Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Halal slakt, med respekt för djuren

Av: Svensk Islamisk Litteratur- och Mediebevakning

1937 förbjöds slakt utan bedövning. Det fanns en trend, man förbjöd denna form av slakt i de flesta länder i Europa. Martin Andreassons skriver i sin motion för Folkpartiet den 3 oktober 2005 följande:
”I alla områden som var underkuvade av nazisterna under andra världskriget var skäktning förbjuden.”
Förbudet, vilket idag omfattas i djurskyddslagen §14 trädde kraft i en tid då det florerade antisemitiska krafter i Europa. Kort efter andra världskrigets slut hävde de flesta länder förbud mot skäktning. Länder som fortfarande har kvar lagen är Norge, Schweiz, Island och Sverige.

Det talas ofta om djurens rätt och dess lidande. I Sverige finns det en kultur där många respekterar och vill djurens bästa. I media har djur många gånger ett högre nyhetsvärde än människor och ibland engagerar stora delar av befolkningen i enskilda frågor.

Islam värnar om djuren. Den muslimska traditionen repekterar djurens rättigheter. Vi är alla guds skapelse. Profeten Muhammed fvmh visade respekt och tillrättavisade människor i sin närhet som behandlade djuren illa. Islam fördömer tortyr och all form av respektlöshet mot allt levande. Därför har debatten om halal slakten blivit missvisande och feltolkad.

All form av slakt kan kännas motbjudande för allmänheten. Konsumenten tänker säkert inte alltid på att det är djur man äter när vid val av kött i livsmedelsbutiken. Livsmedelsindustrin visar inte gärna upp alla detaljer i själva slakteriprocessen. Självklart blir skäktning, den rituella halal slakten fruktansvärd i sin beskrivning för den som inte har kunskap.

I enlighet med islam så ska slakten ske utan bedövning och ett snitt skärs i en obruten rörelse. Kniven kontrolleras före och efter varje slakttillfälle, den måste vara i sitt skarpaste skick. Djuret måste vara friskt, utan skador och behandlas medlidsamt och vänligt. Slaktaren är en vältränad muslim som med ögonkontakt utför slakten samtidigt han uttalar ”I Guds namn, Gud är större” [Bismillah, Allahu Akbar]. Man skär av matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna utan att ryggmärgen skadas. Enligt Dr Majid Katme [Brittiska muslimska rådet] så förlorar djuret så mycket blod på snabb tid att det blir blodförlust i hjärnan. Detta skapar en naturlig bedövning. Slakten avklaras snabbt och smidigt. Viktigt är dessutom att djuren inte får se ett annat djur dö. Detta pga att djuret inte ska känna sig stressad inför slakten.

Respekt för djuren in i det sista är viktigt för oss muslimer. Vi kan se och läsa hur djur har hanterats i Europa. På drinfo.se´s hemsida kan vi läsa följande:

”Under 2004 var det i Sverige över 24 000 djur som dog eller skadades så illa på väg till slakt att köttet fick kasseras.”

Djuren stressas upp och den bedövning djuren får inför slakten fungerar inte alltid. Ibland dör djuren av bedövningen. Djur utsätts för olika tester i form av djurförsök för människans vinning. Vi tillåter jakt där statlig kontroll nästan är obefintlig och jakt ses dessutom som ett nöje för många. I islam är det förbjudet att jaga djur för nöjes skull.

Det känns beklämmande att förbudet mot halal slakt fortfarande finns kvar här i Sverige då islamisk hantering och respekt för djuren inte medför mer av onödigt lidande än vad som redan sker idag. Vi är idag fler än 400 000 muslimer i Sverige och många gånger kan det vara svårt att hitta köttprodukter som är godkända enligt islam. Skulle vi få dispens att utföra halal slakt här i Sverige så skulle det underlätta för många och dessutom skapa arbetstillfällen för en minoritet som ofta står utanför arbetsmarknaden.

Svensk Islamisk Litteratur- och Mediebevakning


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa