Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Skippandet av rättvisan på Uppståndelsens dag

Översättning: En syter i Islam
Översatt från: www.islamicfinder.org

När Uppståndelsens dag kommer en människas rättfärdiga handlingar vara hans rikedom och kapital. Om han hade felat mot någon människa så kommer dessa att ta från hans rättfärdiga handlingar till den graden som han har missbehandlat dem. Om han inte har några rättfärdiga handlingar, eller om hans rättfärdiga handlingar tar slut så kommer några utav deras dåliga handlingar tas ifrån dem och läggas till i hans last [av dåliga handlingar].

Bukhaari återberättade från Abu Hurayrah att Allaahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade:

"Den som har felat mot sin broder i vad gäller hans heder eller i något annat, bör söka hans förlåtelse idag innan det inte längre finns några Dinarer eller Dirham; och om han har några rättfärdiga handlingar så kommer dessa att tas ifrån honom i enlighet med felandet som han gjorde; och om han inte har några rättfärdiga handlingar så kommer några av hans motståndares dåliga handlingar tas och läggas till i hans last (av dåliga handlingar)." [Bukhaari; Kitaab al-Mazhaalim, Baab man kaanat lahu mazhlamah 'inda rajul, Fath al-Baari, 5/101]

Denna person vars rättfärdiga handlingar tas ifrån honom av människorna, och sedan har deras dåliga handlingar placerade på hans rygg, [han] är den som är bankrutt, som Profeten (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade:

"Vet ni vem som är den bankrutte?" De sade, "Den bankrutte är den som inte har pengar och inga ägodelar. " Han sade, "Den bankrutte från min Nation (Ummah) är den som kommer på Uppståndelsens Dag med böner och fastan och Zakah (i hans last av rättfärdiga handlingar), men han kommer att ha förolämpat den här, baktalat den där, förbrukat den här (personens) förmögenhet och spillt den där (personens) blod, och slagit den där. Så de kommer alla att få några av hans rättfärdiga handlingar, och när hans rättfärdiga handlingar tar slut, före domen är avklarad, kommer några av deras synder tas och kastas upp på honom, sedan kommer han att kastas in i Elden." [Muslim; 4/1998, Hadith Nr. 2581]

Om en låntagare dör medan han fortfarande är skyldig människor pengar så kommer de att ta från hans rättfärdiga handlingar (så mycket som) är i enlighet med vad han är skyldig dem. I Sunan Ibn Majah återberättas det med en autentisk berättarkedja att Ibn 'Umar (må Allaah vara nöjd med honom) berättade: Allaahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade:

"Den som dör (medan han är) skyldig en Dinar eller en Dirham så kommer det att betalas av [med] hans rättfärdiga handlingar, för då kommer det inte att finnas några Dinarer eller Dirham." [Saheeh al-Jaami as-Sagheer, 5/537, Hadith Nr. 6432]

Om människor har felat mot varandra så kommer rättvisa skippar mellan dem. Om de behandlade varandra illa lika mycket så finns det ingen rättvisa som skall skippas i det fallet. Om en utav dem fortfarande är skyldig den andra något, så får utlånaren ta så mycket som han har rätt till att ta.

I Sunan at-Tirmidhi återberättas det att 'Aisha sade: "En man kom och satte sig framför Allaahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) och sade, 'Åh Allaahs Sändebud, jag har två slavar som ljuger för mig, förråder och är olydiga mot mig, och jag förolämpar och slår dem. Vad är min position gällande dem? ' Allahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade:

'På Uppståndelsens dag kommer deras förräderi, olydnad och lögner vägas mot din bestraffning mot dem. Om din bestraffning mot dem var mindre än vad deras synder förtjänade, så kommer detta att räknas till din fördel. Om din bestraffning av dem var mer än vad deras synder förtjänade så kommer rättvisan skippas mot dig.' Mannen vände sig bort och började gråta. Allaahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade till honom, 'Har du inte läst Allaahs ord?'

"På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkningen på allt."

(Koranen 21:47)

[Mishkaat al-Masaabeeh, 3/66, Hadith Nr. 5561. Den är också återberättad i Saheeh al-Jaami', 6/327.]

På grund av att Zhulm (förtryck) är en allvarlig sak så är det bättre för dem som fruktar den Dagen att lämna förtryckandet och undvika det. Allaahs Sändebud (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) har berättat för oss att förtryck kommer att vara mörker på Uppståndelsens dag. Bukhaari och Muslim återberättade från 'Abdullah Ibn 'Umar att Profeten (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) sade:

"Förtryck (Zhulm) kommer att vara mörker (Zhulumaat) på Uppståndelsens dag." [Bukhaari; Kitaab al-Mazhaalim, Baab azh-Zhulm Zhulumaat Yawn al-Qiyaamah, Fath al-Baari, 51100; Muslim, 4/1969, Hadith Nr. 2579]

Muslim återberättade från Jaabir Ibn 'Abdullaah att Allaahs Sänebude (må Allaahs frid och välsignelse vara över honom) sade:
"Se upp för förtryck (Zhulm), för att förtryck kommer att vara mörker (Zhulumaat) på Uppståndelsens dag." [Muslim; 4/1969, Hadith Nr. 2578]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa