Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

"Bokens folk" och Muslimerna

Av: Harun Yahya
Översättning till svenska: Daniel Lillman
Källa: http://www.islamdenouncesterrorism.com

Vissa påstår att Islam ligger i konflikt med Kristendomen och Judendomen. Detta är helt fel, Islam ser mycket fredligt på dessa två religioner vilka även kallas "Bokens Folk" enligt Koranen.

Denna attityd finner man ända tillbaka till Islams födelse på 600-talet. Då var Muslimerna i minoritet och kämpade för att skydda sin tro, samtidigt de var mycket utsatta av förtryck och tortyr från det hedniska folket i Mecka. Under denna förföljelse bestämde sig vissa Muslimer att fly från Mecka för att sökta skydd i ett annat land. Profeten Mohammed sa att de skulle ta sin tillflykt till Negus Kungarike, en Kristen kung i Etiopien. De Muslimer som följde detta råd blev väl mottagna med kärlek och respekt av Negus. Han vägrade att lyda den hedniske budbäraren som följde efter Muslimerna och bad Negus att överlämna dem tillbaka till det hedniska folket. Istället så lät han Muslimerna leva i frihet i Etiopien.

Denna attityd från det Kristna folket som är baserad på frid, kärlek, medmänsklighet har Gud påpekat i Koranen. En vers i Koranen beskriver följande sätt:

"Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger "Vi är kristna"; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod."

(Koranen 5:82)

Den vanligaste tron och värderingar från Bokens Folk om Muslimer
Kristen och Muslimsk tro har mycket gemensamt. Judendomen delar också många delar av Islam. Alla tre religioner delar följande:

  • tron på att Gud skapade hela universum från ingenting och att det är han som dominerar över allt som existerar.
  • tron på att Gud skapade människan och alla de levande varelserna.
  • tron på förutom Jesus, Moses eller Mohammed, att Gud har sänt många profeter så som Noak, Abraham, Isaac och Josef genom historien och alla tre religioner älskar dessa profeter.
  • tron på att återupplivas, Himlen och Helvetet samt änglarna och att Gud har skapat våra liv med en säker destination.
Bokens Folk lever i harmoni med Muslimerna inte bara när det gäller tron utan även moraliska värderingar. I dagens samhälle finner man mycket som ses som omoraliskt så som äktenskapsbrott, homosexualitet, droger och egoism. Muslimer och Bokens Folk delar samma åsikter när det gäller heder, kyskhet, ödmjukhet, uppoffring, ärlighet, medkänsla, barmhärtighet och kärlek.

Enligt Koranen så ska Muslimer, Judar och Kristna leva i fred
Det finns omfattande bevis för allians mellan Bokens Folk och Muslimerna i Koranen. I följande vers i Koranen är riktad mot avgudardyrkare.

"(de) är orena [på grund av sin avgudadyrkan]! Efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga Moskén."

(Koranen 9:28)

Avgudardyrkare menas här en person som inte följer någon gudomlig lag och utan moral kan utföra alla tänkbara fruktansvärda aktioner utan betänksamhet.

Men de som helt enkelt litar på Guds uppenbarelse, Bokens Folk har moral och vet vad som är lagligt och inte lagligt. Ett exempel, om en från Bokens Folk lagar mat så är det helt okej för en Muslim att äta detta på samma sätt det är helt tillåtet för en Muslimsk man att gifta sig med en kvinna som tillhör Bokens Folk.

"Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. [Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare."

(Koranen 5:5)

Dessa kommentarer visar att band av frändskap kanske kan resulterar i ett gifte mål mellan en Muslim och en kvinna från Bokens Folk. När de båda folken mötas senare kan även äta en middag tillsammans. Detta är grundläggande för att kunna etablera bra relationer över gränserna. Eftersom Koranen förespråkar rättvisa tillsammans med en tolerant attityd så är det otänkbart att en Muslim skulle se detta på ett annorlunda sätt.

Respekt för Kloster, Kyrkor och Synagogor
En annan viktig sak som Koranen lär oss Muslimer är att visa respekt mot Judiska och Kristna platser där man ber till Gud. Detta är skyddade platser.

"…Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak - hos Gud ligger all styrka, all makt.."

(Koranen 22:40)

Denna vers visar att det är viktigt för alla Muslimer att visa respekt mot Judiska och Kristna helgedoms platser.

Gud utrycker också i Koranen att Muslimer ska skydda alla folk oavsett vilken stam de tillhör och han rekommenderar vänskap även mot avgudardyrkarna. Gud t om bekräftar att behandla avgudardyrkarna i krig på följande sätt:

"Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet."

(Koranen 9:6)

Hur som helst så står Judar och Kristna närmare Muslimerna i sin tro. Varje av dessa tre religioner har en egen bok som är baserad på uppenbarelser som har sent ner från Gud. De vet vad som är rätt och vad som är fel och vad som är lagligt samt vad som är olagligt. De vet att de står till svars för sina synder inför Gud och de älskar Hans profeter. Detta bevisar att Muslimer och Bokens Folk enkelt kan acceptera varandra och leva sida vid sida och t o m samarbeta.

Gemensamma fiender
En annan viktig bit som sammankopplar Kristendom, Judendom och Islam är att vi tillsammans går i mot den Ateistiska filosofin vilket dagens samhälle är så influerad av.

Dagens mest fruktade filosofier som florerar i våra samhällen är materialism, kommunism, fascism, anarkism, rasism samt sekulariseringen. Många människor som tror på dessa falska diagnoser, vilseledande beskrivelser och förmedlar dessa idéer har oftast förlorat sin tro. Dessa idéer har dragit med folk, samhällen och nationer in i stora kriser, konflikter och krig. De delar skulden till mycket problem och mänskligt lidande.

Nämnda ideologier ovan förnekar Gud och skapelsen. De säger sig vara baserad på en så kallad vetenskaplig grund; Charles Darwins teori om evolution. Darwinism konstruerade grunden för den ateistiska filosofin. Man tror att allt levande är ett resultat från evolutioner. Darwinism uttrycker följande till mänskligheten:

"Du är inte ansvarig för någon annan, du äger ditt liv enligt slumpen och du är i behov av att kämpa och om nödvändigtvis trycka ner andra för att lyckas. Denna värld är av konflikt av egenintressen".

Detta är ond moral som aviseras till folket att bli mer egoistiska, självsökande, grymma och tyranniska. Den förstör de moraliska värderingar som Kristendom, Judendom och Islam förespråkar.

Det är nödvändigt att Bokens Folk och Muslimerna samarbetar eftersom alla tre religionerna tror på Gud och den moral han har förmedlat till oss. Vi bör motarbeta osanna påståenden så som Darwinism vilket inte har några vetenskapliga grunder, men försöker att skydda materialism. Vi bör samarbeta och kämpa intellektuellt mot idéer som gynna ateism. Så fort detta blir verklighet så kommer fred, ödmjukhet och rättvisa att breda ut sig.

Slutsats:
I en tid då anti-religiösa, ateistiska och materialistiska krafter omger vår jord så bör vi samarbeta och gå i mot dem tillsammans.

När det gäller Bokens Folk så har Gud givit Muslimerna följande i Koranen:

"Osäg: "Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta någon vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe. Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att det är vi som har underkastat os Hans vilja."

(Koranen 3:64)

Detta är verkligen en uppmaning till Kristna och Judar: Människor som tror på Gud och hans uppenbarelser, låt oss gå samman i "tro". Låt oss älska Gud som är vår Herre och skapare och följa hans beordring och låt oss be tillsammans till vår Herre att visa den raka sanna vägen.

När Muslimer, Kristna och Judar går samman på följande väg:
När vi förstår att vi inte är fiender utan vänner,
När vi ser att den sanna fienden är ateism,
då kommer världen att förändra sig.

Motsättningar som har skapat fruktan och terror kommer att komma till ett slut och en ny civilisation baserad på kärlek, respekt kommer att växa fram om vi följer dessa budskap.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa