Tro inte på obekräftade uppgifter

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Dagens khutba handlar om att man inte skall tro på obekräftade uppgifter utan att undersöka deras sanningshalt.

Det finns ett muslimsk moraliskt krav på att skydda varje persons heder och goda rykte, mäns såväl som kvinnors i lika mån.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (49) Al Hudjuraat vers 6: Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte för tillförlitlighet kommer till er med en upplysning, försök då reda ut vad som är sanning, så att ni inte utan att inse det tillfogar andre skada och sedan måste ångra vad ni gjort.

Denna vers kom till när Profeten(SAW) hade skickat Alwalid Ibn Ukbah till en stam som som hette Beni Al-mostalak för att han skulle hämta deras Zakat, allmoseskatt.

De kom ut och mötte honom och han blev rädd för han hade tidigare haft bråk med dem och han gick tillbaka till Profeten(SAW) utan allmoseskatten och sa: "De är inte muslimer längre och de vill föra krig mot dig och bekämpa dig.

Profeten(SAW) skickade då en annan man som hette Khaled Ibn Alwalid och beordrade honom att han skulle kontrollera det som Alwalid Ibn Ukbah hade berättat och inte ha bråttom med att kriga mot dom. Han gick iväg och nådde fram till Beni Al-mostalak stammen på natten. Khaled skicka då några personer för att ta reda hur det förhöll sig med dom. Spejarna kom tillbaka och sa: "Dom är muslimer. Vi har hört deras azan, Böneutrop och deras bön. På morgonen gick Khaled in till dom och fick allmoseskatten. När han kommit tillbaka till Profeten(SAW) berättade han att de var muslimer. Därför kom denna vers från Allah(Subhanahu wata'ala) .

Bröder och systrar det som denna vers säg oss kan sammanfattas i tre punkter.

1/ Man skall vara säker på sanningshalten i en nyhet innan man sprider den. Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (17) Al-Isra' vers 36:

Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall alla en Dag tillfrågas om detta.

Omar Al Khattab säger att om en man kommer till er som har fått ett ögat utstuckit tro inte på honom han har kanske stuckit ut båda ögonen på sin motståndare.

Dvs man skall ta reda på alla fakta innan man dömer och inte bara lyssna på en sida.

2/ Profeten(SAW) säger att för dom som sprider falska nyheter är deras öde helvetet .

Profeten(SAW) säger i en hadith Om en människa inte är säker på det som han säger då kommer hans ord att sjunka med honom ned till helvetet.

3/ Islam säger att tystand är bättre än prat. Profeten(SAW) säger i en hadith Den som tror på Allah (Subhanahu wata'ala) och på domedagen, säger bara det som är gott eller också håller han tyst.

Profeten(SAW) blir tillfrågad om vilken muslim som är bäst. Profeten(SAW) svarade den som undviker att skada muslimerna med sin tunga och sina händer. As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com