Profeter i Koranen

25 profeter omnämns i Koranen. 21 av dessa nämns även i Bibeln. Till vänster ser du namnen på de profeter som omnänms i Koranen. och till höger ser du vad de heter i Bibeln. Av denna lista ser du också att vi muslimer tror på de profeter som omnämns i Bibeln.

Profeter i Koranen Profeter i Bibeln
Adam -
IdrisEnoch
NuhNoak
Hud-
Salih-
IbrahimAbraham
LotLot
IsmailIsmael
MusaMoses
HarunAron
DawudDavid
Dhu-KiflHesekiel
SulaymanSalomon
IlyasElias
Al-YasáElisa
YunusJonas
IshaqIsak
YaqubJakob
YusufJosef
Shuayb-
AyyubJob
ZakariyyaSakarias
YahyaJohannes
IsaJesus
MuhammadTröstaren, Den som talar vad Gud säger till honom, Den förhärligade. Den Profeten som är lik Moses.


www.islamguiden.com

Skriv ut artikeln Skriv ut