Allmosan - Zakat

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

I Guds, Den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Dagens khutba handlar om allmoseskatten, zakat.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat At-Tawbah(9) vers 103:

"Tag då emot något av dem som offergåva Muhammed; så renar du dem från synd och hjälper dem att växa i rättfärdighet. Och be för dem - dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt".

Enligt en hadith berättas att Profeten(SAW) sa till Mouad när Han skickade honom som domare till Yemen: Du kommer till ett folk som inte är muslimer men som tillhör bokens folk, om dom blir muslimer begär Allah (Subhanahu wata'ala) att dom betalar allmoseskatt, zakat, av sitt kapital och detta tas av dom rika och betalas till dom fattiga.

Fördelar med allmosan:
1. Den renar själen från snålhet och girighet.
2. Den används för allmänna intressen som att hjälpa nationen att bygga t ex skolor 3. Den skall täcka de fattigas behov.

Profeten(SAW) säger i en hadith: Allah (Subhanahu wata'ala) tar emot allmosan och gör den större och låter den växa som man har en häst som man föder upp och sköter om.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat At-Tawbah (9) verserna 34-35:

"Troende! Många rabinner och kyrkans lärda män lägger med orätt beslag på andras egendom och spärrar Guds väg för andra. De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt straff väntar dem den dag då dessa skatter skall glödgas i helvetets eld och deras pannor, sidor och ryggar brännmärkas med detta och en rest säger: "Detta är de skatter ni samlade för att i ensamhet ruva över dem; smaka nu det som ni lade på hög!"

Storleken på zakat om man har över 85 gr guld eller 595 gr silver eller motsvarande värde i pengar är 2.5 procent på den summa som man inte rört under 1 år.

Den som dör utan att ha betalat allmoseskatten måste anhöriga betala i dennes ställe.

Man måste betala ut zakat omgående när tiden (1 år) har gått ut. Det berättas om Okba ben Al Harith han sa när han gjort salat al-asr tillsammans med Profeten(SAW) och när Profeten(SAW) gjort tesslim reste han sig mycket snabbt han gick hem och in till en av sina fruar. Sen kom Han ut och sa till en av sina tjänare, att han kom ihåg under sin bön att det fanns något guld hemma hos honom och han fruktade för att det skulle bli vara kvar över natten.

Hur man betalar zakat för halal-aktier och affärer. Har man aktier så gäller att börsvärdet den dag man betalar allmoseskatten på det antal aktier som man ägt i ett år.

Har man en affär eller ett företag så gör man en inventering och utgår från det värdet.

Obs! Zakat kan inte betalas till dom man är skyldig att försörja som Föräldrar, barn, hustru…

Bröder och systrar, Må Gud den Nåderike, den Barmhärtige ta emot vår allmoseskatt och rena våra själar.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com