Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

KHADIJA (radhiallaahu anha)

Av: två konvertiter

Hon(ra) var den främsta kvinnan i världen i sin tid och bland stammen Quraish. Khadija(ra) växte upp med gott uppförande och blev känd för sin klokhet och vishet. De uppsatta männen ville gifta sig med henne(ra). Hennes(ra) första make hette Abu Hala och med honom fick hon(ra) döttrarna Hala och Hind. Efter hans död gifte hon(ra) sig med Atiq bin A'ith bin Abdullaah Almakhzarmi, men de skildes efter en tid. Efter detta tackade hon(ra) nej till alla frierier hon fick, vilka var många. Hon(ra) ville ägna sitt liv åt att ta hand om sina döttrar och om sina handelsaffärer.

Vad gäller handeln brukade hon(ra) anställa män så att de kunde sköta det åt henne. Och det var när hon(ra) hörde om profeten(saws), att han(saws) var sanningsenlig, pålitlig och av god karaktär, som hon(ra) sände ett meddelande till honom(saws) om att hon(ra) ville anställa honom(saws) och att han(saws) skulle åka till Syrien med en pojke som hette Maysara. Hon(ra) erbjöd honom(saws) lön mer än någon annan fått. Profeten(saws) accepterade och gav sig iväg. Allaah (swt) gav honom(saws) sådan framgång att Khadija(ra) såg att den var speciell. Khadija(ra) tyckte om hans(saws) karaktär och hon(ra) insåg att han(saws) inte var som alla andra män. Det fick henne(ra) att fundera på giftermål, men hon kände sig osäker då hon(ra) var 40 år och han(saws) 25 år. Sedan tänkte hon(ra) på hur hennes stam skulle reagera då hon(ra) precis tackat nej till Khattab.

En väninna till henne, Nafisa bint Minbah, hälsade på Khadija(ra) en dag, då de diskuterade detta och Nafisa lugnade hennes oro och osäkerhet med att påminna henne om att hon är vacker, rik och av god familj. När Nafisa lämnade Khadija(ra) gick hon direkt till profeten(saws) för att tala med honom(saws) om giftermål med Khadija(ra).

Nafisa frågade: Oh Muhammad, vad är det som hindrar dig från att gifta dig?
Profeten(saws) svarade: Jag har inget i min hand att gifta mig med (pengar).
Nafisa sade: Om du blir erbjuden pengar, skönhet och ära skulle du acceptera?
Profeten(saws) frågade: Vem?
Nafisa sade: Khadija bint Khuwaylid.?
Profeten(saws) sade: Om hon accepterar då accepterar jag också.?

Nafisa gick direkt därifrån till Khadija(ra) med nyheten och profeten(saws) gick till sina farbröder och berättade för dem om giftermål med Khadija(ra). Hans(saws) farbröder bl a Hamza(ra) och Abu Talib, gick till Khadijas(ra) farbror och frågade om hennes hand. De skrev äktenskapskontrakt och vid bröllopet slaktades det och delades ut kött till fattig. Till Khadijas(ra) hem kom det släktingar och bland dem Halima Assa'adiya, profetens(saws) amma, vilken fick 40 fårhuvuden som present att ta med sig till sin familj. Detta var ett av exemplen på hennes generositet. Ett annat exempel är att när hon(ra) såg hur mycket profeten(saws) tyckte om hennes slav Zaid bin Haaritha(ra) fick han(saws) honom(ra) som present. Och när hon(ra) såg hur mycket profeten(saws) tyckte om att ha Ali(ra) hos sig välkomnade hon(ra) honom(ra) till sitt hem. På detta sätt gav hon(ra) Ali(ra) att bli uppfostrad av profeten(saws) och ärva hans goda egenskaper och karaktär.Allaah gav dem gåvor i form av fyra döttrar och två söner, Um Kulthuum, Ruqqayyah, Zeynab, Fatima, Alqasim och Abdullaah(raa).

Profeten(saws) brukade göra dyrkan i grottan Hira' en månad varje år och detta var det bästa han(saws) visste. Det här pågick tills han(saws) fick den första uppenbarelsen i månaden Ramadhan. Efter sitt första möte med Jibreel(as) gick han(saws) hem efter fajr(soluppgången) till Khadija(ra) och var rädd för vad som höll på att hända honom(saws). Det enda han(saws) sade var: täck mig, täck mig. Khadija(ra) lugnade honom(saws) med att säga: Allaah skulle aldrig överge dig... du överger inte blodsband, du talar sanning, tar hand om dina gäster, står upp för sanningen.... . Genom att hon(ra) trodde på honom(saws) fick hon honom(saws) att känna sig tryggare, lugnare och stadig. Hennes(ra) tro gick över till honom(saws). Detta var inte tillräckligt av henne, utan hon gick till sin farbrors son Waraqa ibn Nawfal (han var lärd inom de tidigare religionerna), och berättade om händelsen. Han berättade för de båda att det var Jibreel(as) som kommit till profeten(saws) och att han hade kommit till Mosa(as) tidigare. Vidare sade han att han önskade att vara vid liv då profeten(saws) blir utslängd av sitt folk.

Profeten(saws) frågade: Kommer de att köra ut mig?
Waraqa svarade: Ja, det finns ingen man som kommit med det du kommit med utan att dennes folk vänt sig mot honom. Om jag är med den dagen kommer jag att hjälpa dig till seger.

Waraqa skrev en dikt om detta och om hur mycket han ville vara med under profetens(saws) tid och uppenbarelser.

Khadija(ra) var den första som trodde på profeten(saws) och islam, dvs hon var den första i islam, den första att stödja honom, stå ut med all skada och lidande. Och detta var ifrån Allaah(swt), en lättnad för profeten(saws) att ha en fru som stöttade honom. Om han(saws) blev ledsen över något hån eller förnekande mm, var det hon(ra) som uppmuntrade, stöttade och underlättade för honom(saws) när han(saws) kom hem. Khadija(ra) påminde honom(saws) om de verser i quran som han(saws) lärt henne(ra) för att stärka honom(saws). Hon(ra) inbjöd andra till islam och när den svåraste tiden för muslimerna kom stod hon(ra) stadigt vid hans(saws) sida. När Allaah(swt) tog Alqasim och Abdullaah visade hon(ra) stort tålamod och bad om belöning för det.

Khadija(ra) bevittnade den första kvinnliga martyren i islam, Someya(ra), bli torterad till döds. Och hon(ra) sade farväl till Ruqqayyah(ra) när hon skulle göra hijra(utvandra) till Habasha(idag kallad Etiopien) med sin man Othman(tredje khalifah ra) för att skydda sig ifrån polytheisternas skada och förtryck. Hon(ra) bevittnade alla profetens(saws) situationer under sin inbjudan till islam, vilket ledde till olika prövningar. Hur han(saws) nekar till alla billiga förslag att sälja sin religion. Han(saws) stod envist fast vid sanningen och gav sig aldrig. Muslimerna bojkottades av Quraish i tre år. Hon(ra) var tålmodig och ville endast ha belöning av Allaah för sitt tålamod. Khadija(ra) dog tre år före profetens(saws) hijra.

Hon(ra) var den visa frun, som beräknade situationerna på bästa sätt och gav av sig själv det som gjorde Allaah(swt) och profeten(saws) nöjd. Och på det viset var hon(ra) värdig ett hus i paradiset, där hon inte behöver höra skrik eller oljud. Profeten(saws) brukade säga: Den bästa kvinnan i den(paradiset) är Maryam bint Imraan och den bästa kvinnan i den är Khadija bint Khuwalid.

Subhanaka allahumma wa bi hamdika ashhadu an la ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileik

KÄLLA: Suwar min siar assahabyyat, av Abdulhamid bin Abdurrahman Assahyabani


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa