Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att välja dina kompisar

Översättning: Daniel Messaoud
Källa: www.islamway.com

Människor har alltid varit sociala varelser och haft behov av vänner och sällskap. En stor del av våra liv tillbringar vi tillsammans med andra. För oss muslimer som lever i ett samhälle där vi klart är en minoritet, är valet av sällskap viktigt för att bevara vår religion. Att ha rättrogna och rättskaffens muslimer som vänner är viktigt för att följa den rätta vägen.

I en autentisk Hadith, sade Profeten Muhammed (SAW): "En person kommer att följa sin väns tro, så välj vem du gör till vän." (Rapporterad av Abu Dawood & Tirmidhee).

Att blanda sig med följare av någon annan väg än din resulterar i en förändring i ens beteende, moral och handlande. Om vi följer sådana vänner, så kommer vi att få deras vanor, beteende och kanske också deras religion. En sådan muslim kommer att finna sig själv i en situation där han är villig att gömma sin tro (islam) framför de som ogillar det (de som han räknar som vänner) och att gå från de troende. När den här situationen uppstår, är en punkt nådd då det är en mycket liten skillnad mellan muslimen och hans dåliga sällskap. Många gånger är muslimen uppmuntrad av sina vänner att göra dåliga saker och att glömma sina plikter. Resultatet är att muslimen själv ofta skäms att lämna dem för att utföra bön, på så sätt påverkar hans/hennes vänner honom/henne att klart gå från den rätta vägen.

Istället för att bli vänner med de vilseledda borde vi bli vänner med de rättrogna, men fortfarande behandla alla andra på ett fint och rättvist sätt.

I en annan Hadith, sade Profeten Muhammad (SAW): "Exemplet av ett gott sällskap och ett dåligt sällskap är som den som säljer mysk, och den som blåser på elden med smeds blåsbälgen. Så när det gäller den som säljer mysk kommer han antingen att ge dig lite, eller du köper lite från honom, eller åtminstone kommer du att känna en angenäm doft från honom. Men när det gäller den andra då kommer han antingen att bränna dina kläder eller så kommer du att känna en dålig lukt från honom." (Bukhari & Muslim).

I hans kommentarer av den här Hadithen, sade Imam an-Nawawi att Profeten (SAW) likställde ett gott sällskap med en som säljer mysk och pratade om effekterna av att ha sällskap som är bra, som har bra beteende, fromhet, kunskap och bra kultur. Sådana är dem som ger oss av deras förtjänster. Och han (SAW) förbjöd oss att sitta med dem som gör onda handlingar, syndar mycket och andra dåliga handlingar, likaså med de som hittar på nya saker (om islam), pratar bakom ryggen, och så vidare. En annan lärd sade: "Att vara med de fromma resulterar i erhållandet av användbar kunskap, ädelt beteende och rättfärdiga handlingar, emedan att vara med de som syndar förhindrar allt detta."

Allah(SWT), den högst uppsatte, säger i Koranen:

"Den dag då den orättfärdiga biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: "Om jag ändå hade följt sändebudets väg. Nu är jag förlurat! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen!. Han ledde mig på avvägarn, när Guds budskap redan hade nått mig. [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne"

(Koranen: 25:27-29)

"Den dagen skall de som förut var nära vänner bli varandras fiender, [alla] utom de som fruktade Gud"

(Koranen: 43:67)

I två autentiska berättelser av Profeten (SAW) är vi beordrade att ha sällskap endast med troende, och sade till oss att en person kommer att vara med dem han gillar i nästkommande livet. Så om vi älskar och identifierar oss med de vilseledda, bör vi frukta för vårt öde. Den vise personen är den som förbereder sig själv för det nästkommande livet, inte den som förnekar sin tro och faller i Satans fälla, han som säger till honom att han kommer att bli förlåten och att han kan göra vad han vill. Om vi verkligen tror att det bästa talet är Allahs tal och att den bästa vägledningen är Profeten Muhammads (SAW) vägledning, så bör vi handla i enlighet med dem, för att vi inte ska skapa bevis mot oss själva.

Från ett annat perspektiv, "en troende är sin broders spegel," och om han ser något fel i den andra troende, så uppmärksammar han det för honom på ett acceptabelt sätt, hjälper honom att bli av med det och att ta bort vilken ondska han än må ha.

Vi ber Allah(SWT) att göra oss till en av de rättrogna och ge oss sällskap som kommer att leda oss från Hans vrede till Hans välbehag och Paradiset.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa