Förberedelse inför Ramadan

Eftersom Ramadan närmar sig, är det hög tid att förbereda sig inför den stora fastan. För att verkligen känna den måste man förstå att den är mycket mer än en helig plikt.

Fastan är en unik och fantastisk möjlighet för oss att få våra synder förlåtna och bli befriade från dem. Den gör oss ödmjuka inför den Skapare som ger oss mat och dryck, och stärker varat tålamod och karaktär. En rätt genomförd fasta hjälper oss att komma så nära Allah (swt), som vi någonsin kan komma i det här livet. Den ger oss också en belöning vars storlek bara Allah (swt) känner till.

Av det här vet vi att fastan faktiskt är en gåva till människan, och det är också så vi ska se den! Inte som en tung eller besvärlig förpliktelse -utförd av tvång- som människor som är svaga i tron, tycker. Den är något att se fram emot, att fyllas av förväntan inför, och tacka Gud för.

Fastan är det enda av vikt som människan kan ge till Allah (swt). Allt annat hon gör, gör hon för sin egen räkning. Därför säger Allah (swt); ska belöningen också bli mycket speciell.

Fastan fungerar som en sköld mellan oss och helvetets eld. Därför är det så viktigt att vi genomför den på rätt sätt. Att förlora sitt tålamod med andra, att höja rösten och att bråka, förstör fastan.

En hadith i Bukkari säger; Allah (swt) säger; Den fastande som avstår från mat och dryck och från att tillfredställa sina behov för Min skull, ska jag belöna för detta.

Andra goda gärningar utförda under Ramadan, ska belönas tio gånger.

Imam Muslims version säger; En mans goda gärningar belönas från tio till sjuhundra gånger. Men belöningen för själva fastan, känner bara Allah (swt)...

Sahl bin Sa'd (ra) berättade att profeten (saw) sa;
"Det finns en port i Paradiset, känd som Ar-Raiyan, som ingen utom de människor som fastat får gå igenom på Yaumalqiama. Man ska fråga; var är de fastande? Men de har gått igenom. Ingen utom de fastande går igenom den här porten. Och sedan de passerat ska porten stängas bakom dem."

För att förstå något av den belöning som väntar är det bra att påminna sig om vad Abu Saeed Khudri(ra) berättade om vad den helige profeten sa;
"En människa som fastar bara en dag för Allahs skull, kommer Han att. ta en 70 år lång resa i avstånd, bort från Helvetet!"

Då Ramadan kommer är Paradisets alla portar öppna, och helvetets låsta med Shaitan som fånge. En fantastisk vetskap, då det betyder att vi har alla chanser att jobba mot svagheterna i oss själva! Och då helvetets portar öppnas igen, stå starkare än någonsin förut.

Shaban är den stora förberedelse-månaden inför Ramadan. Profeten själv (saw) fastade gärna under den här tiden. Och för alla som vill och kan göra något extra, är det här alltså ett mycket speciellt tillfälle.

De enda dagarna i Shaban då det är förbjudet att fasta, är en eller två dagar före Ramadans början. Ett undantag görs för dem som är vana att fasta då.

Precis som det är mycket viktigt att påbörja fastan i tid och utföra den rätt, är det viktigt att bryta den i tid. Allah (swt) välsignar den som gör det, och har sagt: De av mina tjänare jag tycker mest om, är den som idar sig att bryta fastan i tid. Att bryta med dadlar är också sunnah och har man inte det, är det bra att bryta med vatten.

Att fasta med kropp, själ, tunga och tanke är en kärleksförklaring till Gud. Allah (swt) gav oss fastan som en enorm gåva. Tar vi hand om den på rätt sätt, genom att kontrollera oss själva, våra drifter och svagheter, så är det detsamma som att vi skänker något tillbaka! Varje minut, varje timme av denna begränsade tid, då vi inte får låta någonting ta oss bort från det heliga syftet, är ovärderlig tid!

Glöm inte heller att fastan och meningen med den, är något vi måste inplantera i våra barn. De är de första som har rätt att veta att Ramadan egentligen inte alls innebär att avstå från en massa saker. Att det tvärtom betyder att vi som människor har allt att vinna. Låt Ramadan bli en tävling för dem, i att göra bra saker. Uppmuntra och belöna dem gärna med något extra då de vill vara med och fasta. Uppmuntra och belöna dem då de gör något gott utöver det vanliga. Men påpeka att belöningen hos Allah (swt), är så mycket större än det vi som föräldrar kan ge dem.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com