Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islam och organdonation

Av: Ramzy B.
Översättning från: www.islamonline.netVad säger Islam om organdonation?
Är det tillåtet att begära att ens organ doneras till medicinska ändamål?
Är det tillåtet inom Islam att donera blod till icke-muslimer?
Är det tillåtet att donera organ till en icke-muslim för att rädda livet på denne?Vad säger Islam om organdonation?

Sheikh Ahmad Kutty (senior lektor och en lärd inom islam på Islamic Institute of Toronto, Ontario, Kanada) utfärdar följande fatwa:
"Organdonation är tillåten inom Islam om det sker inom de tillåtna gränserna föreskrivna i Sharian."
Följande villkor har fastställts av de lärda om donation: Villkor associerade med en levande donator:
  1. Han/hon måste vara en person som är i sådant tillstånd att kunna ta ett förnuftigt beslut själv
  2. Han/hon måste vara vuxen, helst inte yngre än 21 år
  3. Det skall göras utifrån hans/hennes egen fri vilja utan yttre påtryckningar
  4. Det organ som doneras skall inte vara ett vitalt organ som påverkar donatorns överlevnad och goda hälsa
  5. Inga transplantationer av könsorgan är tillåtna
Villkor associerade med en död donator:

  1. Det måste göras efter att en frivillig medgivande har getts av donatorn innan hans/hennes död. Detta kan göras genom testamente eller annat formellt medgivande vad gäller organdonation.
  2. I de fall då det inte gavs medgivande av donatorn innan hans/hennes död, kan den avlidnes närmaste anhöriga som kan ta beslut å hennes/hans vägnar, lämna medgivande.
  3. Det måste vara ett organ eller vävnad som medicinsk bestämt kan rädda eller upprätthålla livskvaliteten för en annan människa.
  4. Organet skall endast tas bort då död har fastställts genom pålitliga medicinska procedurer.
  5. Organ kan också skördas från okända trafikolycksoffer, men måste stödjas av ett domstolsbeslut.
Är det tillåtet att begära att ens organ doneras till medicinska ändamål?

Generellt sätt vill vi trycka på att Islam lär oss föda de hungriga, ta hand om de sjuka och rädda människors liv. Organdonation är tillåten inom Islam om det sker inom de tillåtna gränserna föreskrivna i Sharia.

Sheikh Ahmad Kutty (lektor och lärd inom islam på Islamic Institute of Toronto, Ontario, Kanada) svarar på frågan:

Idealiskt, efter döden måste en persons kropp tvättas, svepas in och begravas så intakt som möjligt efter att man läst de föreskrivna bönerna. Vi är inte tillåtna att dissekera, vanställa eller manipulera med kroppen på något sätt. Anledningen till detta är att den döda personen skall avnjuta en viss helighet som inte kan kränkas. Profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sägs ha sagt, "Att skära upp en död persons ben är som att skära upp honom medan han lever".

Däremot finns det vissa undantag till ovanstående strikta regel för att tillgodose vissa kritiska behov eller ovanliga fall. Saker som vanligtvis är inte tillåtna, blir då tillåtna eller t.o.m. rekommenderade beroende på allvarligheten eller den extrema nödvändigheten. Ett exempel på detta är när ett organ eller kroppsdel hos en död person fastställs kunna rädda livet på en levande person. I sådant fall är vi tillåtna att skörda ett organ eller en kroppsdel, givet att personen i fråga har redan lämnat en tydlig tillåtelse i hans/hennes testamente eller om hans/hennes lagliga arvtagare har givit tillåtelse för detsamma. Detta är baserat på utslag av majoriteten av muslimska jurister som behärskar ämnet.

Enligt dessa jurister, kan även en död persons kropp utsättas för obduktion om det ligger ett genuint behov att göra så för att undersöka ett brott eller hitta orsaken till en allvarlig sjukdom för att hindra spridningen av den. Emellertid så måste allt ovanstående göras under strikt reglering. Med andra ord, kan vi inte ta dessa som uppenbara tillåtelser för att ingripa eller manipulera med en kropp i onödan.

Därmed, om du vill lämna tillåtelse att ett visst organ eller del av din kropp såsom njurar, lever eller hjärta till att rädda livet på andra, eller för att hitta orsaken till en viss sjukdom som kan spela roll i att hindra vidare spridning av sjukdomen, kan du göra det utan att ådra dig någon synd. Sådan akt kommer att ses som en stor gärning av välgörenhet då det finns ingen större välgörenhet än livets gåva. Det är viktigt att komma ihåg att Islam, som är primärt en religion av barmhärtighet, möjliggör alla välgörande handlingar till varje levande själ eller varelse.

Är det tillåtet inom Islam att donera blod till icke-muslimer?

Det skall göras klart att Islam tar stor hänsyn till hela mänsklighetens välbefinnande. Muslimer är beordrade att hålla en god relation med och vara generösa mot alla människor. Därmed är det tillåtet för en muslim att donera blod till en icke-muslim.
Dr. Muzammil Siddiqi (Ordförande, Islamic Society of North America) svarar på frågan: Blodtransfusion för medicinskt bruk är tillåtet inom Islam. Det är tillåtet att ta blod från en icke-muslim och att ge blod till en icke-muslim. Dessa angelägenheter är anknutna till mänskligt liv.
Det står utan tvekan att Islam lär oss att mata de hungriga, ta hand om de sjuka och att rädda livet på människor. I dessa frågor görs ingen skillnad mellan en muslims och en icke-muslims liv.

Är det tillåtet att donera organ till en icke-muslim för att rädda livet på denne?

Islam är ett universellt meddelande om kärlek, barmhärtighet och medkänsla gentemot alla jordens invånare. Det är på grund av detta som det tillåter en muslim att donera ett organ till en icke-muslim i fall han/hon är i behov av det. Det är också värt att notera att en person kan donera hans/hennes organ till en specifik person, eller till en verksamhet så som en organbank.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa