www.islamguiden.com

IslamGuidens islamiska ordbok
Snabb sökning

Visa alla ord
Ord Förklaring
Sawm  Fasta 
Shahada  Trosbekännelse, dvs. La ilaha illa-l-lah, wa-Muhammadu rasulu-l-lah. (Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.) 
Sharia  Den islamiska rätten, lagen 
Shirk  Avgudadyrkan. Att sätta något eller någon vid Allahs sida eller att dyrka någon bredvid Allah 
Shura  Rådgivande församling 
Sufi  Muslimsk mystiker 
Sunnah  Profet Mohammads (frid vare över honom) tradition, som består av hans uttalanden, handlingar & godkännanden. Sunnah är den andra huvudkällan i Islam 
Sura  (plural: suror) kapitel i Koranen; (arabisk plural suwar) 
Tawhid  Monoteism. Tron på Allahs (Guds) Enhet 
Tawhid  Guds enhet, monoteism, islam förnekande den kristna treenighetsläran 
Thikr  Gudåminnelse 
Ulama  Religiösa ledare; skriftlärda, sakkunniga - (arabisk plural av alim) 
Zakat  skatt (till de fattiga), allmosa 
Zamzam  Den vattenkälla som ängeln Gabriel visade "Hagar" - Ismaels mor, då hon sökte efter vatten för den törstande Ismael. 
[ << Före ] 1 2 3

Ord  61  till  74  av  74

Ang. Copyright på IslamGuidens islamiska ordbok
Ordboken är fri att kopiera, översätta eller trycka under förutsättning att inga ändringar, tillägg eller utelämnande görs. Vidare kräver vi att man, utan vårt medgivande, inte ska tjäna pengar på ordboken genom att trycka den och sälja den vidare. Vi kräver också att en hänvisning där källan, dvs. denna hemsida www.islamguiden.com anges.