Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranens dygder

Av: Shaykh `Abdul Qadir al-Arna'oot
Källa: www.islaam.com

"Den bästa av er är den som lär sig koranen och lär ut den." [Bukhari]

"Borde inte någon av er gå till mosken och lära eller läsa två verser ur Allahs, 'azza wa jall, Bok? (För) detta är bättre för honom än två kamelston, och tre (verser) är bättre för honom än tre (kamelston), och fyra (verser) är bättre för honom än fyra (kamelston). Och den totala antalet (lästa verser) är bättre än motsvarande antal kameler." [Muslim]

"Det finns ingen (tillåten) avundsjuka förutom i två (fall): en person som Allah har get koranen och som läser den både under natten och under dagen. Och en person som Allah har gett rikedom och som delar med sig av den både under natten och under dagen." [Bukhari and Muslim]

"Den som läser en bokstav ur Allahs Bok kommer att få en hasanah (god gärning) för den (dvs sin recitation), och denna hasanah multipliceras med tio. Jag säger inte att Alif-Laam-Meem är (räknas som) en bokstav, utan Alif är en bosktav, Laam en bokstav och Meem är en bokstav." [Tirmidhi, Darimi]

"Den som är talangfull i att läsa koranen kommer att vara bland de ärorika och fromma (änglarna). Och den som stammar när han läser koranen, och det är svårt för honom (att recitera den), kommer att få två belöningar." [Bukhari]

"Sannerligen är den, som inte har något av koranen i sitt hjärta, som ett hus (som blivit) ruinerat." [Tirmidhi]

"Läs koranen. För sannerligen kommer den att stiga fram på återuppståndelsedagen som en medlare för dess läsare." [Muslim]

"Koranen är en medlare som (med Allahs tillstånd) medlar, och en motståndare (som är) sann. Den som utser den som sin ledare, (så kommer den) att leda honom till paradiset. Och den som lägger koranen bakom sig, (så kommer den) att leda honom till elden." [Ibn Hibban, Bayhaqi, Tabarani, Sahih]

"Fastan och koranen kommer att medla för tjänaren på återuppståndelsedagen. Fastan kommer att säga: 'O Min Herre! Jag hindrade honom från mat och lustar, så acceptera min medling för honom.' Och koranen kommer att säga: 'Jag hindrade honom från sömn under natten, så acceptera min medling för honom.' Han (sallallahu `alayhi wa sallam) sade: 'Och de kommer (bli tillåtna att) medla.'" [Ahmad, Tabarani, Hakim; Sahih]

"Upprätthåll lärandet av koranen utantill, för sannerligen försvinner den fortare ur människornas bröst än kamelerna från sina tyglar." [Bukhari and Muslim] "Sannerligen upphöjer Allah nationer genom denna bok (koranen) och nedtrycker (förstör) andra genom den." [Muslim]

"Liknelsen av en troende som läser koranen är som en citron; dess smak är utsökt och dess doft är behaglig. Och liknelsen av en troende som inte läser koranen är som en dadel; dess smak är utsökt, men den har ingen doft. Och liknelsen av en hycklare som läser koranen är som basilika; den har en behaglig doft, men dess smak är bitter. Och liknelsen av hycklare som inte läser koranen är som en kolokvint; dess smak är bitter och den har ingen doft." [Bukhari and Muslim]

"Det kommer att sägas till koranens följeslagare: 'Läs och klättra, och recitera (läs sakta och tydligt) så som du brukade recitera i jordelivet, för sannerligen kommer din nivå (i paradiset) att vara vid den sista versen du läser." [Abu Dawud, Tirmidhi; Sahih]

"Läs koranen, omsätt den i praktiken, överge den inte, hys inte agg (mot andra) genom den, och ät inte eller tjäna rikedom genom den." [Ahmad, Tabarani; Sahih] "Läs koranen och sök Allahs, Upphöjd vare Han, ansikte (förnöjsamhet) genom den, innan det kommer en nation som behandlar den som en pil. De läser snabbt och de läser den inte sakta (för att implementera)." [Ahmad, Abu Dawud, Hasan]

"Sannerligen är den bästa av människor, beträffande rösten, den som du kan höra att hon fruktar Allah då hon läser." [Darimi, Sahih]

Från Anas ibn Malik, radhiallahu `anhu, (som sade) att Allahs sändebud, sallallahu `alaihi wa sallam, sade till Ubay ibn Ka`b (radiallahu `anhu):
'Sannerligen har Allah beordrat mig att läsa inför dig.'
Han [Ubay] sade: 'Har Allah nämnt mig för dig?!'
Han [sallallahu `alaihi wa sallam] sade: 'Allah har nämnt dig för mig.'
Han [Anas] sade: 'Då började Ubay att gråta.'
[Muslim]

"Det finns inte någon grupp som samlats i ett av Allahs hus, för att recitera Allahs bok och studera den mellan sig, utan att ett lugn sänker sig över dem, barmhärtighet kommer att omsluta dem, änglar kommer att omringa dem och Allah kommer att nämna dem för dem som är med Honom (dvs änglarna). Och den som brister (i att söka kunskap och lära sig Koranen utantill) bör skynda till handling, i det som hans härstamning*** inte leder honom till (att göra)." [Muslim]

(***) T ex. om någon är son till en lärd, och brister i sin kunskap och memorerandet av Koranen åligger det till honom att skynda sig att förbättra sig, genom studier och hårt arbete, och inte genom att förlita sig på sin härstamning, dvs att han är son till en lärd, kung eller till och med ättling till sändebudets, sallallahu `alaihi wa sallam, familj etc. Denna tolkning är tagen ur An-Nawawi's förklaring till Sahih Muslim. [övers]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa