Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hur ska man hjälpa en ny Muslim?

Översättning till svenska: Mariam Eklund
Källa: http://sisters.islamway.com

1. Du skall ge den nya Muslimen känslan att Islam är en perfekt religion, dess ursprung är gudomlig, och att den är totalt omfattande. Du måste starkt betona att det inte finns någon sanning utom Islam.

2. Du bör klargöra för den nya muslimen att alla synder denne tidigare gjort suddas ut då den omfamnat Islam. Annars kan det hända att konvertiten fortsätter tänka på de tidigare synderna. Du bör också göra klart för denne att i samma stund man konverterar till Islam blir de dåliga gärningar goda och om konvertiten tidigare varit kristen så får den dubbel belöning från Allah.

3. Förvissa honom att den enda hänvisningen till Islam är koranen och sunnah, inte muslimers felaktiga agerande. Bara koranen och sunnah kan fastställa vad som är rätt och vad som är fel.

4. Ge råd om att konvertiten bör läsa Koranen, Hadither och så mycket som möjligt om Profetens (Guds frid och välsignelse vare med honom) liv.

5. Ge råd till honom om hur han tar hand om sin hygien av alla slag, (Tvagning, Ghusl, etc…).

6. Han bör utföra bönerna i tid, och du bör utpeka vikten av betydelsen i att be i moskèn.

7. Det är mycket viktigt att den nya Muslimen lever i en islamisk miljö. Det hjälper honom att lyda Allah (swt), framför allt genom att hålla sig borta från synder och ogärningar.

8. Ta med honom till en närliggande moské. Det är bra att ha någon från trakten till sällskap och som följer hans utveckling.

9. Låt Imamen i moskén få veta om den här nya Muslimen och påminn honom att ta speciellt hand om honom.

10. Råd honom att läsa och lära sig mer om Islam. Det är bättre om han kan ägna en del av sin tid åt det, antingen för sig själv eller tillsammans med en grupp.

11. Det är väldigt viktigt för en ny Muslim att fråga om allting som han inte vet eller inte förstår. Han bör kontakta lärda eller åtminstone fråga någon person som han litar på.

12. Försök att ta reda på hans finansiella status, och hjälp honom så mycket som möjligt för att få honom så gynnsam som det bara går. Det blir mer uppmuntrande att få hans lön höjd lite om du är i ställning till det.

13. Du bör göra klart för honom att den här omvändelsen till Islam skulle medföra honom en del problem. Allah (swt) testar hans tro genom de här problemen. Han kan alltid hantera de problemen genom att hänvisa till koranen och sunnah.

14. Du bör betona betydelsen av Monoteism och grundläggande Islamsk tro. Du kan skaffa en bok åt honom som förklarar de här viktiga sakerna på ett enkelt sätt.

15. Försök att få honom att hålla sig borta från sin förflutna atmosfär, och att involvera honom i en miljö som passar, och som hjälper hans utveckling som Muslim.

16. Få honom att engagera sig i några Islamiska aktiviteter, och förse honom med viktiga böcker och inspelade föreläsningar.

17. Försök att introducera honom för en grupp av hans nationalitet. Kommunikationen mellan dem blir lättare, och han kan också ha lektioner med dem.

18. Han skall känna att han är viktig och älskad av alla för att han konverterat till Islam. Att ge honom en present är en bra start…

19. Gör det klart för honom att problemen han möter har inträffat för alla nya Muslimer, så de är väntade. Försök att uppfölja hans problem, och hjälp honom att lösa dem, så att han kan hantera dem utan att göra något som är förfärligt fel.

20. Det bör finnas en enkel metod som hjälper konvertiten att lära sig det arabiska språket (läsa och skriva) för att denne ska ha möjligheten att läsa Koranen själv samt förstå den.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa