Att förlåta varandra

Dagens khutba handlar om att förlåta varandra och glömma andras misstag. Allah (swt) säger i koran : "De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och den som övergett ondskans rike för Allahs sak; har dessa begått fel skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Allah skall ge er Sin förlåtelse? Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig." (Koranen 24-22).

Denna vers kom i samband med att Abu Baker hade svurit en ed. Han hade svurit att han aldrig mer skulle hjälpa sin fattiga släkting Mistah, eftersom Mistah hade förtalat Abu Bakers dotter Aishah och profets Mohammeds (saas) fru. Han var en av de som ljugit om att Aishah varit otrogen.

När Allah (swt) skickade en vers om att Aishah var oskyldig beslutade Abu Baker att sluta betala till Mistah. Allah (swt) försökte med denna vers övertala Abu Baker och alla i liknande situationer att förlåta sina bröder och systrar som gjort fel . När Allah (swt) sa "Eller önskar ni inte att Allah ska ge er sin förlåtelse"? Så sade Abu Baker : " Jag svär att jag vill ha Allahs förlåtelse". Därefter förlät han Mistah och bestämde att fortsätta att betala till honom.

Allah (swt) säger att i en annan vers: "Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida". Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre. den som var din fiende kan bli din nära vän! Men ingen annan än den som har tålamod än den som bär oförrätter med tålamod finner styrka att behandla så; bara den lyckligast lottade finner sådan styrka." 41- 34, 35.

Imam Malik berättade att profeten saas sa: " Ta varandras händer att hatet försvinner och ge gåvor till varandra så kommer ni att älska varandra och mistförstånd och ovänskap kommer att försvinna."

Bukhari och Muslim berättade en lång Hadith om att profeten saas blev jätte dålig behandlad i Mecka av icke muslimer när han gjorde Da´wa. Jibril (a s) kom till profeten och sa till honom att Allah (swt) hörde vad de sa till dig och Han har skickat bergens ängel till dig. Han kommer och lyda dig i allt vad du vill straffa dessa människor med.

Bergens ängel hälsade på profeten (saas) och sa: "Å Mohammed, Allah hörde vad människorna sa till dig, och Han har skickat mig för att lyda dig. Om du vill ska jag låta bergen runt Mecka krocka och döda alla. Profeten (saas) svarade: Jag hoppas att deras barn i framtiden kommer att dyrka Allah (swt) utan att göra shirk och han förlät dem.

Imam Ahmed Berättade att Abu Baker satt nära profeten (saas) och plötsligt kom en man som började svära/ säga fula ord till Abu Baker. Abu Baker svarade inte. Profeten (saas) log och skrattade. Mannen fortsatte med ännu fulare ord. Abu Baker svarade då. Profeten (saas) blev arg och gick, Abu Baker följde honom och frågade varför blev du arg på mig? Profeten (saas) svarade : När du var tyst försvarade en ängel dig, men när du svarade så kom shaytan och jag vill inte sitta med shaytan."

Alla har vi gjort misstag och varit arga på varandra men vi får inte vara för stolta för att förlåta varandra, därför profeten (saas) sa: "Den som inte är barmhärtig ska inte få barmhärtighet, Den som inte förlåter ska inte bli förlåten" Ahmed.

Av: Zohir Bensaci och Mariam Bensaci-Svensson (2002-03-01)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com