Att tala sanningen

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen: "Troende, frukta Gud i ert tal och i era handlingar och håll samman med dom som älskar sanningen".

Profeten (SAW) säger: Håll er till sanningen. Sanningen visar vägen till goda handlingar och goda gärningar visar vägen till paradiset.

Vad betyder sanning? Sanning betyder att våra handlingar stämmer överens med vårt tal.

Allah (Subhanahu wata'ala) tillrättavisar dom som gör annorlunda än de säger.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen: "Troende, varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte stämmer överens med era handlingar".

Profeten (SAW) kallar dom hycklare(munafik) som lovar något eller säger något och inte uppfyller det. En hycklare kan beskrivas i 3 punkter:

1. En hycklare håller inte vad han lovat.
2. När en hycklare talar säger han inte sanningen.
3. En hycklare är oärlig.


Bröder och systrar! Den högsta sanningen är att vara uppriktig mot Allah (Subhanahu wata'ala). Vi tar ett exempel:

Bukhari berättar om Anas, Profeten (SAW)s tjänare. Anas farbror, Ibn Alnadir var inte med Profeten (SAW) i Bader-kriget. Han blev ledsen och sa: "Det är det första kriget där jag inte var med." Han svor: Om det blir ett krig till så skall Allah (Subhanahu wata'ala) få se vad jag skall göra." Året efter kom han med Profeten (SAW) till Uhud-kriget. På vägen mötte han Said Ibn Malik som frågade: "Vart är du på väg Anas?" Anas svarade: "Vid Allah (Subhanahu wata'ala) jag känner en doft från paradiset." Han krigade tills han blev dödad och hans kropp hittades med mer än 80 svärdshugg och man kunde känna igen honom endast på ett märke på fingrarna.

Allah (Subhanahu wata'ala) har berättat följande om honom i den Heliga Koranen: Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften som dom har avgett inför Gud. Av dom har några fått ge sina liv och andra avvaktar sin tur utan att vackla i sin beslutsamhet.

Ett annat exempel om sanningen. I Khaibar-kriget blev en man muslim efter det att Profeten (SAW) hade intagit den första fiendefästningen. Profeten (SAW) delade krigsbytet, som tagits från fienden, mellan soldaterna. När han skulle ge den mannen som blivit muslim hans del ville han inte ta emot den. Han sade: "Mitt avtal med dig var inte att jag skulle få del av krigsbytet utan att jag skulle få en pil i pannan så att jag dör och kommer till paradiset.

När Profeten (SAW) skulle inta den andra fästningen hittades mannen död. Han hade dödats med en pil i pannan på det ställe som han hade önskat.

Profeten (SAW) sade om denne man efter att han hade torkat bort sanden från hans panna och ansikte: "Han var ärlig mot Allah (Subhanahu wata'ala), så Allah (Subhanahu wata'ala) uppfyllde hans önskan och gjorde honom till martyr."

Bröder och systrar! Fördelarna med sanningen är att man kommer till paradiset och att Allah (Subhanahu wata'ala) godtar vår bön (du'a). Ett exempel på detta.

Gudsförnekarna hade tagit Sahabi Asem ben Thabit (Må Allah vara nöjd med honom) tillfånga. En kvinna bland gudsförnekarna svor att hon skulle dricka sprit ur hans skalle. Han hörde vad den kvinnan sade om honom. Han sa: "O Allah jag har bevarat din religion så skydda min kropp." När gudsförnekarna hade mördat honom skickade Gud en svärm med getingar för att skydda hans kropp så att de inte kunde hugga av hans huvud. Dom sade: "I kväll kommer getingarna att försvinna så att vi kan hugga av hans huvud och sälja det till kvinnan." Men Allah (Subhanahu wata'ala) lät ett kraftigt regn falla och vattnet förde bort hans kropp så att gudsförnekarna inte visste vart kroppen tagit vägen. Så Allah (Subhanahu wata'ala) hade godtagit hans bön (du'a) så att den gudsförnekande kvinnan inte kunde genomföra det hon ville.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com