Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Är Kosher (judisk rituell slakt) Halal?

Av: En bror i Islam

Ofta tror muslimska konsumenter att "kosher" är detsamma som "halal". Trots att det judiska tillvägagångssättet vid slaktning liknar det muslimska så är kosher och halal två olika enheter som har olika innebörd och andemening. Nedan kommer grundläggande information om kosher så att muslimerna kan noggrant urskilja halal från kosher.

Kashrut (på hebreiska) är det judiska systemet av kost-regler. Kosher (kashur på hebreiska) betyder "passande, eller lämplig för användning" i enlighet med judisk lag. Exempel på kosher är: köttet från framdelen* av nötdjur slaktat på rituellt vis, frukter, grönsaker, all fisk som har fenor*, alla viner*, alla ostar*, gelatin*.

Motsatsen till kosher, som är kost som är treif (på Yiddish) eller trefah (på hebreiska) betyder "ej lämplig för användning" eller "förbjuden". Trefah betyder bokstavligen "söndersliten av ett vilt djur" (Exodus 20:30). Exempel på kost som är trefah är blod, gris, kanin*, alla skaldjur*, vilda fåglar som vild höna*, vild anka*, och rovfåglar.

(*) dessa matvaror uppvisar en tydlig skillnad mellan kosher och halal, likväl mellan trefah och haraam. Skillnaderna är förklarade på annan plats i detta avsnitt.

Varning till muslimska konsumenter:
Halal är en omfattande islamisk term som inte bara omfattar frågor gällande mat och dryck, utan också allt som rör det dagliga livet. Eftersom Islam är den sista och perfekta religionen för mänskligheten så ersätter den alla de tidigare uppenbarade religionerna, inkluderat judendomen och kristendomen. Ritualerna i alla ärenden blev fulländade av Islam i Koranen. Allah (swt) säger i Koranen:

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag. Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut på] er tro. Oroa er därför inte för dem - frukta Mig! Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.”

(Koranen 5:3)
www.koranensbudskap.se

Enligt islamisk rättsvetenskap så är det endast Allah (swt) som kan ändra förbjudet (haraam) till tillåtet (halal) och vice versa. Det är förbjudet för människor att ändra det tillåtna (halal) till förbjudet (haram) och vice versa.

Halal är ett unikt islamiskt koncept och profeten Muhammad (frid vare över honom) uttryckte att det är en utmärkande del av en muslims identitet att äta dhabiha (islamiskt slaktat) kött.

Framträdande skillnader mellan kosher och halal är:
Islam förbjuder alla berusande alkoholer, sprit, viner och droger. Kashrut betraktar alla viner som kosher. Därför är matvaror och drycker som innehåller alkohol och är märkta med kosher-stämpel ej halal.

Gelatin betraktas som kosher oavsett varifrån gelatinet härstammar. Om gelatinet är producerat av gris eller svin så anser muslimer det vara haraam (förbjudet). Därför är matvaror som t.ex. marshmallows, youghurt och liknande som bär kosher-stämpel ej halal.

Enzymer (oavsett varifrån dem härstammar, även från icke-kosher djur) vid tillverkning av ost anses som ren avsöndring (pirsah b'almah) enligt vissa kashrut -organisationer, därför anses all ost som kosher. Muslimer tittar efter vad källan till enzymerna är. Om det kommer från svin eller gris anses det vara haraam (förbjudet). Därför kan ostar med kosher-stämpel vara haraam (förbjuden).

Judar uttalar inte Guds namn vid slakt av djur. Att uttala Guds namn vid ett sådant tillfälle anses vara slösaktigt och utanför sitt sammanhang. Muslimer å andra sidan uttalar Allahs namn över alla djur de slaktar.

Muslimer i icke-muslimska länder bör sträva efter att följa de islamiska reglerna i deras matvanor (såväl som i alla skeenden i livet) och etablera deras egna företag och institutioner för att förse den muslimska ummahs behov. Genom att göra det kommer den muslimska identiteten att bli bevarad och muslimerna kommer också att bli igenkända och respekterade för deras tro och seder.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa