Allmaktens natt - Laylat ul-Qadr

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

I Guds, Den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Dagens khutba handlar om Laylat ul-Qadr.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Qadr(97):

"Se, Vi har uppenbarat denna heliga skrift under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder?. Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för att utföra alla Hans uppdrag. Den Natten andas fred till dess dagen gryr".

Laylat ul-Qadr betyder Allmaktens Natt för den andliga kraft vi kan få del av, men också Härlighetens Natt för att änglar i större skaror besöker jorden och vi kan komma närmare Allah och Ödets Natt för att den natten kungör Allah för änglarna vad som skall hända människorna under det kommande året.

Tiden för Laylat ul-Qadr räknas från solens nedgång till adhan, böneutropet för salat ul-Fadjr. När infaller den? Profeten(SAW) sade att den kan infalla under de sista udda nätterna av de sista 10 dagarna i den heliga månaden Ramadan.

Varför vet inte människorna exakt vilken natt den infaller? Det är därför att Allah (Subhanahu wata'ala) vill att vi muslimer anstränger oss lite extra i vår gudsdyrkan under de sista 10 dagarna av den heliga fastemånden Ramadan.

Profeten(SAW) brukade göra itikâf dvs stanna i mosken 10 sista dagar och dyrka Gud. I`tikaf kräver fullständig hängivenhet till Allah. Det är tid som tillbringas i bön, koranläsning, dhikr och dua. Det är en tid då man lämnar alla världsliga beskymmer och ägnar sig helt åt Allah.

Vad kan vi få för nytta, belöning (adjr) av laylat ul-qadr?

1. Det var under Laylat ul-Qadr, Allmaktens Natt som Allah (Subhanahu wata'ala) sände ned den Heliga Koranen till första himlen. Därifrån har den i samband med olika händelser givits av ängels Jibril till Muhammad (SAW) under en period av 23 år.
2. Den Gudsdykan som utförs den natten är lika mycket värd som Gudsdyrkan under 1000 månader, dvs 83 år och 4 månader.
3. Jibril och änglarna kommer ned till jorden och ber av Allah förlåtelse för människorna.
4. Det är en fredens natt och Allah (Subhanahu wata'ala) förlåter alla som ber om förlåtelse, gör istighfar och vänder om från sina synder, gör tawba.
5. Profeten(SAW) sade att den muslim som ber under Laylat ul-Qadr med tro och hängivenhet, hans tidigare synder kommer att bli förlåtna.

Bröder och systrar. Må Allah(Subhanahu wata'ala) gör det möjligt för oss att ökad vår dyrkan under sista delen av Ramadan och att finna Laylat ul-Qadr och få del av dess välsignelser, dess adjr.

As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com