Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Regler gällande Horoskop enligt Islam

Av: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Källa: www.islaam.comDet är inte bara astrologi som är haraam (förbjudet) som tidigare nämnts, även att besöka en astrolog och lyssna på hans förutsägelser, köpa böcker om astrologi eller läsa ett horoskop är också förbjudet! Eftersom astrologi används främst för att förutsäga framtiden, så kan de som utövar det betraktas som spåmän. Följaktligen hamnar den som frågar om sitt horoskop under följande kategori enligt Profeten (Frid vare med honom): "Salaah (daglig bön) av den som går till en spåman och ber honom om någonting kommer inte att accepteras i fyrtio dagar och nätter." [Återberättat av Hafsah i Sahih Muslim (engelska översättn.) Vol. 4, s. 1211, nr. 5440).]

Som nämndes i föregående kapitel, är straffet i denna hadith (återberättelser från Profetens (Frid vare med honom) liv) bara för att kontakta och rådfråga en astrolog, även om man är tvivlar på sannighetsgraden i hans uttalanden. Om man är osäker på om astrologisk informationen är sanning eller lögn, tvivlar man på huruvida andra vet det osedda och framtiden förutom Allah(SWT). Detta är en form av Shirk (Mångguda dyrkan) eftersom Allah(SWT) tydligt har uttalat:

"Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa (ting) utom Han" [Koranen Surah al An´am 06:59] "Säg: "Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor - (ingen har denna kunskap) utom Gud.. [ Koranen Surah al-Naml 27:65]

Om någon däremot tror på sitt horoskop, antingen som givits av en astrolog eller är skrivet i böcker om astrologi, så räknas han direkt som icke troende, enligt vad som återberättats från Profeten (Frid vare med honom)" Den som närmar sig ett orakel eller spåman och tror på vad han säger, tror inte på det som uppenbarats för Muhammed. " [återberättat av Abu Hurayrah och rapporterats av Ahmad och Abu Daawood (Sunan Abu Dawud (engelska översättn.) Vol. 3, s. 1095, nr. 3895).]

Liksom i den tidigare hadithen (återberättelsen) handlar denna hadith bokstavligen om spåmän, men är lika tillämpliga på astrologer. Båda hävdar att de har kunskap om framtiden. Astrologens yrkande är, lika mycket som den ordinarie spåmannens, i motsats till Tawheed (läran om en Gud). Astrologen hävdar att människors personlighet bestäms av stjärnorna, och framtida handlingar och händelser i deras liv är skrivet i stjärnorna. Den ordinära spåmannen hävdar att beroende på hur teblad formar sig på botten av en kopp, eller linjer i en handflata berättar samma sak. I båda fallen hävdar enskilda att de har förmågan att se in i framtiden via händelser eller formationer av skapade objekt.

Tron på astrologi och horoskop är i klar motsats till andan i Islam. Det är sannerligen den tomma själen, som inte har smakat riktig Imaan (tro) som använder sig av dessa vägar. I huvudsak utgör dessa vägar ett fåfängt försök att fly undan qadar (ödet). De okunniga tror att om de vet vad som väntar dem i morgon kan de förbereda sig redan idag. På så sätt kan de undvika det dåliga och se till att bara få det goda. Ändå var Allahs budbärare (Frid vare med honom) tillsagd av Allah att säga:
"..Men om jag hade haft full kännedom om det som är dolt för människor, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha kunnat undgå allt ont. Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro." [Koranen Surah al A `raaf 7:188]

Rättfärdiga muslimer är skyldiga att hålla sig undan dessa områden. Därför bör ringar, kedjor, etc., som har stjärntecken inte användas, även om man inte tror på dem. De är en del av en paketlösning som sprider kufr och bör avskaffas helt och hållet. Ingen troende Muslim ska fråga en annan vad hans stjärntecken är, eller försöka gissa någon annans stjärntecken. Inte heller bör han eller hon läsa horoskop i tidningar eller få dem upplästa. Och skulle någon muslim låta astrologiska förutsägelser bestämma dens handlingar, bör han eller hon be om Allahs(SWT) förlåtelse och förnya sin Islam.

* Alla Koran översättningar är tagna från Koranens Budskap av Mohammed Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa