Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Profetens avskedstal

Översatt av: Umm Zakaria

Strax före profeten (fred vare med honom) dog gav han ett avskedstal, vilket är vad vi i huvudsak kallar hans sista predikan. Profeten (fred vare med honom) visste att det var nära förestående för honom att gå vidare till det andra livet, så han gav sin sista predikan och det var det sista rådet till de muslimer som var med honom och även för de kommande generationerna av muslimer. Denna predikan eller Khutbah hölls den nioende i Dhul Hijjah år 10 efter Hidjra i dalen Uranah vid berget Arafat utanför Mekka när profeten gjorde Hadj.

Efter att ha ärat och tackat Allah, sade profeten (fred vare med honom):


"Oh mitt folk, lyssna på mig, för jag vet inte om jag efter detta år kommer att finnas bland er längre. Lyssna därför noga på vad jag har att säga och för vidare dessa ord till dem som inte kan vara närvarande här idag.

Oh mitt folk, precis som ni ser denna månad, denna dag, denna stad vara heliga, se på samma sätt när det gäller varje muslims liv och egendom och att de är ett heligt förtroende. Återlämna varor som anförtrotts er till deras rättmätiga ägare. Skada ingen så att ingen skadar er. Kom ihåg att ni verkligen kommer att möta er Herre och att Han kommer att beräkna era gärningar. Allah har förbjudit er att ta ocker (ränta), därför skall alla ränte förpliktelser framöver avstås från. Ert kapital är ert att behålla. Ni kommer varken att tillfogas eller lida någon orättvisa. Allah har dömt att det inte skall finnas något ocker och att allt ocker skall, pga Abbas ibn ’Abd’al Muttalib (profetens farbror) avstås från.

Varje rätt till självmord som togs i för-islamisk tid skall framöver avstås från och är den första rättigheten som jag avstår från pga mordet på Rabiah ibn al Harithibn.

Oh mitt folk, de otroende tillåter manipulerande med kalendern för att göra det tillåtet som Allah har förbjudit, och för att förbjuda det som Allah har gjort tillåtet. Från Allah är månaderna tolv i antal. Fyra av dem är heliga, tre av dessa är successiva och en framträder mellan månaderna Jumada och Shaban.

Var medveten om Satan, för att behålla tryggheten i er religion. Han har förlorat allt hopp om att han kommer att kunna leda er på fel vägar i stora ting, så var medvetna så ni inte följer honom i små ting.

Oh mitt folk, det är sant att ni har vissa rättigheter när det gäller era kvinnor men de har också rättigheter över er. Kom ihåg att ni har tagit dem som era hustrur med Allahs förtroende och med Hans tillstånd. Om de står fast vid er rätt, då är det deras rätt att ges föda och kläder med vänlighet. Behandla era kvinnor väl och var vänliga mot dem för de är era partners och era engagerade hjälpare. Och det är er rätt att de inte har som sina vänner de som ni inte tycker om, såväl som att aldrig vara otuktiga. Oh mitt folk, lyssna på mig innerligt, dyrka Allah, förrätta era fem dagliga böner, fasta under månaden Ramadan, och ge av er förmögenhet i Zakat. Utför Hajj om ni har råd med den.

Hela människosläktet är från Adam och Eva, en arab är inte överlägsen en icke arab inte heller är en icke arab överlägsen en arab; en vit är inte överlägsen en svart inte heller är en svart överlägsen en vit – förutom när det gäller fromhet och goda handlingar. Lär er att varje muslim är en broder till varje muslim och att muslimer utgör ett broderskap. Ingenting ska bli lagligt för en muslim som tillhör en annan muslim om det inte givits frivilligt och villigt. Tillfoga därför inte er själva någon orättvisa.

Kom ihåg att ni en dag ska möta Allah och svara för era handlingar. Så var medvetna: vik inte av från rättfärdighetens stig efter att jag är borta.

Oh mitt folk, ingen profet eller apostel kommer att komma efter mig, och ingen ny troslära kommer att födas. Resonera därför väl oh mitt folk, och förstå mina ord som jag överför till er. Jag lämnar två ting efter mig, Koranen och min Sunnah och om ni följer dessa kommer ni aldrig att gå fel.

Alla de som lyssnar till mig kommer att föra mina ord vidare till andra och de till andra i sin tur; och må de sista förstå mina ord bättre än de som lyssnade direkt till vad jag hade att säga. Var mitt vittne Oh Allah, att jag har frambringat Ditt budskap till Ditt folk."


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa