Bestraffningen av zina

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.
Dagens khutba handlar om otukt, zina

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (17) Al-Isra' vers 32:

Håll er borta från alla frestelser till otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg.

Anledningen till att denna vers uppenbarades var att en ung man kom till Profeten(SAW) och han ville ha tillåtelse till att begå zina, otukt.

Profeten(SAW) sade till honom, "Kom till mig och sätt dig här". Och han satte sig.

Profeten(SAW) frågade honom : -Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din mamma?
Han svarade Nej
Profeten(SAW) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras mammor.
Profeten(SAW) frågade honom :
-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din dotter?
Han svarade Nej
Profeten(SAW) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras döttrar.
Profeten(SAW) frågade honom :
-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din syster?
Han svarade Nej
Profeten(SAW) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras systrar.
Profeten(SAW) frågade honom :
-Skulle du tycka om att någon skulle begå otukt med din moster eller faster?
Han svarade Nej
Profeten(SAW) sade: Människor tycker inte heller om att man begår otukt med deras mostrar eller fastrar.


Profeten(SAW) lade sina händer på hans bröst och bad, gjorde du'a att Allah (Subhanahu wata'ala) skulle förlåta honom och göra hans hjärta rent och skydda honom från alla dåliga gärningar. Efter detta sökte mannen inte de dåliga gärningar som han sökt tidigare.

Profeten(SAW) hade kunnat svara mannen med ett enkelt Nej, men han valde att ge honom en lektion in islamiskt moral.

Profeten(SAW) blev tillfrågad om vilken synd som är störst. Profeten(SAW) svarade: Det är att begå zina med sin grannes fru.

Mohammad(SAW) sade att den som gör zina har ingen tro. I en hadith säger Profeten(SAW) att det finns tre som Allah (Subhanahu wata'ala) inte pratar med på domedagen och som Han inte förlåter och inte tittar på. Och dom skall plågas mycket. Vilka är det? Det är en gammal man som gör zina, en makthavare som far fram med osanning, ljuger och en fattig man som ser sig själv som bättre än andra.

Profeten(SAW) säger i en hadith:
Om en kvinna har bett 5 salat varje dag och skyddat sig för zina och lytt sin man kan hon gå in i paradiset genom vilken av dess 8 portar som hon vill.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com