Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Hijab

Översättning till svenska: En syster i islam
Källa: www.thetruereligion.org
Skriven av syster Sumayyah Joan, muslimsk konvertit.
Publiserad December 1999 i Resalah.

Det är tre år sedan, 25 december, som jag framför två muslimska systrar öppet förklarade min tro på Allah och Hans Sändebud, Sallallahu-'Alaihi Was-Sallam, och räddade, befriade mig själv från mitt tidigare självpåtagna slaveri. Som att stiga ut ur misstrons mörker in i ljuset av Islam, det är märkligt att jag fann en sådan frihet i det som från början höll mig ifrån Islam, hijab. Trots egendomliga stirranden, påpekanden och kommentarer om mitt täckande känner jag mig ärad, trygg och vårdad.

Ordet hijab kommer från arabiskan "hajaba som betyder gömma sig från skådande eller skyla sin skönhet från samhället och dess förtryckande system som osynlig och skygg utan sexualitet. Eftersom jag ofta misstas för en nunna, en terrorist som kanske gömmer något Allah vet vad, exempel för förtryck mot kvinnosläktet, känner jag att reaktionerna mot hijab är för den Muslimska kvinnan en verklig prövning.

Genom att beordra oss bära hijab, har Allah gett Muslimska kvinnor vad de kan uthärda för föreskrifter och förpliktelser. För Allah säger,

"Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära och hos Oss förvaras en bok som säger sanningen. Och de skall inte lida orätt."(23:62)

Olyckligtvis, uppmanar Satan och hans skara den Muslimska kvinnan att förslava sig skapelsen, och glömma hennes slaveri gentemot hennes Skapare. Kyskhet, blygsamhet och fromhet är vilseledande stämplade som bojor på personlig frihet. Allah varnar troende för att vilseledas av Satan, som han vilseledde deras förfäder, Adam och Eva. Under skenet av mode, kultur, och modernism, har emellertid Satan lyckats och lyckas leda den Muslimska kvinnan till oblyghet.
Från civilisationens första början har fallande plagg och sjaletter alltid varit associerade med "Gudsfruktan" eller "Gudsmedvetenhet". Även den Kristna målningens representation av de tidigare profeterna och deras kvinnofolk bär bekanta likheter till plaggen föreskrivna för Muslimska män och kvinnor. Blygsamhetens traditioner är reflekterade i Koranen, vari Allah säger,

"BARN av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet med som fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett av Guds budskap- kanske skall det stämma dem till eftertanke." (7:26)

Men sedan feminismrörelsens glansdagar, har ökad granskning riktats mot dräkten och Muslimska kvinnans status. Enligt dessa "fria" kvinnor, täcker inte bara hijab huvudet, utan också tankesättet, viljan och intellektet.
Vår klädesregel menar de, är föråldrande och förtryckande, och stoppar oss från att vara produktiva människor. De talar ut i oförstånd när de påstår att vår hijab inte hör hemma i moderna tider när omständigheterna i världen idag med ständigt avtagande i moraliska värderingar gör hijab ännu mer nödvändig.
Sexbrott och våldsamheter sker mer än någonsin och "fria kvinnor" i samhället bemöts av ökade chanser att bli våldtagna eller sexuellt trakasserade. Under ledningen av det Federala styret fann man i en undersökning att i Amerika begås en våldtäckt var sjätte minut.

Kvinnor som blottar sin skönhet, deras kroppar och sminkade ansikten för alla att skåda utsätter sig själva för risken att bli skadade av vargar i människokläder.

Allah föreskrev hijab för att skydda den Muslimska kvinnan från skada. Han vet om sin skapelse, vet att när kvinnor visar sig med oanständiga kläder, parfymerade kroppar och sminkade ansikten ökar det sexuella avvikandet i hela samhället. Många av de vilseledda vill få oss tänka tankar om hijab som bärbart fängelse som begränsar vårt tankesätt, liv och hjärta. Det är inte något av detta och vi bör inte falla för deras sammansvärjning, vi måste börja förstå hijabs egentliga innebörd.

Ladda hem artikeln:
"Hijab" [worddokument]
"Hijab" [RTF]
"Hijab" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa