ORDLISTA


A  B  C  D  E   F  G  H  I  J   K  L  M  N  O   P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y   Z

Engelsk ordlista

A

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Allah Gud
Alhamdulillah Lov och pris ske Gud
Al-Mawaqit Al-Makaniya Bestämda platser, enl. Profeten, runt Mecka då man, som har för avsikt att göra Haj eller Umra, ej får passera utan att man är "Muharram". Beroende på varifrån man närmar sig Mecka är dessa platser:
- Tha-Al-Hulaifa för kommande från riktningen där "Madinah" ligger, ca 140 km från Mecka.
- Al-Juhfa för kommande från riktningen där "Sham" (Syrien, Libanon, Jordanien, Palestina) ligger, ca 157 km från Mecka.
- Qarn Al-Manazil för kommande från riktningen där "Najid" ligger, ca 94 km från Mecka.
- Yalamlam för kommande från riktningen där "Yemen" ligger, ca 54 km från Mecka.
Al-Mawaqit Al-zamaniya De tider då man får börja (om man vill) med Haj-ritualerna - som man sedan slutför under andra veckan Dhu Al-Hijjah - kallas för "Al-Mawaqit Al-zamaniya". Dessa bestämda tider är månaden Shawwal, Dhu Al-Qáda och 10 dagar på månaden Dhu Al-Hijjah.
Al-Jamra Al-sug´ra Den lilla stenkastningen: man kastar 7 st. stenar på en sten-pelare. Denna rit symboliserar stenandet av satan och är en erinran om hur Ibrahim (Anraham) avvisade djävulens frestelser när satan ville hindra ofret, få Ibrahim att inte lyda Guds befallning att offra sin son- Ismael, men han jagades bort med stenkastning med orden"Allahu Akbar"- Gud är störst..
Al-Jamra Al-wusta Den mittersta stenkastningen: man kastar 7 st. stenar på en sten-pelare. Denna rit symboliserar stenandet av satan och är en erinran om hur Ibrahim (Anraham) avvisade djävulens frestelser när satan ville hindra ofret, få Ibrahim att inte lyda Guds befallning att offra sin son- Ismael, men han jagades bort med stenkastning med orden"Allahu Akbar"- Gud är störst..
Aqidah Livsåskådning
Ayat Vers i Koranen


B

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Bismillah I Guds namn


G

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Ghusl Betyder att man badar hela kroppen med rent vatten. Vattnet skall beröra hela kroppen och hårbotten. Det är sunna att börja med höger sida. Efter det görs en tvagning (Wudu) innan reningsbadet avslutas. Ett sådant reningsbad är nödvändigt om man vill konvertera till Islam, efter menstruation samt efter samlag.


H

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Hijab Slöja,Sjal, den klädsel som muslimska kvinnor bär
Hadith Berättelse om händelser och uttalanden av profeten.


I

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Insha-Allah Om Gud vill


J

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Jamrat Al-Aqaba Aqaba-stenkastning: man kastar 7 st. stenar på en sten-pelare. Denna rit symboliserar stenandet av satan och är en erinran om hur Ibrahim (Abraham) avvisade djävulens frestelser när satan ville hindra ofret, få Ibrahim att inte lyda Guds befallning att offra sin son- Ismael, men han jagades bort med stenkastning med orden"Allahu Akbar"- Gud är störst.


K

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Koranen Ordagrant recitation. Guds ord som uppenbarades till profeten Muhammad via ängel Jibrail (Gabriell)


M

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Masha-Allah Lov och pris ske gud, när man uppskattar någon
Manasik Al-Haj Haj-ritualer
Maqam Ibrahim Den sten som Ibrahim stod på när han och sin son Ismael höll på att bygga Kaba. Stenen är mycket väl bevarat i en tjock glasbur. Ibrahims fotspår finns fortfarande kvar på stenen. .
Mina Ett område (dal) som ligger ca 5 km öster om Mecka. I mina tillbringar pilgrimen ett antal nätter i tält under Manasik Al-Haj.
Muharram Den som befinner sig i Ihram -tillstånd, har på sig "Ihram-dräkten" och som har för avsikt att utföra Haj och/eller Umra.
Muzdalifa Ett område som ligger ca 10 km öster om Mina. I Muzdalifa tillbringar pilgrimen en natt.


N

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Nafs Det rastlösa jaget
Niyah Avsikt
Niyat al-Ihram Avsikten att göra Haj eller Umra, klä på sig Ihram-dräkten och säga:
"Labbaika Hajjan (Labbaika Umratan, om man gör Umra) och sedan reciterar "Talbiya"


Q

Ord på arabiska Forklaring på svenska
"Qasr" och "Jamé-Taqdim" "Qasr" innebär att de böner som är fyra raká förkortas till två raká, som salat Al-Dhuhr, salat Al -Asr och salat Al-Isha. "Jamé-Taqdim" innebär i detta fall att göra salat Al-Asr strax efter salat Al-Dhuhr utan att behöva vänta tills bönetiden för salat Al-Asr är inne. Bönerna görs med en "Azan", och två Iqama en före varje bön.
"Qasr" och "Jamé-Takhir" "Qasr" innebär att de böner som är fyra raká förkortas till två raká, som salat Al-Dhuhr, salat Al -Asr och salat Al-Isha. "Jamé-Takhir" Innebär att man skjuter fram salat Al-Maghrib för att göra den tillsammans med salat Al-Isha, då gör man först salat Al-Maghrib och strax efter görs salat Al-Isha (2 Rak+a i detta fall) , efter det att bönetiden för salat Al-Isha är inne. Bönerna görs med en "Azan" , och två "Iqama" en före varje bön.


S

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Sunnah Profet Mohammads (frid vare över honom) tradition, som består av hans uttalanden, handlingar & godkännanden. Sunnah är den andra huvudkällan i Islam
(saw) En mening som används varje gång man nämner profeten Muhammads namn, den betyder frid vare över honom
Salat Al-Fajr Gryningsbönen
Salat Al-Dhuhr Middagsbönen
Salat Al-Asr Den sena eftermiddags bönen
Salat Al-Maghrib Skymningsbönen
Salat Al-Isha Bönen när mörkret fallit
Salat Juma Fredagsbönen
Sura Kapitel i Koranen
Siwak Är en träpinne (ca 10 cm) från en väldoftande växt som profeten Muhammad (saw) och hans följeslagare borstade tänderna med före varje bön. Den säljes i buntar a´10-15 st. i Mecka för ca 6 Rial (1 Rial=ca 2 Skr år 1997). Laboratoriska undersökningar har visat att denna växt innehåller ett ämne som dödar skadliga bakterier i munen, och därmed slipper man få dålig andedräkt. Man har även gjort en tandkräm som är gjord av denna växt.
Svarta stenen En helig sten som Gud skickade med änglar till Ibrahim- Abraham för att lägga in den i Kaba.
Sai Förflyttning mellan kullarna Safa och Marwa.
Safa och Marwa Två kullar, som numera ligger inuti Haram-moskéns galleri, och som erinrar om hur Hagar (Ismaels mor) förflyttade sig fram och tillbaka mellan dessa två kullar i sökandet efter vatten för den törstande Ismael i öknen.


T

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Talbiya Att recitera "Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wal nimata laka walmulk la sharikalak.


W

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Wudu Tvagning före bön är föreskriven i Koranen och är en slags symbolisk rening inför mötet med Gud.


Z

Ord på arabiska Forklaring på svenska
Zamzam Den vattenkälla som ängeln Gabriel visade "Hagar" - Ismaels mor, då hon sökte efter vatten för den törstande Ismael.
www.IslamGuiden.com

Skriv ut artikeln Skriv ut