Taqwa (Gudsfruktan)

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

I Guds, Den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Dagens khutba handlar om frukterna av att frukta Gud, Taqwa.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat At-Talâq (65) vers 2 och 3:

"Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur alla svårigheter och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse, och den som litar till Gud behöver inget annat stöd".

Enligt en hadith sa Profeten(SAW) Jag vet att det finns en vers i Den Heliga Koranen och om människor håller fast vid den versen kan de klar alla sina problem och det är den här versen.

Ibn Massud sa att den här versen är den största i Den Heliga Koranen .

Vad innebär det att frukta Gud? Det betyder att vi skall dyrka Gud, ('ibâdah) Det är att göra vad Gud har beordrat i Koranen och att undvika det som Han har förbjudit.

En Sahabi, det är en av Profeten(SAW) följeslagare, han hette Auf Ibn Malik och var en mycket fattig man och han hade många barn. En gång kom han till Profeten(SAW) och sa: Min son blivit tillfångatagen och hans mor är mycket ledsen. Vi vet inte vad vi ska göra. Profeten(SAW) sa: "Säg: Lâ hawla wa lâ quwwata illa bi-llâh "Det finns ingen kraft och ingen styrka förutom hos Gud."

Mannen gick hem berättade för sin fru vad Profeten(SAW) lärt honom. En kort tid därefter rymde deras son från fiendens läger och kom hem och han hade med sig 50 kameler. Detta skedde på grund av gudsfruktan, Taqwa. Om man fruktar Allah (Subhanahu wata'ala), kommer Allah att hjälpa en att lösa alla sina problem.

Bröder och systrar, Islam accepterar inte tomma ritualer, utan kräver avsikt och handling. Att tillbe Gud är att känna Honom och att älska Honom, och att handla enligt Hans lagar i livets alla angelägenheter, att påbjuda godhet och att förbjuda felaktiga handlingssätt och förtryck, att utöva välgörenhet och rättfärdighet och att tjäna Gud genom att tjäna mänskligheten.

Abdullah bin 'Umar sa: Jag hörde Profeten(SAW) säga:

"Tre män, som levde före er, var ute på resa. De kom fram till en grotta på kvällen och gick in i den. En stor sten rullade ned för berget och stängde till grottans öppning så att de inte kunde komma ut.

Dom sa till varandra: "Ingenting kan rädda oss. Det ända vi kan göra är att be till Allah (Subhanahu wata'ala) och hänvisa till de goda gärningar som vi har gjort för Allahs (Subhanahu wata'ala) skull.

Den förste mannen sa: O Allah! Jag hade gamla föräldrar och jag gav aldrig min fru och barn mjölk före dem. En dag blev jag försenad och kom hem när mina föräldrar hade somnat. Jag ville inte ge min familj mjölk före mina föräldrar så jag väntade med skålen i min hand tills de vaknade vid gryningen. Mina föräldrar steg upp och drack mjölken. Därefter gav jag min fru och mina barn. O Allah jag gjorde det bara för Din skull så befria oss. Och stenen flyttade sig lite men inte tillräckligt för att de skulle kunna ta sig ut.

Den andre mannen sa. O Allah, Du vet att jag var kär i min kusin och jag ville ha samlag med henne men hon vägrade och sa att vi måste gifta oss först. En gång när hon hade stora problem med pengar kom hon till mig och jag gav henne 120 dinarer på villkor att hon skulle ha samlag med mig. När jag ville ligga med henne sa hon:" Fruktar inte du Gud? Hur kan du vilja ha samlag med mig fast vi inte är gifta?" Jag lämnade henne utan att ha samlag med henne. O Allah jag gjorde det bara för Din skull så befria oss. Och stenen flyttade sig lite till, men inte tillräckligt för att de skulle kunna ta sig ut.

Den tredje mannen sa: O Allah! Jag hade anställt några arbetare och jag betalade dom alla utom en som inte tog emot sin lön för han gick iväg. Jag tog hans lön och köpte kameler, får och kor för pengarna och de förökade sig mycket. Efter en tid kom han till mig och ville få sin lön. Jag sade till honom att alla kameler, kor och får som han såg var hans. Han trodde att jag skojade med honom. Jag svarade att jag inte gjorde det. Så han tog med sig sina djur och gick. O Allah jag gjorde det bara för Din skull så befria oss. Och stenen flyttade sig helt så att de kunde gå ut."

Av denna Hadith kan vi lära oss fyra saker:

1. Man skall åkalla Allah (Subhanahu wata'ala) och hänvisa till goda gärningar som man gjort för Allahs(Subhanahu wata'ala) skull.
2. Man skall sätta sina föräldrar före sin fru och sina barn.
3. Man skall hålla sig borta från de gärningar som Allah (Subhanahu wata'ala) förbjuder.
4. Man skall vara pålitlig.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com