Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Den otroliga Koranen - del3

Källa: http://www.iisna.com/articles/quran/

Den sanna verkligheten om Koranens trovärdighet är uppenbar i tilltron som råder rakt igenom den, och denna tilltro härrör ur ett annat tillvägagångssätt - "Uttömning av alternativen". I princip utmanar Koranen läsaren att komma med en annan förklaring. Här är en bok av papper och bläck. Var kom den ifrån? Den påstår sig vara en gudomlig uppenbarelse; om den inte är det, vilken är då dess källa? Det är ett intressant faktum att ingen har kommit med en förklaring som håller.

Som tidigare nämnts, innehåller Koranen mycket information vars källa inte kan tillskrivas någon annan än Allah. Vem berättade till exempel för Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, om Thul-Qarnayns mur - ett ställe hundratals mil norrut? Vem berättade för honom om embryologi? När folk samlar ihop fakta som dessa, om de inte är villiga att tillskriva en gudomlig källa deras existens, så antar de automatiskt att någon gav Muhammed informationen och att han använde den för att lura folket. Men denna teori kan lätt motbevisas med en enkel fråga: "Om Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, var en lögnare, varifrån fick han sin tilltro? Varför sa han, sallallahu alaihi wa sallam, till vissa människor, rakt i ansiktet, vad andra inte kunde säga?" Sådan tilltro beror helt på att man är övertygad om att man har en sann gudomlig uppenbarelse.

Tilltro till profetskapet
Till exempel hade profeten, sallallahu alaihi wa sallam, en farbror som hette Abu Lahab. Denne man hatade islam så till den grad att han brukade följa efter profeten, sallallahu alaihi wa sallam, för att tala illa om honom. Men tio år innan Abu Lahab dog, uppenbarades ett kort kapitel om honom i Koranen. Det sa uttryckligen att han skulle hamna i helvetet.

Med andra ord så försäkrade det att han aldrig skulle bli muslim och skulle därför vara fördömd för evigt. I tio år var allt Abu Lahab behövde säga: "Jag hörde att det har uppenbarats för Muhammed att jag aldrig ska ändra mig - att jag aldrig skall bli muslim och skall hamna i helveteselden. Nå, jag vill bli muslim nu. Vad tycker ni om det? Vad tycker ni om er gudomliga uppenbarelse nu?" Men han gjorde aldrig det. Och ändå är detta precis det uppförande man skulle ha förväntat sig av honom eftersom han alltid försökte säga emot islam.

Ett annat exempel på den tillit som Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, hade till sitt eget profetskap och därigenom det gudomliga beskyddet av honom själv och hans budskap, är när han lämnade Mecka och gömde sig i en grotta med Abu Bakr, må Allah vara nöjd med honom, under deras emigration till Medina. De två såg tydligt folk som kom för att döda dem, och Abu Bakr, må Allah vara nöjd med honom, var rädd. Om Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, var en lögnare, en förfalskare och en som försökte lura folket att tro att han var en profet, så hade man förväntat sig att han i en sådan situation skulle säga till sin vän: "Du, Abu Bakr, kolla om du kan hitta en bakväg ut ur den här grottan." Eller: "Huka dig i hörnet där borta och var tyst." Men vad han, sallallahu alaihi wa sallam, faktiskt sa till Abu Bakr, må Allah vara nöjd med honom, illustrerar tydligt hans tilltro. Han, sallallahu alaihi wa sallam, sa till honom: "Vad tror du om de två med vilka den tredje är Allah?"

Om nu någon vet att han lurar folket, var får han en sådan tilltro ifrån? En sådan sinnesstämning är faktiskt inte alls kännetecknande för en lögnare eller förfalskare. Så, som tidigare nämnts, går icke-muslimerna runt, runt i en cirkel och letar efter en väg ut - ett sätt att förklara fynden i Koranen utan att tillskriva dem deras rätta källa. Å en a sidan säger de till dig på måndag, onsdag och fredag: "Mannen var en lögnare", och å andra sidan säger de på tisdag, torsdag och lördag: "Han var galen". Vad de vägrar att inse är att man inte kan ha det på båda vis, men de behöver båda ursäkterna för att förklara informationen i Koranen.

Var det Djävulen som skrev den?
För ungefär sju år sedan fick jag besök av en präst. I just det rum som vi satt i, låg ett exemplar av den ärorika Koranen på bordet, med framsidan neråt så prästen visste inte vilken bok det var. Mitt i diskussionen pekade jag på Koranen och sa: "Jag har tilltro till den där boken." Han såg på Koranen men visste inte vilken bok det var, och sa: "Nå, det säger jag dig, att om det där inte är Bibeln, så skrevs den av en människa!" Som svar på hans påstående sa jag: "Låt mig säga dig något om vad som finns i den där boken." Och på bara tre till fyra minuter berättade jag för honom om några av de saker som finns i Koranen. Efter bara dessa tre eller fyra minuter ändrade han helt sin inställning och sa: "Du har rätt. En människa skrev inte den där boken. Djävulen skrev den!"

Sannerligen är det olyckligt att ha en sådan attityd - av många orsaker. För det första är det en väldigt snabb och billig ursäkt. Det är en snabb utväg ur en obekväm situation. Det finns faktiskt en känd berättelse i Bibeln som nämner hur några judar en dag bevittnade när Jesus, fred över honom, väckte en man från de döda. Mannen hade varit död i fyra dagar, och när Jesus kom dit sa han bara: "Stig upp!" och mannen steg upp och gick sin väg. Efter en sådan syn sa några av judarna som såg på, trotsigt: "Detta är Djävulen! Djävulen hjälpte honom!" Nuförtiden berättas denna historia ofta i kyrkor över hela världen, och folk gråter stora tårar över den, och säger: "Om jag hade varit där så skulle jag inte ha varit så dum som judarna!" Men ironiskt nog gör dessa människor precis som judarna gjorde, när du på bara tre minuter visar dem endast en liten del av Koranen och allt de kan säga är: "Djävulen gjorde det! Djävulen skrev boken!" Eftersom de verkligen har målat in sig i ett hörn och inte har något annat vettigt svar, så tar de till den snabbaste och billigaste ursäkten de har.

Ett annat exempel på folks användning av denna ursäkt står att finna i Mecka-bornas förklaring av källan till Muhammeds, sallallahu alaihi wa sallam, budskap. De brukade säga: "Djävlarna ger Muhammed Koranen!" Men precis som med alla andra förslag som ges, har Koranen ett svar. Särskilt en vers säger:

"[Ha tålamod] även om de som förnekar sanningen kastar så hätska blickar mot dig, när de får höra [stycken av] Koranen [att de så när får dig att förlora fattningen] och säger: 'Han är sannerligen galen!' Denna [Koran] är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk." Koranen 68:51-52

Således ger alltså Koranen ett argument som svar på en sådan teori. Det finns faktiskt många argument i Koranen som svar på förslaget att djävlar gav Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, hans budskap. I till exempel det 26:e kapitlet säger Allah tydligt:

"Det är inte onda andar som har stigit ned med denna [Skrift]; [den uppgiften] är inte för dem och de förmår inte [utföra den], ja, de hålls till och med på sådant avstånd att de inte [ens] kan lyssna [till den]." Koranen 26:210-212

På ett annat ställe i Koranen säger Allah:
"NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då Gud beskydda dig mot Djävulen, den utstötte." Koranen 16:98

Är det så här Satan skriver böcker? Han säger till dig: "Innan du läser min bok, så be Gud beskydda dig mot mig". Detta är väldigt, väldigt knepigt.

Säkerligen skulle en man kunna skriva någonting som detta, men skulle Satan göra det? Många människor visar tydligt att de inte kan komma till någon slutsats om detta. Å ena sidan påstår de att Satan inte skulle göra något sådant och att även om han kunde, så skulle inte Gud låta honom göra det. Men å andra sidan tror de också att Satan bara är så mycket mindre än Gud. I princip påstår de att Djävulen förmodligen kan göra allt som Gud kan göra. Och på grund av detta insisterar de fortfarande när de ser på Koranen, hur förvånade de än är av hur otrolig den är: "Djävulen gjorde det här!" Tack gode Gud att muslimer inte har den attityden. Även om Satan kan ha vissa förmågor, så är de långt ifrån Allahs förmågor. Och ingen muslim är muslim om han inte tror på det. Det är allmän kunskap även bland icke-muslimer att Djävulen lätt kan göra misstag, och det skulle förväntas att han skulle säga emot sig själv om och när han eventuellt skulle skriva en bok. För sannerligen säger Allah:

"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." Koranen 4:82

Till Del 4 >>>


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com