www.islamguiden.com

IslamGuidens islamiska ordbok
Snabb sökning

Visa alla ord
Ord Förklaring
Hijab  Slöja, Sjal, den klädsel som muslimska kvinnor bär. Den är obligatorisk enligt Koranen. 
Hijra  Profeten Muhammads (Guds frid och välsignelse vara över honom) utvandring år 622 från Mecka till Medina, där han (Guds frid och välsignelse vara över honom) upprättade ett muslimskt samfund och en muslimsk stat. 
Ihsan  Tronsfulländande 
Imam  Böneledare 
Iman  Tro 
Insha Allah  Om Gud vill 
Islam  underkastelse, överlämnande, hängivenhet 
Jihad  "Sträva, kämpa och anstränga sig" för att följa islam; kan omfatta försvar av tron, väpnad kamp kan vara inblandat men man skall inte glömma Jihad mot sitt inre, mot djävulen som viskar inom människan, heligt krig brukar det översättas med men det är fel. 
Kafir  Otrogen, den som förkastar islams budskap 
Khatib  predikant 
Khutba  Religiös utläggning, predikan, särskilt vid fredagsbönen 
Koranen  Ordagrant recitation, Koranen är Guds Ord och är islams heliga skrift. Den uppenbarades till Profeten Muhammad via ängel Jibrail (Gabriell). 
Laylat al-Qadr  Laylat Al-Qadr är den arabiska termen för Ödets Natt, det är den natten under vilken Koranen uppenbarades till Profeten Muhammed. 
Masha Allah  Lov och pris ske gud, används när man vill uppskatta något 
Masjid  moské (plural masajid) 
Mihrab  Nisch i en moské som visar riktningen mot Mecka 
Munafiq  Hycklare 
Nabi  Profet 
Qibla  Böneriktningen mot Mecka, i moské utmärkt med nisch i väggen 
Qiblah  Böneriktningen mot Mecka. 
Ramadan  Fastemånaden, den nionde månaden i den islamiska kalendern 
Riba  Ökning,ocker,ränta 
Sadaqa  Allmosor 
Salat  Tidebön 
Salat Al-Asr  Eftermiddagsbönen 
Salat Al-Dhuhr  Middagsbönen 
Salat Al-Fajr  Gryningsbönen 
Salat Al-Isha  Kvällsbönen 
Salat Al-Juma  Fredagsbönen 
Salat Al-Maghrib  Skymningsbönen 
[ << Före ] 1 2 3 [ Nästa >> ]

Ord  31  till  60  av  74

Ang. Copyright på IslamGuidens islamiska ordbok
Ordboken är fri att kopiera, översätta eller trycka under förutsättning att inga ändringar, tillägg eller utelämnande görs. Vidare kräver vi att man, utan vårt medgivande, inte ska tjäna pengar på ordboken genom att trycka den och sälja den vidare. Vi kräver också att en hänvisning där källan, dvs. denna hemsida www.islamguiden.com anges.