Bestraffningen av dom som anklagar någon för att ha begått otukt (zina)

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.
Dagens khutba handlar om bestraffningen av dom som anklagar någon för att ha begått zina utan att ha fyra vittnen som styrker detta.

Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (24) An-Nur vers 4:

Och de som anklagar ärbara kvinnor för äktenskapsbrott soch sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud

Profeten(SAW) har visat tydligt och klart att man får inte misstänka någon för zina för detta är haram. Profeten(SAW) säger att om någon gör sig skyldig zina man skall skydda sin broder, för Allah (Subhanahu wata'ala) skyddar honom i detta livet, i dunya, och i det kommade, i akhira. Den som misstänker någon för zina måste komma med fyra vittnen annars blir han själv bestraffad.

Exempel på det är att tre personer vittnade mot Al-Moghira ibn Shobah att han hade begått zina. Den fjärde såg att han låg tillsamman med kvinnan men han såg inte själva samlaget. Omar Al Khattab bestraffade de tre men han bestraffa inte Al-Moghirah.

Bröder och systrar

Profeten(SAW) har gett oss en mycket fin princip för dom som misstänker sina fruar för zina. Al Bukhara säger: En man kom till Profeten(SAW) och sa att hans fru hade fött ett svart barn. Profeten(SAW) frågade. Mannen har du kameler?
Mannen sa ja.
Profeten(SAW) frågade: Vilka färger har kamelerna?
Mannen svarade: Dom är vita.
Profeten(SAW) frågade: Finns det någon svart kamel bland de vita?
Mannen svarade: Ja det finns det.
Profeten(SAW) frågade: Hur kommer det sig att det finns en svart kamel bland de vita?
Mannen svarade: Det kan vara ärftligt.
Profeten(SAW) sa: Det kan vara samma med barn.


Profeten(SAW) ville på detta sätt driva bort misstanken.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com