Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Bevarandet av Koranen

Källa: www.islamhouse.com

Allah lovade i Koranen att Han skulle ta på sig ansvaret att bevara Sina sista ord. Han sa: "Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!" (Sura al-Hijr 15:9).

Följaktligen har Koranen bevarats både i muntlig såväl som i skriven form, på ett sätt som ingen annan religiös bok i historien har.

Varför bevarade Allah Koranen men tillåter Sina tidigare böcker med gudomlig uppenbarelse ändras eller gå förlorade?

Svaret på den frågan ligger i följande tre fakta:

  1. De tidigare profeterna och deras böcker sändes till ett särskilt folk i en särskild period i historien. När den perioden tog slut skickades en ny profet med en ny bok för att ersätta den föregående boken. Så det var inte nödvändigt att dessa böcker bevarades av Allah. Bevarandet av de tidigare böckerna lämnades åt folket som ett test för dem. När folket sedan gick vilse så ändrade de vad som skrivits i böckerna som profeterna kommit med för att göra tillåtna de saker som var förbjudna för dem. På det sättet blev alla de tidigare böckerna med uppenbarelse antingen ändrade eller förlorade.
  2. Profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) var den siste profeten som Allah skickade och han skickades inte till ett särskilt folk eller en särskild tid. Han skickades till hela mänskligheten ända till tidens slut. Allah sa i Koranen:

    "VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta]."[1]

    Alltså var hans uppenbarade bok, Koranen, tvungen att bevaras från någon form av ändring eller brist så att den skulle vara tillgänglig för alla människans generationer till världens sista dag.

  3. Koranen var det stora mirakel som gavs till profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) för att bevisa att han var en sann Allahs profet och inte en bedragare. Så Koranen var tvungen att räddas för att bevisa för de senare generationerna att Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) verkligen var Allahs sista profet. Alla de falska profeterna som kom efter profeten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) kom med böcker som de påstod var uppenbarade av Allah, men ingen av dem har den mirakulösa förmågan att memoreras av tusentals, inte heller har de överträffat Koranens budskap. Betydelsen av Koranens bevarande är att islam har behållit sin ursprungliga renhet på grund av det. Mänskligheten kan alltid gå tillbaka till islams källor oavsett vad folk kan ha lagt till eller glömt med tiden. Alla dessa väsentliga grundsatser i islam kan man finna i Koranen. Följaktligen betyder bevarandet av Koranen bevarandet av islam i dess slutliga form. Förlusten av Jesus evangelium betyder att kristna aldrig kan gå tillbaka till profeten Jesus sanna läror förutom genom att acceptera islam.[2] På samma sätt förlorades den ursprungliga Torah när Salomos tempel i Jerusalem förstördes av babylonierna.[3] Alltså kan inte judarna gå tillbaka till profeten Moses rena läror förutom genom att följa islam. Det är bara i islam som profeternas rena läror har bevarats utan någon förändring. Det är därför Allah sa i Koranen:

    "För Gud är [den sanna] religionen islam."[4]

________________________________________________________
[1] Sura Saba' 34:28
[2] Se The Five Gospels, sid.2-16
[3] Se The New Encyclopedia Britannica vol.14, sid.757.
[4] Sura Aal 'Imraan 3:19


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa