Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islams reglerande syn på onani

Översättning till svenska: Asso Atlassi
Källa: www.thetruereligion.org

Lägg märke till att detta gäller självonanerandet. Onani mellan äkta makar är helt tillåten enl. Islam.

Onani (för både män och kvinnor) är haram (förbjuden) i islam. Det bygger på följande argument:

Bevis från Koranen:
Imam Shafii påstod att onani är förbjuden och tog stöd från verser ur Koranen (tolkning av mening) :

"Och de som behåller sin kyskhet (intima kroppsdelar från otillåten sexuell handling) med undantag från sina fruar eller (krigsfångar eller slavinnor) som deras hand har rätt att äga, för dem de är fria från klander. Men de som söker (njutning) utanför detta är då förbrytare."

(Koranen 23:5-7)

Här är verserna tydliga i att förbjuda all sexuell handling (inklusive onani) utom för gifta kvinnor eller dem som de legalt har rätt till. Den som söker annat utom detta är förbrytare.

"Och låt dem som inte har råd att gifta sig, leva i celibat, tills Allah berikar dem med Sin Mildhet."

(Koranen 24:33)

Denna vers uppmanar tydligt också den som inte har råd med att gifta sig att avhålla sig från sex och ha tålamod att stå emot frestelser (inklusive onani) i väntan på att Allah gör dem förmögna med Sin Mildhet.

Bevis från Profetens sunna (frid vare med honom):
"Abdullah Ibnu Massaud sa: " Vi var med Profeten (fvmh) medan vi var unga och utan någon förmögenhet. Så Allahs Sändebud sa:" O Ungt folk! Den av er som kan gifta sig bör göra det. För att det hjälper honom att sänka sin blick och behålla sin dignitet (d v s: hålla sina intima kroppsdelar från att begå otillåtet samlag etc) och den som inte kan gifta sig bör fasta, eftersom fastan minskar hans sexuell styrka (drift)" [Bukhari: 5066].

Hadithen uppmanar män, som inte kan gifta sig, att fasta, trots svårigheten de möter i att göra detta och att inte onanera, trots lättheten att kunna göra detta. Det finns extra argument, som kan citeras och som stödjer onaniregleringen; men på grund av brist på utrymme, ska vi inte gå genom dem. Allah vet bäst vad som är rätt och mest korrekt. För att kurera onaniovana, rekommenderar vi följande tips:

1. Orsaken till sökandet efter lösningen av detta problem bör endast vara att följa Allahs order och frukta Hans straff.

2. En permanent och snabb lösning av detta problem ligger i att, så fort som möjligt, gifta sig när personen i fråga kan göra det, som Profetens hadith visar.

3. Att hålla sig sysselsatt med det som är bra för denna värld och för den Yttersta är viktigt för att bryta den vanan, innan den blir något naturligt och därmed mycket svårt att bli av med efteråt.

4. Att sänka blicken (och därmed inte titta på förbjudna ting som bilder och filmer o s v) kommer att eliminera begäret innan det leder en till att begå haraam handling (det förbjudna). Allah uppmanar män och kvinnor att sänka sin blick, vilket visas i följande verser och i Profetens hadith (tolkningar av meningar):

"Säg till de rättroende männen att sänka sin blick (bort från tittandet på förbjudna ting) och skydda sina intima kroppsdelar (från illegala sexuella handlingar, e t c). Detta är mest välgörande för dem. Allah sannerligen vet vad ni gör; och säg till de rättroende kvinnorna att sänka sin blick (bort från tittandet på förbjudna ting e t c) och skydda sina intima kroppsdelar (från illegala sexuella handlingar, e t c.)."

(Koranen 24:30-31)

Allahs Sändebud sa: " Kasta inte efter en tillfällig (oavsiktlig) blick (på förbjudna ting) en annan blick." Al- Tirmidhi 2777. Denna är en allmän anvisning från Profeten (fvmh) att avstå från allt som skulle väcka sexlusten hos en person och få honom/ henne att begå haraam (förbjuden handling)

5. Att använda disponibel fritid i att dyrka Allah och skaffa ökad religionskunskap. 6 Vara noga med att inte utveckla någon av sjukdomssymtom, som en följd av onani, som till exempel försvagad syn, svagt nervsystem, och /eller ryggsmärta. Viktigare är skuldkänslorna och ångesten, som kan vara komplikationer efter att ha missat obligatoriska böner på grund av behovet att duscha (ghusl: helkropps tvagning) efter varje onanitillfälle.

7. Undvika inbillningen som vissa ungdomar har om att onani är tillåten för att den hindrar dem från att begå otillåten sexuell handling som otukt och/eller även homosexualitet.

8 Förstärka ens viljestyrka och få honom/henne att undvika att tillbringa tid i ensamhet, som Profeten (fvmh) rekommenderade när han sa: " Tillbringa inte natten ensam!" [Ahmed 6919].

9. Följa Profetens hadith och fasta när det är möjligt, för att fastandet dämpar ens sexuella begär och håller det under kontroll. Hursomhelst, bör man inte överreagera och svära vid Allah att inte återvända till handlingen, för att, om man inte kan uppfylla löftet, så kommer man att drabbas av konsekvenserna att inte leva upp till svordomslöftet till Allah. Lägg också märke till att medicinering för att minska ens sexuella driftbegär är absolut förbjuden, för att den kan permanent påverka ens sexuella förmåga.

10 Försöka följa Profetens (fvmh) rekommendation angående sättet att förbereda sig till sömnen, som att recitera de välkända bönefraserna, ligga på den högra kropps sida och undvika sova på magen. (Profeten förbjöd att sova på magen)

11. Anstränga sig hårt att ha tålamod och vara sexuellt avhållsam, för att, fortsatt ansträngning eventuellt (med Allahs Tillåtelse) leder till att uppnå goda och helt naturliga egenskaper, som Profeten (fvmh) förklarar i följande hadith: "Vemsomhelst som söker kyskhet ska Allah göra honom kysk och vemsomhelst som söker hjälp från ingen utom från Allah, ska Han hjälpa honom och vemsomhelst är tålmodig ska Han göra det lätt för honom, och ingen någonsin har fått något bättre än tålamod." Bukhari: 1469.

12. Att ångra sig och be om botgöring och förlåtelse från Allah, göra goda handlingar och inte tappa hoppet och känna sig desperat är alla nödvändiga förutsättningar för att lösa detta problem. Lägg märke till att, tappa hoppet är en av de stora synder, som Allah kan ge straff för. 13. Till slut är Allah Mest Barmhärtig och Han besvarar alltid alla som vänder sig till Honom med böneåkallan. Så att bedjandet om förlåtelse, blir accepterat, med Hans tillåtelse. Wuallahu a´alam. Och Allah vet vad som är best och mest korrekt.

Översatt för Islamguiden från engelska till svenska av Asso Atlassi

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa