Fredagsbönen

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Dagens khutba handlar om vad som gäller angående Al-Djumu'ah, fredagsbönen.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat Al-Djumu'ah(62) vers 9--11:

"Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa - om ni bara visste! 10 Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i sin godhet beviljar honom. Och ha alltid Gud i tankarna, för att det skall gå er väl i händer. 11 Men om människorna blir varse ett tillfälle att göra en vinst eller att få en stunds förlustelse, bryter de upp från bönen och lämnar dig Muhammad stående i predikstolen. Varna dem och säg: "Det som väntar er hos Gud är bättre än ytliga förströelser eller ett tillfälle att göra en vinst; ingen sörjer bättre för de sina än Gud".

1/ Salat Al-Djumu'ah är obligatorisk för varje muslim och det är haram, förbjudet att avstå från Salat Al-Djumu'ah om man inte har ett riktigt skäl som t ex att man är sjuk. Profeten(SAW) säger att Salat Al-Djumu'ah är obligatorisk för varje muslim.

2/ Det är helt förbjudet att prata med varandra under khutbah om vad det än gäller, man får inte ens göra tasbih dvs säga "Subhan Allah..", inte ens hälsa på varandra. Man skall lyssna på khutbahn oavsätt om man förstår språket eller inte. Profeten(SAW) säger den som pratar på en fredag när imamen predikar, den är som en åsna som bär böcker. En åsan kan inte läsa och därför inte tillgodogöra sig den visdom som finns i böckerna. Dom vet inte vad Al-Djumu'ah är, inte vad khutbah är och kan inte få del i dessa belöningar. Den som säger till den som pratar att han skall vara tyst går själv miste om belöningen för denna Djumu'ah.

3/ Om någon kommer in i moskén och ser imamen stå vid mimbaren och predika då kan han göra tre lätta snabba rakat.

4/ Man skall inte störa eller trampa på muslimerna för att man skall placera sig på den första raden.

Enligt en hadith såg Profeten(SAW) en man som trängde sig bland muslimerna och han sa till honom: "Sätt dig ned! Du har gjort dom illa." Vill man sitta på första raden får man komma i god tid.

5/ Man skall göra ghusl inför Salat Al-Djumu'ah. Profeten(SAW) säger Ghusl är obligatorisk för varje muslim och att klä sig i dom finaste kläderna och bästa kläderna man har och att om man har en god parfym skall man parfymera sig.

6/ Man skall komma i god tid till moskén så att man inte väntar till imamen går upp i mimbaren. Profeten(SAW) säger i en hadith: Den som gör ghusl på fredagen och kommer i god tid till moskén får belöning som motsvarar att han har slaktat en kamel som offergåva. Den som kommer därefter får belöning som motsvarar att han har slaktat en ko som offergåva. Den som kommer därefter får belöning som motsvarar att han har slaktat en lamm som offergåva. Den som kommer därefter får belöning som motsvarar att han har slaktat en höna som offergåva. Den som kommer därefter får belöning som motsvarar att man har givit ett ägg i offergåva. När imamen går upp i mimbaren kommer änglarna in i moskén för att lyssna på khutban. Innan står änglarna utanför moskén och registrerar alla som kommer och vilken tid dom kommer.

7/ Varför är fredagen annorlunda än alla andra dagar? Profeten(SAW) säger. Fredagen är den bästa dagen som solen kan skina på. Varför är det den bästa dagen? Det är för att Adam skapades på en fredag, han gick in i paradiset på en fredag, han fick lämna paradiset på en fredag och han dog på en fredag. Domedagen kommer också att bli på en fredag. Om man ber Allah(Subhanahu wata'ala) om något på en fredag klockslaget har inte någon betydelse så beviljar Allah (Subhanahu wata'ala) detta om det man ber om inte är haram. As-Salamu alaikum


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com