Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Paradisets Portar

Av: Dr. `Abdullah al-Shimemeri
Källa: www.islaam.com

"Edens lustgårdar, där de skall stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn- och de bland dem som var rättsinniga människor - och änglarna kommer emot dem från alla portar (och välkomnar dem)." [Koranen surah al Ra´d, 13:23]

"(Om allt) detta har (Vi) nämnt för att hedra deras minne. Och för de gudfruktiga har Vi (berett) en lycklig återkomst. Edens lustgårdar, vars portar står öppna på vid gavel för dem." [Koranen surah al Sad, 38:49-50]

"Och de som fruktade sin Herre skall ledas mot paradiset, skara efter skara, och när de når fram står (redan) dess portar öppna och väktarna säger: "Fred vare med er, ni goda människor! Stig in (i Paradiset) Här skall ni förbli till evig tid! Usel är den boning (som är förberedd) för dem som syndade av högmod " [Surah al Zumar, 39:73]

Sahl bin Sa `di (ra) återberättade att Profeten (Frid vare med honom) sagt:

"Paradiset har åtta portar, och en av dem heter ar-Rayyaan, genom vilket ingen kommer att gå förutom de som fastar." [Al-Bukhaari]

Abu Hurayrah(ra) återberättade att profeten (Frid vare med honom) sagt:

"Den som spenderar två saker för Allahs (SWT) skull, kommer att kallas från Paradisets portar och kommer att bli adresserad", Åh Allahs slav, här är välstånd! "Så den som var bland de som bad, kommer att kallas från bönens port, och den som var bland folket som brukade delta i Jihad(heligt krig), kommer att kallas från Jihads port, och den som var bland dem som fastade, kommer att kallas från Ar-Rayyaan porten, och den som var bland dem som brukade ge välgörenhet, kommer att kallas från välgörenhetsporten " Abu Bakr (ra) sa: "Låt mina föräldrar offras för din skull, åh Allahs Budbärare! Inga problem och inga behov kommer att finnas för den som kallas från dessa portar. Kommer det att finnas någon som kommer att kallas från alla dessa portar?" Profeten (Frid vare med honom) svarade: "Ja, och jag hoppas att du kommer att vara en av dem." [Al-Bukhaari]

´Uqba ibn` Aamir (ra) sade:
"Vi hade i uppdrag att se efter kamelerna. När det var min tur, och jag kom tillbaka på kvällen efter att ha låtit dem beta på betesmarkerna, fann jag Allahs budbärare (Frid vare med honom) stå och tala till folket. Jag hörde dessa av hans ord, "Om en muslim utför tvagning, och sedan ber två rakah, med både kropp och själ, kommer Paradiset att garanteras honom. "Jag sa, "Vilken fin sak detta är!" En återberättare som funnits där före mig sa: "Det första var ännu bättre än detta." När jag kastade en blick, såg jag att det var 'Umar som sa: "jag ser att du precis har kommit och lyssnat. Om någon av er utför tvagning och slutför den väl och sedan säger:" Jag vittnar om att det inte finns någon Gud förutom Allah och att Muhammed är Hans tjänare och budbärare", kommer Paradisets åtta portar att öppnas för honom och han får gå in genom vilken av dem han vill." [Muslim]

Abu Hurayrah (ra) återberättade att Profeten(Frid vare med honom) sa:
"Paradisets portar kommer att öppnas på måndagar och på torsdagar, och varenda en av Allahs (SWT) tjänare, som inte associerar något med Allah(SWT) kommer att förlåtas, förutom den man som har ett agg mot sin bror. [Om dem] kommer man att säga "Fördröj dessa två tills de är vänner. Fördröj dessa två tills de är vänner. Fördröj dessa två tills de är vänner. '" [Muslim, Maalik, Abu Dawood]

* Alla Koranöversättningar är tagna från Koranens Budskap av Mohammed Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa