Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

God karaktär (Husnul khuluq)

Av: Ahmad saddiq

Islam handlar väldigt mycket om moral, god karaktär och gott uppförande. Det har rapporterats i Sunan At-Tirmidhi att Abu Dardaa' hörde Profeten Muhammad (sallalahu 'alayhi wa sallam) säga: "Det kommer inte finnas något på Domedagen som kommer att väga mer i den troendes vågskål än god karaktär, och Allah Den Upphöjde hatar dåligt avskyvärt tal".

Abu Hurayrah (Må Allah vara belåten med honom) rapporterade att profeten (sallalahu 'alayhi wa sallam) blev tillfrågad om vilken den största anledningarna till inträdandet av paradiset kommer vara? Han (sallalahu 'alayhi wa sallam) sade: "Gudsfruktan och God karaktär" [At-Tirmidhi].

Våran moder 'Aisha (Må Allah vara nöjd med henne) sade att profeten (sallalahu 'alayhi wa sallam) sade: "De som är mest kompletta i tro av de troende är de med bäst karaktär, och de bästa bland er är de som behandlar sin fru bäst" [At-Tirmidhi].

Så det råder ingen tvekan om att god karaktär kommer att väga mycket i vågskålen på "uppståndelsens dag. Allah(swt) säger i Koranen om uppståndelse dagen:

Allah säger:

"Den dag då varken rikedom eller söner [mångfald] skall vara till nytta, Och då bara den med rent hjärta kan känna sig trygg."

(Koranen 26:88-89)

Så jag ber Allah (swt) att berika oss med god karaktär och ett sundt rent hjärta.

Vissa av de saker vi gör kan vara små tecken på bristfällighet i vår karaktär. Exempel på det kan vara dåligt vulgärt tal, ingen kontroll över ilskan, att lägga oss i det som inte berör oss. Profeten Muhammad (sallahu 'alayhi wa sallam) sa: "Den som tror på Allah och Domedagen skall tala om han har något gott att säga, annars skall han vara tyst" [Bukhari & Muslim].

Och Abu Sa'eed Al-Khudri (Må Allah vara belåten med Honom) sade att Profeten (sallalahu 'alayhi wa sallam) har sagt: "Den av er som ser något dåligt skall rätta till det med sin hand, och om han inte kan så skall han rätta till det med sin tunga [säga något], och om han inte kan så skall han rätta till det med sitt hjärta [han skall avsky den dåliga handlingen] och det [avsky handlingen med hjärtat] är den svagaste av tro" [Muslim].

Om vi läser om Profeten Muhammads (sallalahu 'alayhi wa sallam) följeslagare så märker vi att de hade skilda åsikter i religiösa frågor utan att låta det vara ett problem sinsemellan. Vi däremot lägger religiösa frågor åt sidan i vissa fall och fokuserar på obetydliga saker som varken skadar eller gynnar.

Allah (swt) säger i Koranen:

Allah säger:

"Men människan är en påstridig varelse som vill sätta allt i fråga."

(Koranen 18:54)

Visst är det en del av människans natur att ifrågasätta saker och ting, men ifrågasättandet ska vara i gott syfte för att försöka anamma kunskap eller tillrättavisa. Att kunna avstå från att hamna i onödiga diskussioner och argumentationer är en bra bit på vägen till att uppnå god karaktär.

En bra sak att minnas är att "Den som sysselsätter sig själv i det som inte angår en, går miste om mycket som angår en själv".

Jag ber Allah (swt) att det jag skrivit är med uppriktig avsikt och att det är en påminnelse till mig själv först och främst och sedan till mina bröder och systrar och att det kommer att vara till nytta för oss. Och jag ber Allah (swt) bevara och avskärma oss från att tillhöra de som Profeten Muhammad (sallalahu 'alayhi wa sallam) sade om: "Av alla människor är den som ständigt argumenterar och tvistar mest hatad av Allah" [Muslim].


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa