Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google





حصن المسلم

مصحف التجويد











مصحف التجويد الملون






OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att fasta under Ashura

Av: En bror i Islam
Källa: http://www.saaid.net/

Ordet Ashura betyder den tionde på arabiska, och då syftar man på den 10:e dagen i den första islamiska månaden Muharram.

Ashura-dagen är den dag då Allah(swt) räddade profeten Mosa och hans folk från Farao. Därför fastade Mosa och hans folk den dagen för att tacka Allah(swt) , den Allsmäktige.

Att fasta under Ashura är sunnah och det är rekommenderat att fasta den. Profeten Muhammad(saw) fastade den och följeslagarna fastade den dagen också.

När profeten Muhammad (saw) kom till Madina så såg han judarna fasta denna dag. Han beordrade Muslimerna att också fasta Ashura-dagen. Han(saw) har sagt att den som fastar den dagen kommer att få sina synder för året som gått utstrukna av Allah(swt).

Sedan fastade profeten Muhammad (saw) och muslimerna den dagen som ett tack till Allah den Allsmäktige för att följa Allahs profet Mosa. När Allah (swt) sedan gjorde Ramadan till en skyldighet sade profeten Muhammad(saw): "Den som vill fasta Ashura kan fasta den. Och den som vill kan lämna den." [al-Bukhari 2001]

För att muslimerna ska skilja sig från judarna så har profeten Muhammad (saw) sagt: "Om jag lever till nästa år så ska jag också fasta den nionde", men han dog innan dess. För att vi ska få den fulla belöningen så ska vi också fasta den nionde, dvs. båda den nionde och den tionde (Ashura) i enlighet med profetens hadith.

Så mina muslimska bröder och systrar, det är eftersträvansvärt att du fastar under Ashura-dagen och även den nionde. I år (2019) inträffar Ashura på måndagen den 9/9, så se till att fasta både den dagen och dagen innan eller dagen efter för att du ska få dina förra årets synder utstrukna av Allah(swt) insha Allah.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:






©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa