygga upp. Sverige ses internationellt som ett tolerant land och har ett gott rykte från de flesta muslimer runt om i världen. Vi vill bevara detta genom att arbeta framåt och att sträva för allas bästa. Vi muslimer i Sverige ser Sverige som vårt hemland och värnar om dess rykte precis som vilken annan svensk medborgare.

Därför uppmanar vi regering och alla som arbetar inom media och kulturella institutioner att isolera Lars Vilks installation om att skapa samhälls oro som kränker både oss muslimer så som det svenska folket.

Från en muslim som älskar sin kära profet Muhammed (frid vare med honom)
-----------------------------------------------------------------------------------------


E-mail:
Namn:


www.islamguiden.com


"