Berättelsen om myran och duvan

Det var en gång en duva som flög över en flod. Plötsligt såg hon en myra, som höll på att drunkna i vattnet. Duvan skyndade sig att hämta en pinne. Hon räckte pinnen åt myran som klättrade upp på den och då räddades hon från döden. Efter några dagar såg myran en jägare som riktade sin gevär mot duvan för att jaga henne. Myran stack honom i benet så att han missade målet. Duvan flög i väg oskadad och tackade myran väldigt mycket för det hon gjort.

Lärdomen i denna berättelse:
Om någon hjälper en människa, så kommer den här människan aldrig att glömma det och en dag kommer hon att återgälda den hjälp hon fått.Varje människa behöver någon gång hjälp från de andra. Man ger och får. I dag ger vi och andra får och någon annan dag får vi och andra ger, detta är en av livets regler.

Man kanske underskattar den hjälp man ger till andra men även om denna hjälp kan verka vara obetydlig i våra ögon, kan den vara mycket viktigt för andra.


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com