Att mäkla fred mellan varandra

Dagens khutba handlar om att mäkla fred mellan två grupper av troende som krigar mot varandra. Allah (swt) säger i Koranen: "Om två grupper av troende skulle råka i delo (t ex kriga, hata) med varandra försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena (gruppen) grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allahs bud, och om de fogar sig medla då mellan dem både med rättvisa och opartiskhet, Allah älskar de opartiska. De troende är bröder försona därför två bröder (som är oense) och frukta Allah kanske skall ni erfara barmhärtighet".
(Hujurat 9-10).

De troende bör bete sig som bröder och inte som fiender. Broderskap leder till paradiset. Fiendskap leder till helvetet. Anas (raa) berättade att Profeten (saw) sade: "Ni bör inte hata varandra, avundas varandra eller visa ryggen för varandra. Inte heller bryta kontakten med varandra. Och ni bör vara bröder som tjänar Allah (swt). Det är haram (inte tillåtet) att en broder bryter all kontakt med sin broder i mer än tre dagar."
(Bukhari och Muslim.)

Abu Huraira (raa) berättade att profeten (saw) sade: "Paradisets dörrar öppnas på måndagar och torsdagar. Allah (swt) förlåter sina tjänare utom de som gör shirk (avgudadyrkan) och en som har fiendskap med sin broder. Det sades: de ska få vänta tills de kommer överens. De ska få vänta tills de kommer överens".
(Muslim)

Här i Sverige, där vi lever bland icke-muslimer och där vi kommer från olika länder och olika bakgrunder, måste vi hålla ihop som systrar och bröder och inte bråka om småsaker, som t ex vem som ska styra och vem som ska vara Imam eller ordförande. Jämför våra små problem med situationen i Palestina, och Tjetjenien. Där dör våra bröder och systrar varje dag som myggor inför hela världens ögon (men inshAllah de är martyrer) och vad gör vi för dem? Vi bör skämmas och ångra oss, förlåta varandra och hela tiden tänka på att vi är bröder och inte fiender.

Profeten (saw) sade: " Ni kommer inte till paradiset förrän ni tror och ni tror inte förrän ni älskar varandra. Ska jag berätta en sak som ni ska göra för att älska varandra? Säg assalamu alaikum till varandra!". (Muslim)

Av: En syster i islam (2001-01-12)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com