Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Vad säger profeten Muhammed (saw) om Kvinnan

Islam är en religion som tillskrivs många stereotypa bilder, bl.a. den om kvinnan som en förtryckt varelse, helt och hållet underkastad mannen. Men vad sade egentligen profeten Muhammed (saw) om kvinnans rättigheter:

Profeten Muhammad (saw) sade:

"Vem som helst som har en dotter och som han inte begraver levande, förolämpar eller nedvärderar inte henne, och inte ger sin son företräde över henne, en sådan person kommer att beviljas Paradiset av Allah (Gud)."
[al-Hakim al-Naisabur]

"Var rättvis och opartisk när det gäller gåvor som ni ger till era barn. Om jag skulle kunna ge företräde till någon (ett kön över det andra) så skulle jag ha föredragit flickan över pojken."
[Baihaqee]

"Vem som helst som har tre döttrar eller tre systrar, två döttrar eller två systrar och är vänlig mot dem och är ett trevligt sällskap för dem och fruktar Allah (Gud) när han är med dem, kommer att komma in i Paradiset (som ett resultat av hans goda gärningar mot flickorna)."
[Abu Dawood och Tirmithee]

"Jag (lärjunge) frågade Allah's (Gud's) apostel: Vad är en frus rättighet över sin man? Han svarade: Hennes rättighet är att ni tillser henne med mat så som ni tillser er själva; att se till att hon har kläder som ni själva ser till att ni har, slå henne inte i ansiktet, använd inte förolämpande språk..."
[Ibn-Hibban och Abu-Dawood]

"Anas (lärjunge) har rapporterat att en man satt med Allah's apostel. Mannens son kom för att träffa sin far. Mannen pussade sin son och lät honom sitta på sitt lår. Dottern till mannen kom (lite senare för att träffa sin far). Han lät henne sitta framför honom. Allah's (Gud's) apostel sa till mannen: Varför är du inte rättvis (i din behandling) av dina två barn."
[Ibn-Hibban och Abu-Dawood]

"En flicka som är oskuld skall inte ingå äktenskap förrän hon ger sitt tillstånd. Och en bortskiljd eller änka, skall tillfrågas om sitt godkännande av den föreslagna mannen."
[Bukhari]

Profeten Muhammad (saw) sade: "Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru."
[Tirmidi]

"Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade "Din mor." Mannen sade då "Och sedan vem? Profeten sade "Sedan din mor". Mannen frågade "Och sedan?" Återigen svarade profeten "Sedan din mor". Mannen frågade igen "Och sedan? Profeten sade "Sedan din far".
[Bukari och Muslim]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa